Naar de kerkapp

De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdiensten zondag 14 juli 2024

Deze zondag worden er twee erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

 

Boekenhoek

Zomerzangavond

Ontmoetingsmiddag

26 juni a.s. verkiezing ambtsdragers

Voor de vacatures ouderling en diaken heeft de kerkenraad kieslijsten opgesteld aan de hand van de ingediende namen. De verkiezingsavond is woensdag 26 juni in de kerk. Vanaf 19.00u is de deur open, we beginnen om 19.30u. Fijn als u op tijd aanwezig kunt zijn in verband met de registratie. Als u verhinderd bent kunt u iemand machtigen met een formulier, te vinden op de website of de app.
Zondag na de dienst wordt een brief met de kieslijsten uitgedeeld. We hopen dat we de vacatures kunnen invullen, zodat ook dit werk in de gemeente doorgaat. We denken aan diegenen die op de kieslijsten staan, en bidden om Gods nabijheid in het hele proces.
Machtigingsformulier>>