Woensdagavond 9 december heeft de gemeente br. Bram Blijleven verkozen tot diaken. Hij heeft tot zaterdag 19 december om deze benoeming te overwegen. We wensen hem Gods nabijheid toe in het nemen van een besluit.
De kerkenraad.