Naar de kerkapp

Naast de zondagse erediensten zijn we ook doordeweeks met elkaar een Christelijke gemeente. Daarom zijn er veel verschillende activiteiten waar we ons geloof mogen verdiepen, vormgeven en uitdragen. Bekijk eens wat voor u of jou een passende activiteit zou kunnen zijn. Op deze pagina richten wij ons op de (jong)volwassenen. Voor de kinderen en jongeren is op de pagina Jeugd meer informatie te vinden.

Bijbelkringen

Tijdens de Bijbelkringen komen we samen om de Bijbel te lezen en erover door te praten, te bidden voor elkaar en voor de gemeente, samen te zingen en om het onderling contact te verdiepen. Er wordt gewerkt aan de hand van een Bijbelstudie met gespreksvragen. Zo komen we met elkaar in gesprek over het Bijbelgedeelte. Daarbij komen er vragen naar voren over geloven en wat geloven voor ons dagelijks leven betekent. 

Onze gemeente telt diverse Bijbelkringen. De avondkringen beginnen om 20.00 uur en de woensdagmorgenkringen om 9.00 uur. Het bijbelkringseizoen wordt gezamenlijk gestart met een startavond in 'De Regenboog'. Er wordt een inleiding gegeven op het boekje van het nieuwe seizoen. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd. Zie het rooster voor verdere informatie.  

Kring voor alleengaanden

Het is weleens prettig om niet altijd zelf dat kopje koffie, thee of verfrissing in te schenken. Het geeft gezelligheid dat samen te doen. Soms is er behoefte aan contact met medestanders. De kring voor alleengaanden is een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en dingen uit te spreken met lotgenoten. Ook het lezen uit de Bijbel en andere activiteiten horen hierbij. De avonden worden maandelijks gehouden. Houd het rooster in de gaten voor de eerstvolgende avond.

Driehofkring

In zorgcentrum Driehof wordt er een Bijbelkring gehouden. Ook senioren van buiten Driehof zijn welkom. We komen samen op een woensdag van 15.00 tot 16.00 uur. Kijk voor de precieze data in het rooster.

Bijbelclub in 'Ons Huis'

In 'Ons Huis', onderdeel van stichting Philadelphia, is al geruime tijd een bijbelclub actief. De bijbelclub komt één keer per maand bij elkaar in de huiskamer van één van de bewoners. Elk seizoen wordt er een Bijbels thema behandeld. De leiding van deze bijbelclub bestaat uit gemeenteleden uit de protestantse gemeente, de Rooms-Katholieke kerk en onze Hervormde gemeente.

Gebedskring

Ook al worden er in onze gemeente erg veel activiteiten georganiseerd, toch weten we dat het gemeentewerk Gods werk is. We zijn van Hem afhankelijk en willen Hem vragen om wijsheid, kracht en energie voor al de dingen die gebeuren. Daarom is er elke eerste dinsdagavond van de maand (19.15-20.00 uur) in De Regenboog gebedskring.  Hiermee willen we Gods zegen over het kerkenwerk vragen, en ook bidden en danken voor de wereld, dichtbij en ver weg.

Geloofsopvoedkringen

Hoe ga je je kinderen voor in een leven met God? Veel ouders lopen daarbij tegen allerlei praktische en inhoudelijke vragen aan. Om vragen over (geloofs)opvoeding een plek te geven in onze gemeente zijn er geloofsopvoedkringen binnen onze gemeente. Binnen deze kringen kunnen ouders met kinderen (van 0-16 jaar) in dezelfde leeftijdsgroep ervaringen uitwisselen, elkaar bemoedigen en van elkaar leren als het gaat om vragen over de geloofsopvoeding van onze kinderen. Dit geldt niet alleen voor ouders met jonge kinderen, maar ook als de kinderen wat ouder zijn, is het waardevol om een aantal keer per jaar te klankborden met andere ouders en elkaar aan te scherpen. Er zijn in totaal vier kringen:

 • 0 – 3 jaar (Coördinatie: Pieter en Nienke van Waaij)
 • 4-7 jaar (Coördinatie: Miranda van den Bos)
 • 8-11 jaar (Coördinatie: Hilde de Gelder)
 • 12-16 (Coördinatie: Marieke van ‘t Wout)

Deze kringen komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar, en aan de hand van de methode Voorleven van de HGJB (https://www.hgjb.nl/voorleven/) wordt elke keer een ander onderwerp behandeld. De ervaring van ouders die nu al deelnemen aan één van de kringen leert dat je op deze manier op een laagdrempelige manier in een vertrouwde groep met elkaar over de (geloofs)opvoeding kunt spreken. Als je nog géén lid van een opvoedkring bent, en toch eens deel wilt nemen, voel je dan vrij om eens contact op te nemen met één van de coördinatoren, of met Adriaan en Mariëlla de Wilde (06-49148518 of 06-22546374).

