Onlangs is in de kerkenraad de concept-jaarrekening 2020 goedgekeurd. De komende tijd wordt de jaarrekening nog gecontroleerd door de accountant. Een verkort overzicht van de resultatenrekening kunt u vinden op deze site onder de ANBI-informatie van het college van kerkrentmeesters.

De volledige jaarrekening kan worden ingezien bij onze financieel administrateur dhr. Holleman, Breitnerlaan 55, 2391 GB Hazerswoude-Dorp. Voor een afspraak kunt bellen / mailen naar: 0172 588636 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Een paar zaken uit de jaarrekening willen we kort toelichten:

  • De verbouwing van De Regenboog heeft in totaal bijna € 499.000 gekost. Dit bedrag is geheel uit eigen middelen betaald, voor het grootste deel (ruim € 330.000) vanuit de voorziening (spaarpot) die we hiervoor in de afgelopen jaren hadden gevormd.
  • Ter dekking van de kosten van het interieur van De Regenboog hebben we vorig jaar de actie ‘In De Regenboog zit je goed’ gehouden. Uit de opbrengst van deze actie (bijna € 59.000) hebben we alle kosten van het interieur kunnen dekken en hielden we zelfs nog een kleine € 3.000 over. Dit bedrag is gebruikt voor de verbouwing van De Regenboog.
  • Ter compensatie van de gemiste opbrengsten van de rommelmarkt is in 2020 ook de actie ‘Dicht het gat’ gehouden. Via deze actie hebben we bijna € 14.500 mogen ontvangen. Hiermee zijn de gemiste inkomsten van de rommelmarkt (gemiddeld zo’n € 17.000) voor het overgrote deel gecompenseerd.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar; een jaar met allerlei beperkingen waardoor het gemeenteleven er heel anders uit kwam te zien dan we gewend zijn. Voor ons als college van kerkrentmeesters was de verbouwing van De Regenboog een intensieve maar mooie klus. We kijken tevreden, maar bovenal dankbaar terug op het voorbije jaar. Ondanks alle beperkingen konden de kerkdiensten doorgang vinden en konden we, door de uitzendingen via YouTube, veel mensen bereiken. In financieel opzicht heeft de Coronacrisis voor ons als gemeente, mede door de extra financiële bijdragen van de gemeenteleden, geen ernstige gevolgen gehad. We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 15.738. Daarnaast heeft de verbouwing van De Regenboog ons een prachtig, vernieuwd en vergroot gebouw opgeleverd, geschikt om weer jaren mee te gaan. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hetzij door de handen uit de mouwen te steken, hetzij door financiële bijdragen, hartelijk dank!