VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 20 september naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag wil de grote Zaaier zijn woorden zaaien in ons leven in de hoop dat ze in goede aarde vallen en vrucht dragen. De preek zal gaan over Kolossenzen 1:1-12. Daar zegt Paulus prachtige dingen over de gemeente. Lees het gedeelte alvast voor uzelf door. In deze dienst zal er ook extra aandacht zijn voor de Bijbelkringen. We zijn dankbaar dat veel mensen in onze gemeente deel uit maken van een kring. Tegelijkertijd hopen we dat er komend jaar weer nieuwe mensen zich aansluiten. Verderop kunt u hier meer over lezen. In de avonddienst gaat ds. Domburg in ons midden voor. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Bij de diensten (2)

Op zondag 22 september hopen we als gemeente een zegen te vragen voor het komende winterwerkseizoen. Het is goed om in de kerk te komen en te bidden of God door alle activiteiten heen wil werken zodat harten worden geraakt en kinderen, jongeren en ouderen gegrepen worden door Gods liefde. Na de dienst is er een Sing-in (zie hieronder) voor jong en oud. In de avonddienst verwelkomen we ds. Heikoop uit Katwijk aan Zee. Laten we niet vergeten om de diensten en de vele activiteiten van komend seizoen ook in onze persoonlijke gebeden op te dragen aan onze God.

Collectes

De collectes in de diensten op 15 september zijn voor het project van de diaconie: ‘Hulp aan Jemen’ en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een extra collecte voor de verbouwing van de Regenboog. De collecten op 2 september zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 15 september: Rosanne Blijleven, Meike Oppelaar en Myrthe den  Hertog. Op 22 september: Helma van Gameren,  Eline Rijkaart en  Laura van Dorp.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 15 september: De barmhartige Samaritaan. Lucas 10: 25-37 en op 22 september: Een melaatse man wordt rein, Mattheus 8: 1-4

Samen zingen tot Zijn eer!

Dat willen we graag doen tijdens een Sing-in op de startzondag 22 september. De sing-in zal aansluitend aan de ochtenddienst gehouden worden in de kerk. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom! We zingen verschillende psalmen, gezangen, geestelijke liederen, opwekkingsliederen en kinderliederen. Enkele gemeenteleden zullen hun muzikale medewerking verlenen! Komt u/jij ook zingen?

Startavond Bijbelkringen

Op maandag 23 september hopen we een gezamenlijke startavond te hebben als begin van een nieuw Bijbelkringseizoen. Deze avond zal gehouden worden in De Regenboog en begint om 20.00 uur. Deze avond is niet alleen bedoeld voor alle Bijbelkringleden maar ook voor hen die belangstelling hebben voor een Bijbelkring. Komend seizoen verdiepen we ons in de eerste brief van Petrus. Daarin gaat het over thema’s die vandaag nog steeds zeer relevant en actueel zijn. Neem nu de vraag: hoe ben je christen en christelijke gemeente in een tijd dat je in toenemende mate een minderheid vormt? De Bijbelkring vormt een mooie plek waar je andere gemeenteleden leert kennen en waar in een vertrouwde en veilige sfeer wordt gesproken over de dingen van het geloof. Van harte uitgenodigd!

Belijdeniscatechisatie/gesprekskring 

Binnenkort beginnen we weer met een nieuw seizoen belijdeniscatechisatie/gesprekskring. Verschillende mensen hebben zich al aangemeld. We hopen op mooie avonden met open en eerlijke gesprekken over het geloof. Mocht je belangstelling hebben of je loopt nog rond met vragen, laat het me weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 17 sept. in de Dobber. Korenmolenlaan 4 en op 24 sept. in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248.

Clubwerk

Hallo allemaal, Nog even en dan beginnen de clubs weer. De club is voor iedereen vanaf groep 3 t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen? Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen van een spel. Kortom voor ieder wat wils!

De clubs beginnen in de week van 23 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, Raadhuisplein 7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club.

De woelige stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.   

De jonge arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.  

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.

Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol open.

Voordat de clubs van start gaan is er zaterdag 21 september een startmiddag voor iedereen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar om met elkaar het winterseizoen van de kerk te openen. Deze middag begint om 13.30uur tot ongeveer 17.30 uur. Zie de flyer voor meer informatie! Leuk als ook jij erbij bent! We hopen jou aankomend clubseizoen (weer) te zien!   Groetjes, de clubleiding

Werkgroep Roemenië

De werkgroep zamelt op de volgende data weer in op zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur: 14 en 28 september en 12 en 26 oktober.

De Boekenhoek

Elke vrijdag is de Boekenhoek open van 14.30 - 16.00 uur en van 19.00 -20.30uur in de Regenboog. Voor een Bijbel of Liedboek, een  [kinder] boek of een CD, kunt u bij ons terecht. Wij kunnen elk boek voor u bestellen, met een paar dagen is het in huis. Wij werken samen met Ichthus Boekhandels, die alles aan ons levert. De winst die we maken is voor de IZB, zending in eigen land. In onze bibliotheek kunt u voor een klein bedrag boeken lenen. Regelmatig zetten we nieuwe titels in de kast, zo vindt u steeds iets nieuws. Graag tot ziens!

