De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Zondag 5-7-2020 internetdiensten

Zondag worden er twee erediensten gehouden om uit te zenden. Hiervoor is een geselecteerde groep mensen uitgenodigd.

Deze diensten wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

De uitzending via YouTube bevat ook dia's met de tekst van de liederen.

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9.00 uur

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18.30 uur

De dienst zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Voor de kinderen in de leeftijd van de kindernevendienst is er materiaal van de methode 'Vertel het maar' wat je thuis kunt gebruiken. Het verhaal en de verwerkingen zijn opgedeeld in leeftijdscategorieën. Ook is er een jongerenpagina voor de oudste kinderen.

Weeksluiting 3 juli

Vrijdagavond 3 juli wordt de weeksluiting verzorgd door dhr. Vermeulen met als thema: Troost en Hoop naar aanleiding van  Titus 2: 11-15.
Door de coronacrisis is het niet mogelijk de weeksluitingen te vieren in Driehof. Daarom wordt de meditatie om 19.00 uur opgenomen in de Hervormde Kerk en uitgezonden via de Kerkomroep.

Pub quiz

Weeksluiting 26 juni

Vrijdagavond 26 juni wordt de weeksluiting verzorgd door dhr. D. Bol met als thema: Wat voor Godsbeeld hebben wij?
Door de coronacrisis is het niet mogelijk de weeksluitingen te vieren in Driehof. Daarom wordt de meditatie om 19.00 uur opgenomen in de Hervormde Kerk en uitgezonden via de Kerkomroep. Voor het liederenblad klikt u op: Liturgie>>

Bezinning

In deze tijd waarin we veel thuis zijn, kan het lastig zijn om onze aandacht op God te richten. Er is thuis tenslotte zoveel dat onze aandacht vraagt. Thuis de kerk dienst luisteren of kijken is toch anders dan aanwezig zijn in ons mooie kerkgebouw. We missen het om naar de kerk te gaan. De rust, het samen zijn, de sfeer die je kunt voelen in de kerk. Bent u ook opzoek naar een moment van rust waar u kunt lezen uit de Bijbel en bidden tot God?
Op dinsdagen is er gelegenheid voor stilte en bezinning in het kerkgebouw. U kunt op uw eigen tijd binnenlopen tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 20.00 – 21.00 uur voor een persoonlijke stille tijd in onze kerk. Een Bijbeltekst kan het uitgangspunt zijn om stil te worden voor God. Wij willen u vragen uw eigen Bijbel mee te nemen.

Meer info: Tim Hoogerdijk