VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 18 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 13 oktober verwelkomen we ’s morgens onze oud-predikant ds. De Graaf. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan in de jongerendienst. Voor meer informatie hierover, zie het bericht hieronder. We bidden dat Gods Geest ons hart zal openen voor de woorden van God.

Bij de diensten (2)

Op zondag 20 oktober zal de kleine Laura Goedhart worden gedoopt. We wensen Sander en Nienke en broer Thomas een prachtige dienst toe samen met allen die om hen heen staan. In de avonddienst gaat ds. Westerink uit Langerak voor. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe. 

Jongerendienst

Zondag 13 oktober zal er weer een jongerendienst zijn. Deze keer gaat onze eigen dominee voor, ds. Van Campen. Het thema van de dienst is 'Er komt een dag... over het laatste oordeel'. Dit aan de hand van Mattheus 25: 31-46. De muzikale medewerking wordt verleend door het combo uit de gemeente. We beginnen om 18.20 uur met zingen. De dienst begint om 18.30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd! De Jeugddienstcommissie.

Collectes

De collectes in de diensten op 13 oktober zijn voor jeugdwerk en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een extra collecte voor de drukwerkkosten. De collecten op 20 oktober zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’..

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 13 oktober: Jolanda Blijleven, Annemarijn van Leeuwen en Sophie van 't Wout. Op 20 oktober: Esther Bakhuijzen, Annelize Rijkaart en Suze Dijkxhoorn.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 13 oktober: Nicodemus - Johannes 3: 1-16. en op 20 oktober: Zacheüs - Lukas 19: 1-10.

Jongerenweekend

Op vrijdag 18 oktober hopen we met 52 jongeren en 13 leiding naar De Houtkamp in Otterlo te vertrekken voor het jaarlijkse jongerenweekend voor jongeren van groep 7 t/m 17 jaar. Het wordt een weekend vol gezelligheid, sport, spel en de bijbel rondom het thema ‘In the army’. We verzamelen vrijdag om 18.30 uur bij de regenboog en vertrekken na een welkomstwoord en zegen in de kerk om 19.00 uur richting Otterlo. Op maandag 21 oktober verwachten we aan het begin van de middag weer terug te zijn. We willen er een mooi en waardevol weekend van maken en vragen u ook in uw gebed aan ons te denken.

Bijbelkring 50+

Er zijn plannen om nog een Bijbelkring te starten voor gemeenteleden van 50 jaar en ouder. Mocht u interesse hebben, neem dan via de mail of de telefoon contact op met Rens van Doeselaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0172-586193.

Concert Adoramus

Christelijk Regiokoor “Adoramus” uit Hazerswoude zingt het oratorium “Schepping”, gecomponeerd door Johan Bredewout. Het koor wordt geïnspireerd door de macht van Gods woord dat spreekt, alles voortbracht en bewaart voor Zijn toekomst. Kom met ons onder de indruk en geniet mee van de pracht en schoonheid van Gods schepping. Het concert is op donderdag 17 oktober a.s. in de Hervormde kerk van Hazerswoude Dorp.

Deze avond staat onder leiding van Peter Burger. De muziek en zang worden ondersteund met prachtige beelden vanaf een beamer. Medewerking verlenen: Ronald IJmker, orgel; Jan Lenselink, piano; Elsemarieke den Hartogh, fluit; ds. Arnold van Campen, lector. De avond begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten à € 12,50 kunt u bestellen bij de koorleden of bij Van der Linde Woonservicewinkel of per e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U bent van harte welkom op deze avond!

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 15 okt. in de Dobber, Korenmolenlaan 4, dan is er vanaf 9.00u samen eten: ‘langste eettafel/kom erbij’ en op 22 okt. in het Parochiehuis Dorpsstraat 248

De Boekenhoek

Het is weer de christelijke kinderboekenmaand! Het thema dit jaar is: "OP reis". Er zijn weer 3 actieboekjes, prachtig geschreven voor de kleuters, de middenbouw en de bovenbouw. Kom ze eens bekijken, ze zien er aantrekkelijk uit en hebben een mooi prijsje. Ook is er bij dit thema een leuke CD, die mag je komen luisteren. Er zijn ook kinderbijbels, bijbelboekjes en kinderdagboekjes. Kom gerust eens kijken en als het niet in voorraad is kunnen we het altijd bestellen, met een paar dagen is het in huis! Onze winst is voor de IZB-evangelisatiewerk en toerusting. Graag tot vrijdag!

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 15 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten, om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan dan verder met onze 2e bijbelstudie over de eerste brief aan Timotheüs. We lezen dan hoofdstuk 2. De bijbelstudie vindt u in het juni nr. van ons blad. Petra Harkes zal de bijbelstudie verzorgen. Leven naar de bedoeling van God, staat erboven. We hopen dat u er allemaal weer kunt zijn en natuurlijk zijn gasten hartelijk welkom! Tot dinsdag.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr.Cornelissen - van Bruggen, Pinksterbloem 5(2391EN) zijn 14 oktober 25 jaar getrouwd. We feliciteren Wilbert en Caroline van harte en wensen hen een mooie dag toe met de kinderen en allen om hen heen! Dat jullie Gods zegen mogen ervaren.

