Naar de kerkapp

Voor ons als gemeente is het van groot belang dat de collectegelden binnen blijven komen om de voortgang van het kerkenwerk te kunnen waarborgen. Wilt u hieraan bijdragen.

Door onderstaande QR-code te scannen of er op te klikken kunt u een gift overmaken via iDeal.

Indien u voor een speciaal doel wilt geven, dan wordt u verzocht dit te vermelden.

Indien u liever zelf een gift overmaakt kunt u dat doen naar:

NL12 RABO 0373 7215 36 is het nummer van de CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude en bedoeld voor onze eigen gemeente.

NL27 RABO 0395 9109 86 is het nummer van de diaconie van de Hervormde Gemeente Hazerswoude.