De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Zomerzangavond

Ook deze zomer kunt u samen zingen op woensdagavond….
Zing en ontmoet elkaar een klein uur in de avond.
Het thema is: Samen zingen kent geen grenzen.

Op 7 augustus - Hervormde Kerk, Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp.
Op 14 augustus – Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn.
Op 21 augustus - De Hoeksteen, Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuizen.
En op 28 augustus – De Korenaar, Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp.

Aanvang: 19.00 uur - Na afloop is er koffie/thee.

liturgieHervormde Kerk 7-8-2019

Jongerendienst juni 2019

Liturgie

Verkiezing diaken

Download hier het machtigingsformulier voor de verkiezing diaken op 22 mei 2019.

Jongerendienst mei 2019

Liturgie

Peuter- en kleuterdienst