Het zijn op dit moment onzekere tijden. Nadat we de directe gevolgen van de coronacrisis hebben gemerkt, volgde de ene crisis op de andere. Op dit moment springt de energiecrisis het meest in het oog en deze crisis raakt ons allemaal! Is het niet omdat de energierekening hard gestegen is, dan is het wel dat onze boodschappen en andere levensbehoeften de afgelopen tijd een stuk duurder zijn geworden. Dit kan tot financiële uitdagingen leiden en daarbij tot onzekerheden. Naast de financiële problemen, kunnen er natuurlijk ook mentale problemen opspelen, en wellicht komen de zaken die voor de energiecrisis al speelden nu nog meer aan het licht.

Soms kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Als diaconie kunnen we de problemen zeker niet (allemaal) oplossen, maar we kunnen in ieder geval met u meedenken. Meedenken in het zoeken naar de juiste plek of instantie of u in contact brengen met iemand die u verder kan helpen. Mocht u vragen van diaconale aard hebben, of iemand kennen die wellicht diaconale hulp nodig heeft, mail gerust naar diaconie@hervormdhazerswoude of bel naar 06-49148518 (Adriaan de Wilde). U kunt natuurlijk ook één van de diakenen persoonlijk aanspreken.

We willen u op deze pagina ook graag informatie te verstrekken die u verder kunt helpen als het gaat om waar aan te kloppen voor vragen m.b.t. de energiecrisis. 

Warmteacties in Hazerswoude-Dorp

Samen met de andere kerken op ons dorp willen we op woensdag 15 februari (in de Korenaar), 1 maart (in het parochiehuis) en 15 maart (De Regenboog), van 15.00 tot 17.00u, de deuren openen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Mocht u of jij hier ook behoefte aan hebben, even geen zin hebben om de verwarming aan te zetten, of gewoon zin om gezellig een kop koffie, thee of limonade te drinken, weet je dan van harte welkom om aan te schuiven. Ook kunnen er natuurlijk anderen worden uitgenodigd, voel je vrij om dat te doen. Naast deze middagen hebben we ook bij mensen op ons dorp, die in deze tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben, een pakket gebracht die hopelijk het leed iets kan verzachten. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de kerk of bekijk het krantenartikel lezen dat in de Groene Hartkoerier van 31 januari staat.

 

Financieel Fit (Gemeente Alphen aan den Rijn)

Soms loopt het leven niet zoals u zou willen. Dan ontstaan er door onverwachte gebeurtenissen grote zorgen. Als u uw rekeningen niet op tijd kunt betalen of u zich zorgen maakt over geld dan kan de gemeente u helpen. Samen met onze partners helpen wij u graag om financieel fit te worden en te blijven. Hulp vragen, kost niets.

Kijk op de website van de Gemeente Alphen aan den Rijn voor handige links.

 

E-team - Actief Rijnwoude

In Hazerswoude is de stichting "Actief Rijnwoude" (www.actief-rijnwoude.nl) actief in het ondersteunen van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn is er het E(nergie)-team opgericht, die op verzoek huisbezoeken kan afleggen om u en jou tips te geven voor energiebesparingen in huis. 

Meer informatie is te vinden in onderstaand artikel in de Groene Hart Koerier van 19 oktober 2022.

Artikel GHK 19 oktober 2022