De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdiensten zondag 25 september 2022

Deze zondag worden er twee erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).

Werkgroep Roemenië

De werkgroep Roemenië start op D.V. 24 september a.s. weer met het inzamelen van kleding en goederen van 9.00 tot 11.00 uur bij de Regenboog. Overige inzameldata staan in het rooster>>

Startdag 24 sept 2022

Jongerendienst 11-9-2022

Liederenblad>>

Boekenhoek en collectebonnen september

Orgelconcert

D.V. vrijdagavond 2 september is er om 20:00 uur een orgelconcert ter gelegenheid van de uitbreiding van het orgel die deze zomer heeft plaatsgehad. Leon van Veen zal een korte presentatie geven over de aanpassingen aan het orgel en de extra mogelijkheden die het orgel nu biedt. Daarna speelt hij een aantal stukken uit verschillende tijdsperiodes en een improvisatie over een op deze avond door bezoekers op te geven psalm of gezang. We sluiten de avond af met samenzang. De toegang is gratis.

Zomerzangavonden

Kerkdiensten zondag 7 augustus 2022

Deze zondag worden er twee erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).