De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdienst

A.s. zondag wordt een eredienst gehouden om uit te zenden. Hiervoor is een geselecteerde groep mensen uitgenodigd (zie onderstaand bericht van 26 maart).

De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.

Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het Liederenblad downloaden.

De dienst begint om 8.00 uur en is ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Informatie en meditatie

Lees hier een nieuw bericht van het moderamen over de erediensten, en een meditatie  van ds. Van Campen.

Jongerenwerk

Ideeën voor catechese, clubs, je gezin of voor jezelf

Nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, ontstaan er in het land veel (digitale) alternatieven.
Zo heeft de HGJB materiaal ontwikkeld voor kinderen, tieners en jongeren. Vooral voor jongerenwerkers en ouders zijn hier veel activiteiten te vinden die u met kinderen kunt uitvoeren.
Hierbij de link: http://www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus

Update Corona maatregelen 18 maart

Opnieuw een bericht over hoe we als kerkelijke gemeente verder gaan in de komende weken.
Fijn dat we afgelopen zondag toch een avonddienst konden houden met een grote groep gemeenteleden thuis en kleine groep in de kerk!

Na de aanscherping van de maatregelen door de regering afgelopen zondagmiddag verandert ook de manier waarop we kerkdiensten willen invullen. Graag willen we vanaf nu op zondagmorgen samen als gemeente een eredienst meemaken, maar met een nog kleiner aantal personen in het kerkgebouw aanwezig. Lees meer>>

Familie Boon

Nu er steeds meer reisbeperkingen worden opgelegd, hebben Gerben en Dorien besloten vervroegd naar Nederland te reizen. Ze hebben een vlucht kunnen boeken voor woensdag 18 maart en zullen als alles goed gaat donderdag landen.
Wilt u met ons bidden voor een goede reis en veilige aankomst?

Update 19 maart:

Inmiddels hebben wij van Gerben en Dorien vernomen dat zij samen met hun kinderen veilig geland gearriveerd zijn in Nederland.
Hartelijk dank voor uw medeleven en gebed.
 
Hartelijke groet,
De ThuisFrontCommissie