De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Koorconcert Adoramus

Belijdeniscatechisatie / gesprekskring

Op maandag 30 september komen we voor de eerste keer bij elkaar, om 20.00 uur op Dorpstraat 80.

Mocht je belangstelling hebben, van harte welkom!

Huwelijk

Op 26 september hopen Tim Hoogerdijk en Anouk van Aalst in het huwelijk te treden. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die gehouden wordt om 18.30 uur in de Hervormde kerk te Hazerswoude-Dorp. Van harte uitgenodigd.
Ps. Vanwege het feit dat het kerkblad vlak voor de trouwdag uitkomt, plaatsen we een bericht op de website

Startavond Bijbelkringen

Voor alle gemeenteleden die samen met anderen zich willen verdiepen in de woorden van God.   

De avond zal geleid worden door onze eigen predikant ds. Arnold van Campen.

 

   Wanneer? Maandag 23 september

   Waar? De Regenboog (Raadhuisplein 7)

   Hoe laat? 20.00 uur (inloop: 19.45 uur)

Startavond

Startavond - BBQ
zaterdag 21 september

Voor alle gemeenteleden
Locatie - Regenboog
17.30 – welkom
18.00 – opening
Aanmelden is niet nodig
Collecte voor Boon-in-Afrika