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 17 september hopen we na een lange zomervakantie weer te beginnen met onze kringavonden. Om de 14 dagen komen we om 20.00 uur bij elkaar in de Regenboog. Samen de Bijbel lezen en daar over praten. Dit seizoen gaan we de brieven aan Timotheüs bespreken. Deze brieven zijn heel persoonlijk en gaan over de praktijk van het geloofs- en gemeenteleven. Hier kunnen we vast veel van leren voor ons staan als christen in deze samenleving en in de kerk. We nodigen alle vrouwen uit eens te komen kijken en met ons mee te doen. Deze eerste keer gaan we samen de inleiding bekijken, deze staat in nr. 5 van ons blad. Fijn als u [ weer] meedoet, Welkom!

OMZIEN NAAR ELKAAR

In memoriam

Op 26 augustus overleed in de leeftijd van 85 jaar Johanna Wilhelmina Abramina van Reeuwijk-Duijzer. In 1934 werd ze geboren in Hazerswoude. Daar heeft haar leven lang gewoond. Op 24 jarige leeftijd trouwde ze met Johannes van Reeuwijk. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Haar man werd op relatief jonge leeftijd ziek en overleed in de leeftijd van 61 jaar. Ruim 25 jaar heeft Jopie voor haar man gezorgd. Ze was zorgzaam en trouw. Wat het geloof betreft vond ze het moeilijk om er woorden aan te geven. Toen ze 63 was deed ze belijdenis van het geloof. Trouw kwam ze naar de kerk en ze was dagelijks bezig met de dingen van het geloof. Acht jaar geleden werd er Alzheimer bij haar geconstateerd. Dat betekende een grote klap die ze nauwelijks kon verwerken. De gedachte dat de dementie ervoor zou zorgen dat God en geloof zouden vervagen, was voor haar ondraaglijk. Intens heeft ze geworsteld met haar ziekte. Maandag 2 september hebben wij in een afscheidsdienst stilgestaan bij de woorden van psalm 23. Daarna hebben we haar begraven op de algemene begraafplaats in Hazerswoude. We denken aan de kinderen en kleinkinderen, haar zwager en schoonzussen en bidden om troost en kracht. 

Huwelijk

Op dinsdag 17 september hopen Roy van Dijke en Vera Snel in het huwelijk te treden. Om 14.30 uur is er een dienst in de hervormde kerk van Hazerswoude-Dorp waarin ze Gods zegen vragen over hun huwelijk. Op de kaart staat een prachtige tekst: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19). We wensen Roy en Vera samen met hun ouders, grootouders, verdere familie en vrienden een onvergetelijke dag toe. Bovenal bidden we hen Gods zegen toe. Dat Hij met hen mee mag gaan de toekomst in.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Schreuders - van Harskamp, Hazelhof 22(2391AR) hopen op 17 september te beleven dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Wat een bijzonder jubileum! Gods zegen toegewenst voor u samen en allen die bij u horen.

Jarigen 80+

Op 20 september: dhr. T. van Velde, Jacob Marisstraat 40(2391VD), op 21 september: dhr. M.J. Ooms, Torenstraat 42(2391BT), op 24 september: mevr. M. van Oeveren - Matze, Hazelhof 40(2391AR) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met broeder Johan de Kort (Torenstraat 18) die is begonnen met een traject van bestralingen en kuren om de ziekte in zijn lichaam te bestrijden. Ook denken we aan broeder Paul Andreas (Ds. Van den Boschstraat 53) voor wie geldt dat zijn gezondheid steeds zwakker wordt. Dankbaar zijn we met broeder Jan van der Haven (Marsstraat 3) die na een geslaagde hartoperatie weer naar huis is teruggekeerd. Afgelopen week verhuisde dhr. Dekker uit Driehof naar een andere afdeling. Zijn nieuwe adres is: Dorpsstraat 27, afdeling Korenmolen, 2391 BB. Een kaartje zal hem goeddoen. Zijn vrouw blijft wonen op kamer 305. Voor alle zieken bidden we om herstel en bovenal om vertrouwen dat ons leven in Gods handen veilig en geborgen is.       

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen 

Hartelijk dank

Bedankt voor alle mooie kaarten en gelukwensen naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk! Rien en Ria Noordam - Rijkaart

BESTUUR EN BELEID

Oud papier

In het eerste half jaar van  2019 is in totaal 14.280 kg oud papier ingezameld. Dit gaf een opbrengst van € 885,36.  Ook deze keer weer een mooie opbrengst. Hieruit blijkt dat het inzamelen van oud papier nog steeds de moeite waard is. De papiercontainer staat Westeinde 27A.

Busjes kerktelefoon

Via Sander Rijkaart ontvingen we de opbrengst van de busjes bij de kerktelefoon luisteraars. Dit was een bedrag van € 109,00. De helft van dit bedrag gaat naar de diaconie. Hartelijk dank hiervoor. De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften juli en augustus

T.b.v. Rommelmarkt: via Henk ten Brummeler: € 65.- (strippen bedrading) Henk de Feij: € 46,-. (2x TV + CD speler en CD’s) Verbouwing ‘Regenboog’: via NN: €10. Hartelijk dank!

Agenda

wo 18-09: consistorievergadering
za 21-09: startdag,
zo 22-09: opening winterwerk