De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Toerustingsavonden geloofsopvoeding

In de hectiek van het leven staat de geloofsopvoeding soms behoorlijk onder druk. In de praktijk van alledag is het nog niet zo gemakkelijk om als ouders je geloof uit te dragen en voor te leven aan je kinderen. Daarom willen we als gemeente graag een reeks toerustingsavonden voor ouders aanbieden waarin praktische handvaten worden aangereikt om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. De avonden vinden plaats in Hervormd centrum De Regenboog, Raadhuisplein 7. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende avonden. Mocht u kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen, dan bent u uiteraard op meerdere avonden welkom!

Voor ouders van kinderen van 0-3 jaar – maandag 20 mei – 20.00 uur
Voor ouders van kinderen van 4-7 jaar – dinsdag 4 juni – 20.00 uur
Voor ouders van kinderen van 8-11 jaar – maandag 17 juni – 20.00 uur
Voor ouders van kinderen van 12-16 jaar – dinsdag 2 juli – 20.00 uur

Voor meer informatie neem contact op met ds. Arnold van Campen

Paasviering kerk en school

Paascollecte

De opbrengst van de Paascollecte is dit jaar bestemd voor de vervanging van het dak van de Regenboog. Lees meer>>

Jongerendienst april 2019

Liturgie

Veiling

Van harte welkom in de Regenboog!