Op D.V. zondag 17 januari hopen we Heilig Avondmaal te vieren. We weten ons geroepen om dat tot Christus gedachtenis te doen, totdat Hij weerkomt. In deze tijd is het niet mogelijk om iedereen te nodigen in de kerk. Terwijl dat wel een onderdeel van de viering is: Als gemeente samenkomen rond brood en wijn. We vragen aan u thuis om zo mogelijk tegelijkertijd op afstand de viering mee te maken. U kunt in gedachten de viering meebeleven, maar ook als u dat wilt, meedoen.

Lees verder in de nieuwsbrief en een handreiking voor de viering van het avondmaal. >>