Inzameling oud papier

Voor de inzameling van oud papier beschikken wij over een container die op het terrein van de heer C. Voets, Westeinde 27A staat. Iedereen kan zijn of haar oude papier hier brengen.

Door vrijwilligers wordt het papier keurig gestouwd, waardoor er zoveel mogelijk papier in een container kan. Als de container vol is wordt hij geleegd en met aftrek van de transportkosten is de opbrengst bestemd voor de kerk. De opbrengst is de laatste jaren redelijk stabiel, ongeveer tussen de € 2.500, = en  € 3.000, = per jaar, omdat wij niet afhankelijk zijn van de marktprijs van papier, maar van de gemeente Rijnwoude een garantieprijs ontvangen. Deze opbrengst is toch nog steeds een heel mooi bedrag en dus vragen wij u dan ook om uw oude papier naar onze container te brengen.
 

Iedereen kan zijn of haar oude papier hier brengen.

Door vrijwilligers wordt het papier keurig gestouwd, waardoor er zoveel mogelijk papier in een container kan.

Als de container vol is wordt hij geleegd en met aftrek van de transportkosten is de opbrengst bestemd voor de kerk.

De opbrengst is de laatste jaren redelijk stabiel, ongeveer tussen de € 2.500, = en  € 3.000, = per jaar, omdat wij niet afhankelijk zijn van de marktprijs van papier, maar van de gemeente Rijnwoude een garantieprijs ontvangen. Deze opbrengst is toch nog steeds een heel mooi bedrag en dus vragen wij u dan ook om uw oude papier naar onze container te brengen.