De Hervormde gemeente Hazerswoude is een gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Onze gemeente wil staan in de gereformeerde traditie van onze kerk en daarbij als missionaire gemeente met beide benen in de wereld. 

Elke zondag komen we samen in onze oude dorpskerk rond het Woord van God, de basis van ons geloof. Tijdens de kerkdiensten en de wekelijkse activiteiten willen we God loven en prijzen om wie Hij voor ons wil zijn in Zijn Zoon Jezus Christus.  Wij geloven dat God in zijn liefde, zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om ons te redden. De kerk mag deze belangrijke boodschap doorgeven. 

We willen er zijn voor de mensen om ons heen: dichtbij in de gemeente, in onze samenleving en wereldwijd.

Nieuws

Kerkdiensten Zondag 22 mei 2022

Deze zondag worden er twee erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

Ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

Avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).

 

Ambtsdragersverkiezing 25 mei (machtiging)

De belijdende leden van de gemeente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ambtsdragersverkiezing die wordt gehouden op D.V. woensdag 25 mei om 19:30 uur. We kiezen één ouderling, twee diakenen en twee ouderlingen-kerkrentmeester. Komt u wat eerder omdat de namen moeten worden gecontroleerd. De kerk is open vanaf 19:00 uur en de deur sluit om 19:30 uur. We wijzen u op de mogelijkheid om een machtiging aan een ander gemeentelid te geven. Er kan voor één ander gemeentelid gekozen worden via een machtigingsformulier. Het formulier is hier te downloaden of te verkrijgen bij de scriba.
Zondag wordt een brief met de kieslijsten uitgedeeld, u kunt die ook opvragen bij de scriba.

Eindexamen

De eindexamens zijn weer begonnen. Een spannende tijd voor sommigen van onze jeugd! Ook dit jaar doen we als jeugdraad weer een oproep om namen van eindexamenkandidaten door te geven zodat we ze, als de uitslag binnen is, kunnen verrassen! Graag namen doorgeven aan Adriaan de Wilde.

Jongerendienst 8-5-2022

Liturgie>>

Veiling

De veiling is gepland op zaterdagavond 7 mei. Er zal een groot aantal aantrekkelijke kavels worden geveild. U /jij bent vanaf 18.30 uur van harte welkom in De Regenboog om de kavels te  bekijken. Ook worden er foto’s getoond van de verbouwing van De Regenboog. De veiling zal om 19.30 uur beginnen en omstreeks 22.30 uur afgelopen zijn. Nu onze gerenoveerde Regenboog eindelijk volledig in gebruik is, willen we ook de tuin optimaal gaan benutten. De opbrengst van de veiling zal daarom deels benut worden voor de aanschaf van tuinmeubilair.

Rommelmarkt

Op zaterdag 4 juni kunnen we als gemeente eindelijk weer een rommelmarkt organiseren. Hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Denk hierbij aan de ophaalavond op maandag 9 mei, de uitzoekochtenden in de schuur, bij de rommelmarkt zelf, maar ook door de bonnen en spaarzegels te deponeren in de bonnenbus onder de toren in de kerk. Alle hulp is van harte welkom.

Kerkdiensten Pasen 2022

Op de paasdagen worden er drie erediensten gehouden.

Deze diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. De diensten zijn ook op een later moment via beide kanalen terug te kijken en luisteren.

1e Paasdag - ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

1e Paasdag - avonddienst:

Deze dienst begint om 18:30 uur

 

2e Paasdag - ochtenddienst:

Deze dienst begint om 9:30 uur 

Iedereen is welkom in de kerk, maar houdt u aan de RIVM richtlijnen (blijf thuis bij klachten).

Kerkdienst Goede vrijdag

Op Goede vrijdag is er om 19.30 uur een dienst die wordt uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
De uitzending bevat ook dia's met de tekst van de liederen.
Indien u deze liever op papier hebt, kunt u het liederenblad downloaden.