Vrijdagavond 4 december wordt de weeksluiting verzorgd door dhr. C. Rijkaart over het thema “De oudste zoon en een Vader die ook op hem wacht “ n.a.v. Lukas 15: 25-32 . De meditatie wordt om 19.00 uur opgenomen in de Hervormde Kerk en uitgezonden via de Kerkomroep.  Via deze link kunt u meelezen en zingen met de liturgie>>