Vanuit de landelijke kerk is vorige week een nieuw advies uitgebracht over de kerkdiensten. In het kort komt het advies voor de eredienst er op neer, dat er 30 bezoekers welkom zijn en dat er maximaal 4 zangers in de dienst aanwezig zijn. We zijn blij met dit besluit en zullen daarom vanaf zondag 7 maart 30 personen uitnodigen in de diensten. Er wordt door 4 personen met voldoende afstand gezongen. Voor de uitnodigingen wordt er weer gebruik gemaakt van het programma Kerktijd.nl. Uw eerdere aanmelding is nog geldig. Lukt dit niet en wilt u een dienst bijwonen neem dan contact op met de scriba. Lees meer>>