Gemeente, 

Een kort bericht over de laatste Covid maatregelen.
We hebben in lijn met de berichten van de overheid en van de landelijke kerk de volgende beslissingen genomen:
-Voor onze erediensten zijn er geen veranderingen. Dus twee diensten met 30 bezoekers en een samenkomst voor jonge gezinnen in de Regenboog.
-Voor alle activiteiten met deelnemers tot en met 17 jaar zijn er ook geen veranderingen.
-Alle overige bijeenkomsten kunnen de komende twee weken (tot en met zaterdag 21 november) niet doorgaan. Het gaat daarbij met name om kringen en verenigingen, maar ook bijvoorbeeld om de 18-25 groep na de jongerendienst en om de (kerkenraads)vergaderingen.

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregel veel gemeentewerk stilzet. Het roept ook steeds meer de vraag op of we dit nog kunnen opbrengen als gemeente. Omdat er nadrukkelijk gesproken wordt over een periode van twee weken maken we toch deze keuze. We hopen en bidden dat na twee weken de situatie zoveel verbeterd is dat we weer op kunnen starten.

De kerkenraadsvergadering wordt verzet naar D.V. woensdag 25 november. Daarmee schuift de verkiezing van diaken ook door.

We wensen elkaar Gods zegen toe!