VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 4 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag hopen we opnieuw een bijzondere dienst te beleven in de kerk. Dan wordt namelijk broeder Willem van der Endt (Zilverschoon 13) bevestigd in het ambt van diaken. We bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder voor Willem en zijn vrouw Inge. In de avonddienst verwelkomen we onze oud-predikant ds. W.G. van den Top. Laten we trouw onze plek innemen en met verwachting naar de kerk komen. 

Bij de diensten (2)

Op zondag 6 oktober zullen twee gastpredikanten de diensten leiden. In de morgendienst is dat ds. J.P. Lensen uit Poederoijen. Zoals u weet, is Poederoijen de gemeente waar ikzelf begonnen ben. Het is mooi dat er weer zo spoedig een nieuwe predikant aan de gemeente verbonden is en dat hij nu ook een keer in Hazerswoude voorgaat. Na de dienst is er koffiedrinken in De Regenboog. In de avonddienst hoopt ds. Siebelink voor te gaan. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Collectes

De collectes in de diensten op 29 september zijn voor werelddiaconaat (zie hieronder) en ‘kerk en eredienst’. De collecten op 6 oktober zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een extra collecte voor ‘Kerk en Israël’.

Diaconiecollecte werelddiaconaat.

Op zondag 29 september a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Turkije. Voor veel vluchtelingen in Turkije is het overleven. Voor gezinnen met een kind met een beperking is het leven extra zwaar. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om het te helpen. Gelukkig is er de christelijke organisatie ‘Kardelen’. In Ankara wonen duizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders van gehandicapte kinderen hebben gespecialiseerde zorg nodig. Deze is voor hen nauwelijks beschikbaar. Kardelen zoekt de gezinnen op en geeft therapie aan huis. Verder organiseert zij samen met lokale kerken sociale activiteiten. Er is een Kids Club waar ze extra bijles krijgen. Kardelen wil de liefde en hoop in Jezus met deze gezinnen delen. De kinderen bloeien op, ondanks de beperkingen en oorlogstrauma’s. Helpt u mee voor deze vluchtelingenkinderen iets te kunnen betekenen? Hartelijk dank! Uw diaconie.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 29 september: Miranda van den Bos, Esmee Noordam en Anne van Veen. Op 6 oktober: Nanja Kazemier, Douwe Huisman en Hannah Kazemier

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 29 september: De storm op het meer - Markus 4: 35-41 en op 6 oktober: ‘Vijf broden en twee vissen - Johannes 6 : 1-15.

Kindernevendienst (voor groep 5 en 6)

Op 6 oktober is het thema is dopen en drie-eenheid. Het zou leuk zijn als de kinderen hun geboortekaartje mee mogen nemen.

Belijdeniscatechisatie/gesprekskring

Op maandag 30 september komen we voor de eerste keer bij elkaar, om 20.00 uur op Dorpstraat 80. Mocht je belangstelling hebben, van harte welkom!

Ontmoetingsmiddag

Op 9 okt. 2019 is er weer een ontmoetingsmiddag voor ouderen. Deze middag wordt gehouden in de Regenboog. Mevr. Sypestein zal het een en ander komen vertellen over het werk van de organisatie “Het Scharlaken Koord”. Deze christelijke organisatie houdt zich bezig met hulpverlening aan prostituees .De naam komt van het scharlaken koord uit het bijbelverhaal over Rachab, een prostituee die met dit koord twee Israëlieten helpt ontsnappen uit de stad Jericho. Het belooft een erg mooie middag te worden. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Om 14.00 uur gaat de zaal open en wordt u ontvangen met een kopje thee met wat lekkers en om 14.30 uur willen we beginnen. De middag zal tot ongeveer half vijf duren. Als u graag wilt komen en u zit met vervoer, dan kunt u bellen naar Ria van Weenen, Tel. 589855 of naar Nel Sol, tel 588569.Ook het nieuwe collectedoel zal dit seizoen voor de organisatie van “Het Scharlaken Koord’’ zijn.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 1 okt. in de Dobber. Korenmolenlaan 4 en op 8 okt. in de Regenboog, Raadhuisplein 7..

Mannenvereniging

Op dinsdagavond 8 oktober willen we als mannenvereniging starten met een nieuw vergaderseizoen.We willen ons nu verdiepen in het evangelie van Johannes en wel Joh. 1:19-43. (Herv. Vaan april 2019). Als leidraad nemen we de gespreksvragen uit dit blad. C. Harkes wil de vragen beantwoorden. Veel hebben we op de vereniging die inmiddels 85 jaar bestaat mogen leren uit het woord van God, maar ook in de gesprekken die we met elkaar mochten hebben. Graag nodigen we u/jou uit met ons mee te doen. We vergaderen 1 keer per 14 dagen in de Regenboog om 20.00u. In het kerkblad kunt u nagaan wat ons programma is. Kom, en doe met ons mee, Welkom!

