De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdienst vrijdag 10 april

Vandaag wordt een eredienst gehouden om uit te zenden. Hiervoor is een geselecteerde groep mensen uitgenodigd .

Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.

Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het Liederenblad downloaden.

De dienst begint om 19.30 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Update Corona maatregelen 2 april

Voor de komende weken zullen we ongeveer op dezelfde manier doorgaan. Met een heel klein groepje gemeenteleden is er zondagmorgen een eredienst om uit te zenden via internet. Vanaf nu doen we dat weer om half tien. De dienst is te volgen op Kerkomroep.nl (rechtstreeks waarschijnlijk alleen geluid, later is er ook beeld) Daarnaast wordt er ook uitgezonden via YouTube. Kijk voor meer informatie op de website. Als u erbij wilt zijn (zingen) op zondagmorgen in de kerk, neem dan contact op met de scriba. De regels zijn dat u gezond bent en niet behoort tot een risicogroep en ook uw huisgenoten moeten gezond zijn. U wordt uitgenodigd voor de dienst. (Het blijft verdrietig om het zo op te schrijven; kerkdeuren horen op zondag wijd open te staan voor iedereen!). We hopen en vertrouwen toch op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Verdere update vanuit de kerkenraad

PaasChallenge

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerkdienst/paaschallenge-2020/

Informatie en meditatie

Lees hier een nieuw bericht van het moderamen over de erediensten, en een meditatie  van ds. Van Campen.

Jongerenwerk

Ideeën voor catechese, clubs, je gezin of voor jezelf

Nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, ontstaan er in het land veel (digitale) alternatieven.
Zo heeft de HGJB materiaal ontwikkeld voor kinderen, tieners en jongeren. Vooral voor jongerenwerkers en ouders zijn hier veel activiteiten te vinden die u met kinderen kunt uitvoeren.
Hierbij de link: http://www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus