De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Jongerendienst juni 2019

Liturgie

Verkiezing diaken

Download hier het machtigingsformulier voor de verkiezing diaken op 22 mei 2019.

Jongerendienst mei 2019

Liturgie

Peuter- en kleuterdienst

Mannenkoor Vox Humana in de regio Hazerswoude

Op woensdag 12 juni komen de mannen van mannenkoor Vox Humana naar de Dorpskerk in Hazerswoude (Dorpsstraat 64). Dit bekende koor houdt regelmatig open repetities in de regio om mannen te laten ervaren wat muziek en zang voor hen kan betekenen.

Het repertoire van Vox Humana is gevarieerd evenals de plaatsen waar het koor haar medewerking verleent aan kerkdiensten, concerten en andere evenementen. In Hazerswoude kunt u meezingen met de liederen die het koor als start van het Leidse Houtfestival op 15 juni op haar programma heeft staan.

De open repetitie begint om 20.00 uur en uw aanwezigheid is gratis en geheel vrijblijvend. Het koor onder leiding van Everhard Zwart heet u graag welkom.

Vanaf 19.30 uur bespeelt Everhard Zwart het orgel in de Hervormde Kerk. U bent daarbij van harte welkom en u komt daarmee zeker in de Vox Humana stemming.

Voor verdere informatie: Kees van Pernis, secretaris; tel. 06 2845 2177