Jarigen 80+

Op 17 oktober:dhr. G. den Hertog, Dorpsstraat 67E(2391BC), op 21 oktober: mevr. J.P. Potuijt - Vonk, Ferdinand Bolstraat 21(2391VG), op 22 oktober: mevr. J.P. Oppelaar - de Jong, Westeinde 44B(2391JC) en op 25 oktober: mevr. P.C. Moerland - Dortland, Ds D A van den Boschstr 41(2391AT). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We zijn dankbaar dat mw. J.K. De Witte-Van Klaveren (Amalia van Solmslaan 4 ) na een lange periode van revalidatie is thuis gekomen. We leven mee met mw. Van Egten die verblijft in zorgcentrum de Prinsenhof in Leidschendam. Haar gezondheidstoestand gaat geleidelijk aan achteruit. Johan de Kort (Torenstraat 18) is bezig met een traject van bestralingen. We bidden voor alle zieken in de gemeente om herstel en om vertrouwen op God. 

In memoriam

Op zondag 22 september overleed in de leeftijd van 86 jaar Paul Ferdinand Andreas. Hij werd geboren op 22 juni 1933 in Purworedjo (Java, Indonesië). Na een politiek onrustige tijd waarin het gezin heeft moeten vluchten en Paul een aantal maanden in een kamp heeft doorgebracht, werd er een nieuw bestaan opgebouwd in Nederlands-Nieuw-Guinea. Hij werkte o.a. als landmeter onder de Papoea’s. In 1960 kwam Paul samen met zijn ouders na een lange reis in Nederland terecht. Het opbouwen van een nieuw bestaan was moeilijk. Paul wist wat het betekende om niet altijd als volwaardig te worden aangezien en niet dezelfde rechten te hebben als je medelander. In 1965 trouwde hij met Zwaantje Venema. Ze kregen drie kinderen: Milca, Mirjam en Erwin. In 1967 verhuisde het gezin naar Hazerswoude. Jarenlang heeft Paul als ouderling in de kerkenraad gezeten en ook droeg hij de gebedskring een warm hart toe. Aan ieder die het maar horen wilde, getuigde hij van Gods liefde en genade. Eind vorig jaar werd darmkanker bij hem geconstateerd. Na een ziekbed van een aantal maanden is hij overleden. In de dankdienst werd stilgestaan bij de woorden van zijn lievelingspsalm, psalm 23: De HEERE is mijn Herder. Daarna is zijn lichaam begraven bij zijn vrouw op begraafplaats ‘Rosenburgh’  in Voorschoten.

Tenslotte

Mede namens mijn vrouw en kinderen, een hartelijke groet, Ds. A.B. van Campen    

BESTUUR EN BELEID

Praiseavond,

Elk jaar is er door de jeugddienstcommissie in november een praiseavond georganiseerd. Op deze avonden werden er verschillende opwekkingsliederen gezongen onder begeleiding van een band. De afgelopen jaren zagen we dat het aantal bezoekers afneemt en dat de doelgroep waarvoor we hem organiseren, niet komt. Daarom hebben wij als jeugddienstcommissie ervoor gekozen dat wij de praiseavond dit jaar niet organiseren. Als er eventueel een andere commissie dit wilt overnemen, wees hier dan vrij in. Het draaiboek is bij de voorzitter op te halen. Met vriendelijke groet, De jeugddienstcommissie.

Halloween

Tijdens de bezinning op de afgelopen jeugdraadvergadering hebben we, naar aanleiding van een artikel over het project Light in the night van de stichting Ark Mission, stil gestaan bij het fenomeen Halloween. Velen staan wellicht niet zo stil bij de oorsprong van dit “feest” en de mogelijke gevaren die hieraan kleven. Daarom willen we vanuit de jeugdraad toch het volgende meegeven: Halloween heeft voor de meeste mensen geen geestelijke inhoud; het is een jaarlijkse festiviteit waar reclamemakers handig op inspelen. Toch heeft het vieren van Halloween wel gevolgen: De nadruk die met Halloween ligt op duisternis, heksen, geraamtes, bloed, etc. kan met name bij kinderen angst teweegbrengen. Dit kan diep en langdurig doorwerken in de psyche van kinderen, zeker nu veel Halloweenfeesten steeds openlijker gruwelijk worden. En dat terwijl de Here Jezus kinderen juist wil leren dat ze veilig zijn bij Hem en dat Hij sterker is dan alle geestelijke machten! De wereld van geesten wordt met Halloween voorgesteld als iets grappigs, als iets waar je mee kunt spelen. God maakte mensen met een geest, ziel en lichaam en daarom is contact met geesten inderdaad mogelijk, maar God bedoelde dat we met Hem zouden leven – niet met geesten uit het dodenrijk. Door Halloween te vieren als een kinderfeest lijkt het een onschuldige bezigheid, en de meeste mensen die Halloween vieren zijn ook niet actief bezig met het zoeken van contact met geesten. Toch is die geestelijke component wel degelijk aanwezig. Halloween leidt de aandacht af van Degene die alle duistere geesten overwonnen heeft. Jezus Christus heeft de dood en alle demonen overwonnen, en Hij is degene die telkens weer zegt: ‘Wees niet bang.’ Op www.lightinthenight.nl kunt u meer informatie vinden.

De diaconiecollectes augustus2019:

Werelddiaconaat: € 272,05  Algemeen: € 963,93  Zendingsbussen Boon in Afrika: € 419,25  Project: € 416,45 de teller staat nu op € 4700, Werkvakantie jongeren (2020): € 279,44 Hartelijk dank voor u giften!

Giften

Via de bank ontvingen we een gift van  €75 en van €100. Voorts ontvingen we een gift van €30 bestemd voor de onkosten van de startdag. Alle gevers hartelijk dank! De kerkrentmeesters.

Agenda

wo 09-10: kerkenraad, wo 16-10: consistorie-plus