Op oudejaarsdag hopen we samen het jaar in de kerk af te sluiten met een viering om 19.00 uur. De volgende morgen zijn we opnieuw welkom om het nieuwe jaar met God te beginnen. Voorafgaande aan de dienst (10.45 uur) is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om elkaar een gezegend nieuw jaar te wensen onder het genot van een kopje koffie in de Regenboog.