Het zijn op dit moment onzekere tijden. Nadat we de directe gevolgen van de coronacrisis hebben gemerkt, volgde de ene crisis op de andere. Op dit moment springt de energiecrisis het meest in het oog en deze crisis raakt ons allemaal! Is het niet omdat de energierekening hard gestegen is, dan is het wel dat onze boodschappen en andere levensbehoeften de afgelopen tijd een stuk duurder zijn geworden. Dit kan tot financiële uitdagingen leiden en daarbij tot onzekerheden. Naast de financiële problemen, kunnen er natuurlijk ook mentale problemen opspelen, en wellicht komen de zaken die voor de energiecrisis al speelden nu nog meer aan het licht.

Soms kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Als diaconie kunnen we de problemen zeker niet (allemaal) oplossen, maar we kunnen in ieder geval met u meedenken. Meedenken in het zoeken naar de juiste plek of instantie of u in contact brengen met iemand die u verder kan helpen. Mocht u vragen van diaconale aard hebben, of iemand kennen die wellicht diaconale hulp nodig heeft, mail gerust naar diaconie@hervormdhazerswoude of bel naar 06-49148518 (Adriaan de Wilde). U kunt natuurlijk ook één van de diakenen persoonlijk aanspreken.

We willen u op deze pagina ook graag informatie te verstrekken die u verder kunt helpen als het gaat om waar aan te kloppen voor vragen m.b.t. de energiecrisis. 

Informatie m.b.t. de energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunt u een (deel van) de energiekosten betalen. De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1.300. Heeft u de energietoeslag van € 800 al ontvangen? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. U ontvangt het extra geld automatisch. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop.
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

Krijgt u geen energietoeslag en heeft u toch moeite om rond te komen? Neem contact op met de Helpdesk Geldzaken

U heeft de energietoeslag nog niet ontvangen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Vraag dan voor 31 december 2022 de energietoeslag zelf aan.

Voor meer informatie, kijk hier.

Energiemarkt 12 november 2022

Zaterdag 12 november van 11.00 tot 15.00 uur organiseert Gemeente Alphen aan den Rijn samen met de energiecoaches van Energiek Alphen, Woonforte, Participe en Kwadraad een energiemarkt.

 Voor meer informatie, kijk op de website van de gemeente.

 Flyer Energiemarkt 12 november 2022

E-team - Actief Rijnwoude

In Hazerswoude is de stichting "Actief Rijnwoude" (www.actief-rijnwoude.nl) actief in het ondersteunen van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn is er het E(nergie)-team opgericht, die op verzoek huisbezoeken kan afleggen om u en jou tips te geven voor energiebesparingen in huis. 

Meer informatie is te vinden in onderstaand artikel in de Groene Hart Koerier van 19 oktober 2022.

Artikel GHK 19 oktober 2022