De morgendienst vervalt.
Lees meer hierover in de brief van het moderamen van de kerkenraad>>