We zijn blij dat veel beperkingen voor de kerkdiensten vervallen.
We volgen de nieuwe adviezen van de overheid en de PKN. In de diensten wordt ’s morgens de helft van de gemeente uitgenodigd. In de avonddiensten is de hele gemeente
welkom. Alleen de anderhalve meter blijft van kracht. Lees meer>>