Naar de kerkapp

Voor de exacte data van de catechisaties verwijzen we naar de bijlage onder Lees meer>> en/of de roosterpagina

Basiscatechese 'On Track' - groep 7 en 8

We lopen samen in grote lijnen het Oude en Nieuwe Testament door. Dit doen we aan de hand van de methode 'On Track' (HGJB). Het is op maandagmiddag van 14.45-16.00 uur. Aan het eind van dit seizoen ben jij een stuk wijzer en kun jij beter je weg in de Bijbel vinden! Lees meer>>

Catechese 'Follow Me' - 12-15 jaar

Samen met leeftijdsgenoten kijken we naar wat de Bijbel te zeggen heeft over het christelijk geloof en wat jij daar mee kan in jouw leven. We gebruiken hierbij de methode 'Follow Me'. Dit is een eigentijds programma met verschillende elementen, zoals een filmpje, een inleiding, Bijbel lezen en er samen over praten in groepjes. Het is elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur voor iedereen van klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Elke eerste maandag van de maand beginnen we om 18.30 uur en eten we eerst met z’n allen. Lees meer>>

Catechese 'Follow Me Next' - 16-18 jaar

We komen om de week bij elkaar op dinsdagavond van 19.15 tot 21.00 uur. We beginnen gezamenlijk met een presentatie over geloofsvragen. Hier praten we in kleine groepjes verder over door aan de hand van een werkmap. Elk groepje heeft een vaste mentor die dat jaar met hen optrekt. We gebruiken de methode 'Follow Me Next' (HGJB). Lees meer>>

Catechese 19+

Voor iedereen die 19 jaar en ouder is en nog niet toe is aan belijdenis doen, maar wel graag uit de Bijbel wil leren en wil groeien in geloof. We komen maandelijks bij elkaar.

Belijdeniscatechese

Geloofsbelijdenis is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met jou opbouwen. De belijdeniscatechisatie is bedoeld om je te verdiepen in wat wij geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel van uit mag maken en de relatie tussen belijdenis doen en vieren van het Heilig Avondmaal. Afhankelijk van de belijdenisgroep, wordt per seizoen de meest praktische dag en tijd bepaald.

Verdiepingskring

Deze kring is bedoeld voor allen die belijdenis hebben gedaan en op zoek zijn naar geloofsverdieping. In ontspannen sfeer bespreken we thema’s die raken aan het geloof en aan het leven. In overleg met de deelnemers bepalen we de dag en de frequentie van samenkomen.