De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdiensten Zondag 17 oktober 2021

Deze zondag worden er twee erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Wilt u aanwezig zijn in de dienst, dan bent u van harte welkom. Opgeven is niet nodig, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen.

 

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

 

Jongerendienst

Liederenblad>>

Samenvatting preek>>

Gemeentebrief 30-9-2021

Afgelopen weekend is er opnieuw een verruiming van de corona maatregelen ingegaan. We zijn er blij mee!
De anderhalve meter vervalt. Dat betekent dat we weer alle banken kunnen gebruiken. Daardoor is er plek in alle diensten voor de hele gemeente en vervalt dus het Oost/West systeem. Lees meer>>

Weeksluiting

Vanuit Driehof is de vraag gekomen of de weeksluitingen weer in het zorgcentrum gehouden kunnen worden. Onder de bewoners is hier behoefte aan. Met ingang van 1 oktober willen dat graag weer opstarten. Vanwege het besmettingsgevaar zijn voorlopig alleen de bewoners van Driehof welkom. We hopen dat binnen afzienbare tijd ook weer mensen van buiten het zorgcentrum de weeksluitingen kunnen bijwonen. We zien uit naar gezegende ontmoetingen.

Weeksluiting 24-9-2021

Vrijdagavond 17 september wordt de weeksluiting verzorgd door dhr. Bol, met als thema: geloof en leugen in één persoon. De meditatie wordt om 19.00 uur opgenomen in de Hervormde Kerk en uitgezonden via de Kerkomroep. Hier kunt u de weeksluiting ook later nog beluisteren. U bent van harte welkom om de viering mee te maken in de kerk. Liturgie>>