De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Werkvakantie in Nyíregyháza 2019

Komende zomervakantie wordt er vanuit de jeugdraad van de Hervormde kerk in Hazerswoude voor de 4e keer een werkvakantie georganiseerd. Dit gebeurt  in samenwerking met stichting HOE.  Het doel van de werkvakantie is: betrokkenheid, bewustwording, contacten en praktische hulp.

We gaan met een groep van 12 enthousiaste jongeren én iets ouderen van 23 juli t/m 1 augustus de handen uit de mouwen steken in Hongarije. De werkvakantie zal vooral bestaan uit klussen in- en rondom een tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen. Lees meer over deze werkvakantie en de actie die ervoor worden gehouden...

Praiseavond

Jongerendienst oktober 2018

Peuter- en kleuterdienst 14 oktober

Doopfoto's 23-09-2018

Aron van den Bos Thijs Blijleven

 

 
Kindermoment Zegen