Mannenvereniging en vrouwenkring

We komen om de week op dinsdagavond om 20.00 uur samen in De Regenboog. De ene week vrouwenkring 'Dorcas', de andere week mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'. Een bijbelstudie uit ons verenigingsblad wordt behandeld en met elkaar besproken. Beide verenigingen hebben een gevarieerde groep leden met verschillende leeftijden en achtergronden. We mogen van elkaar leren en elkaar helpen groeien in het geloof. Ook in lief en leed willen we er voor elkaar zijn. Kom gerust eens een keer kijken en meedoen. U/jij bent van harte welkom!

De Boekenhoek

Bij de Boekenhoek kunt u terecht voor Bijbels, diverse liedboeken, kinderbijbels, romans, meditatieve boeken, kinderboeken, kaarten met en zonder bijbeltekst, cd’s, dvd’s en geschenkartikelen. Ook is er een bibliotheek waar u voor een klein bedrag boeken en dvd’s kunt lenen. Van het leengeld kopen wij regelmatig nieuwe boeken. Zo houden we de bibliotheek actueel. Uw aankoop bij de Boekenhoek heeft meerwaarde: alles wat we aan winst maken schenken we aan de IZB. Dit is een organisatie die zending bedrijft in ons eigen land.

We zijn elke vrijdagmiddag open van 14.00-16.00 uur, en de eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.00 uur in de Regenboog. Via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u bestellingen aan ons doorgeven.

Bezoekwerkcommissie

De bezoekwerkcommissie bezoekt ouderen en jubilerende echtparen. Ook organiseren zij de ontmoetingsmiddagen voor ouderen en andere belangstellenden. Deze ontmoetingsmiddagen hebben een specifiek thema en vinden plaats in De Regenboog. Naast samenzang en een meditatie is er tijdens deze middagen gelegenheid voor onderling contact. Ouderen, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom. De data staan vermeld bij de roosters. Gemeenteleden die een bezoekdame hebben, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Missionaire commissie

De missionaire commissie organiseert en ondersteunt missionaire- en zendingsprojecten binnen onze gemeente, zoals:

 • de voorjaars- en najaars zendingscollecte
 • de openstelling van de kerk tijdens de MICO avond in december
 • het onderhouden van contacten met de GZB
 • ondersteuning van de kerkelijke bijeenkomsten op kerstavond

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep Roemenië Hazerswoude ondersteunt het plattelandsdorpje Filpisu-Mare in Transsylvanië, Roemenië. Het contact is er al vanaf 1993. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Een belangrijke kernactiviteit van dit moment is het ondersteunen van het kinderhuis wat ondergebracht is in de Regenboog in Filpisu-Mare. Lees verder voor meer informatie…

Alleen staan - Samen gaan

Rouw om het verlies van iemand die je zeer nagestaan heeft, blijft pijn doen. In de gespreksgroep 'Alleen staan – Samen gaan' kan iedereen over zijn of haar gevoelens praten. De groep bestaat uit mensen die allemaal iets soortgelijks hebben meegemaakt. Iedereen weet wat het is om alleen te komen te staan. Hier samen over praten geeft steun en het gevoel dat je er niet alleen voorstaat. Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die tenminste een half jaar geleden hun partner hebben verloren, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond. De gespreksgroep wordt door de drie kerken in Hazerswoude-Dorp georganiseerd en begeleid. Meer informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Goedemorgen inloophuizen

Op dinsdagmorgen bent u van harte welkom voor een gezellig praatje of een luisterend oor. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op steeds één van de locaties bij de drie kerken in Hazerswoude-Dorp. De openstelling loopt iedere maand volgens het volgende schema:

 • de 1e dinsdag Korenaar zaal 4 aan de Korenmolenlaan (zij-ingang)
 • de 2e dinsdag de Regenboog, aan het Raadhuisplein
 • de 3e dinsdag Korenaar zaal 4, aan de Korenmolenlaan (zij-ingang)
 • de 4e dinsdag het Parochiecentrum, bij de Rooms Katholieke Kerk