Vrijdagavond 27 november wordt de weeksluiting verzorgd door dhr. L van Doeselaar over het thema “Wie is mijn naaste? “ n.a.v. HC vraag 4. De meditatie wordt om 19.00 uur opgenomen in de Hervormde Kerk en uitgezonden via de Kerkomroep.  Via deze link kunt u meelezen en zingen met de liturgie>>