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 1 oktober hopen we elkaar weer te zien om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan weer verder met de Bijbelstudie over de brieven aan Timotheüs. We lezen 1 Timotheüs 1: 1-20. Marrie van der Linde zal de 1e Bijbelstudie verzorgen. Deze staat in het juni nr. van ons blad. In de gemeente van Efeze zijn dwaalleraars actief, die proberen het Evangelie te verdraaien. Hier gaan we samen over nadenken! We hopen dat u/jij er allemaal weer bij kan zijn en als u onze kring nog niet kent, kom gerust eens kijken! Welkom

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijk

Op donderdag 26 september hopen Tim Hoogerdijk en Anouk van Aalst in het huwelijk te treden. In een dienst die om 18.30 uur gehouden wordt in de hervormde kerk van Hazerswoude-Dorp vragen we om een zegen over hun huwelijk. We wensen Tim en Anouk, samen met hun ouders en allen die om hen heen staan een onvergetelijke dag toe en bovenal Gods zegen voor de toekomst. Hun toekomstige adres is: Raadhuisplein 8, 2391 BJ, Hazerswoude-Dorp.

Jarigen 80+

Op 29 september: dhr. J. de Vogel, Torenstraat 26(2391BT), op 5 oktober: mevr. W.C. van Dorp - de Groot, Dorsvlegel 12(2391JK) en dhr. E. Vink, Dorpsstraat 27A k207(2391BB), op 6 oktober: dhr. C.T. van der Lip, Burgemeester Smitweg 34(2391NE), op 8 oktober: mevr. J.A. van Griethuizen - van Schaik, Hugostraat 5(2391BH), op 9 oktober: mevr. W.M. van der Velden - Tom, ds. D A van den Boschstraat 43(2391AT) en op 12 oktober: mevr. J.K. de Witte - van Klaveren, Amalia van Solmslaan 4 (zij verblijft in verzorgingshuis Noorderbrink, Klompenmaker 156 (kamer 234) (2401PR) Alphen a/d Rijn.  Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Overleden (1)

Wij ontvingen bericht van overlijden van ons gemeentelid dhr. H.C.J. (Hans) de Man, in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde aan de Rubenslaan 83. We wensen de kinderen en Wenda Gods nabijheid toe.

Overleden (2)

Op zondag 22 september is in de leeftijd van 86 jaar overleden, Paul Ferdinand Andreas, gewoond hebbend op Ds. Van den Boschstraat 53. Hij was de echtgenoot van Zwaantje Venema die in 2016 overleed. Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagavond van 20.00-21.30 uur in De Regenboog. De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op zaterdag 28 september om 12.00 uur in de hervormde kerk van Hazerswoude-Dorp. Om 15.00 uur vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Rosenburgh in Voorschoten. We wensen de kinderen en kleinkinderen, zijn broer en allen die hem lief waren, sterkte en Gods kracht toe in deze verdrietige tijd.

Meeleven

We denken aan Janneke Rijkaart (Voorweg 71) van wie onlangs een zus overleden is. We bidden om troost en kracht. Ook denken we aan Johan de Kort (Torenstraat 18) die bezig is met behandelingen om de ziekte in zijn lichaam te bestrijden. We bidden dat de kuren mogen aanslaan en bovenal om vertrouwen dat zijn leven in Gods hand ligt. Zuster de Witte-Van Klaveren (Amalia van Solmslaan 4) verblijft nog steeds voor revalidatie in verzorgingshuis Noorderbrink, Klompenmaker 156 (kamer 234), 2401 PR Alphen a/d Rijn. We bidden om geduld en herstel en hopen dat ze spoedig weer naar huis mag terugkeren.      

Tenslotte

We mogen terugkijken op een prachtig en zonovergoten startweekend. Tijdens zo’n weekend ervaar je eens te meer wat een voorrecht het is om deel uit te maken van een gemeente waarin broeders en zusters met vallen en opstaan de weg achter Jezus Christus aangaan. Laten we niet vergeten om regelmatig God te danken voor de gemeente.      

BESTUUR EN BELEID

Collectebonnen

Op vrijdag 4 oktober zijn deze te verkrijgen van 19.00 – 20.00u in de Regenboog.

Agenda

wo 02-10: moderamen,
wo 09-10: kerkenraad,
wo 16-10: consistorie-plus