VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 1 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondagmorgen 27 oktober is er de terugkomdienst van het jongerenweekend. We hopen daarin veel jongeren samen met hun ouders, broers en zussen te ontmoeten in de kerk. In de preek zal ik aansluiten bij het thema van het jongerenweekend. Voor meer informatie over deze dienst en het jongerenweekend, zie het bericht hieronder. ’s Avonds verwelkomen we ds. Sparreboom en bereiden we ons voor op de viering van het avondmaal. Laten we trouw onze plek innemen en met verwachting luisteren naar wat God op Zijn hart heeft voor ons.

Bij de diensten (2)

Op zondag 3 november hopen we als gemeente het avondmaal te vieren. In de tekens van brood en wijn gedenken we het lijden en sterven van Christus voor ons. Een hoogtepunt in het leven van de gemeente. We bidden om een gezegende dienst. Na de dienst is er koffiedrinken in De Regenboog. ’s Avonds zetten we de viering van het avondmaal voort en danken we God voor al het goede dat Hij ons heeft geschonken.

Bij de diensten (3)

Op woensdag 6 november komen we in de kerk om God te danken voor alles wat Hij ons in het afgelopen jaar geschonken heeft. Wij vinden het al snel vanzelfsprekend dat we een dak boven ons hoofd hebben, eten op ons bord, naar school kunnen, werk hebben, vriendschappen etc. Toch zijn dat stuk voor stuk zegeningen van onze hemelse Vader Die dag in, dag uit voor ons zorgt. Hem komt de dank toe en de aanbidding.

Collectes

De collectes in de diensten op 27 oktober zijn voor de werkgroep Roemenië en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een extra collecte voor het Nederlands BijbelGenootschap. De collecten op 3 november zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. De inzameling bij het avondmaal is voor het project van de diaconie. Op dankdag zijn er ook de gebruikelijke inzamelingen in de dienst en is er bij de uitgang de dankstondcollecte voor het werk van de rentmeesters.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 27 oktober: Nienke Goedhart, Renske Rijkaart en Ilse Koot. Op 3 november: Rhian Voskamp, Christine  Rijkaart en Michelle Windhorst.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 27 oktober: De hoofdman met het grote geloof - Lukas 7: 1-7. Op 3 november: De schepping dag 1, 2 en 3 - Genesis 1: 1-13.

Kindernevendienst (voor groep 5 en 6)

Op 3 november gaat het in de nevendienst over bidden. Tot dan!

GZB-najaarszendingscollecte

Een nieuw begin in Colombia. July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. De 50 jaar durende burgeroorlog heeft diepe wonden geslagen. Veel levens zijn getekend door de vele moorden, ontvoeringen en het aan drugs gerelateerde geweld.  Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk. De GZB stelt studiebeurzen beschikbaar zodat jongeren aan de theologische school in de stad Medellin zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomstige taak binnen de kerk. Dankzij een beurs van de GZB studeert July nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken.  Helpt u mee? Zodat July en andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk?  Geef tijdens de najaarscollecte voor het werk van de GZB of maak uw gift over. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Uw missionaire commissie.

Jongerenweekend

Op het moment dat we dit schrijven zijn we nog in Otterlo voor het leukste weekend van het jaar, het jongerenweekend! We zijn vrijdagavond aangekomen op de locatie en hebben we de dropping gedaan, gevolgd door het bekende broodje dip met een soepje.

Zaterdagochtend was het tijd voor een bijbelstudie uit Rechters 6 en 7, dit ging over Gideon die God om tekenen vroeg voor hij de opdracht van God wilde uitvoeren. Het weer viel eerst wat tegen, maar 's middags was het beter en konden we lekker buiten aan de gang met levend Cluedo, een grote stormbaan en allerlei andere spellen. 

Zondag ging Hilde voor in een kampdienst over de geestelijke wapenuitrusting uit Efeze 6. Na de dienst hadden we koffie en zelfgebakken taart. 's Middags stond er sport en spel op het programma en 's avonds een sing-in met muzikale begeleiding van gitaar en dwarsfluit. Na de sing-in gingen we het bos nog in voor levend Stratego. Op maandagochtend maken we de locatie weer een beetje schoon en vertrekken we huiswaarts. Komende zondagmorgen is de terugkomdienst waarin we terugkijken op de weekend. Na de dienst zijn de jongeren en hun ouders en broertjes/zusjes welkom in de Jol voor koffie/thee/limo, waar we dan wat foto's laten zien en nog even na kunnen praten.

Ben je tussen de 18 en 25 jaar?

Wie is God? Wat is Zijn plan? En hoe past dat in jouw leven? Ben je tussen de 18 -25 jaar, houden deze vragen je bezig en wil je hierover met elkaar ( en met ons) van gedachten wisselen dit seizoen? Dan zien we je graag zondagavond 10 november na de jeugddienst in De Jol.  Groetjes Leanne, Sophia, Jaco, Adriaan, Nick en Bianca

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 5 nov. in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 12 nov. in de Regenboog, Raadhuisplein 7.

Kruidnotenactie

U herinnert zich vast nog de heerlijke kruidnoten van vorig jaar. De kruidnotenactie was toen een groot succes en we moesten al te vroeg nee-verkopen. Ook dit jaar doen we er weer aan mee en hebben wat meer besteld. De opbrengst gaat naar plaatsen waar de nood het hoogst is. ZOA is werkzaam in 17 landen over de hele wereld en richt zich op hulpverlening van noodhulp naar wederopbouw.

Op dankdag kunt u ‘s avonds na de dienst in de kerk zakken kopen. Hierna in De Regenboog en uiteraard ook bij de diakenen. Het zijn zakken van 450 gr. gewone kruidnoten voor €2,75. U doet weer mee aan dit goede doel?! Uw diaconie.

Mannenvereniging

Op dinsdagavond 5 november willen we weer bij elkaar komen. De zondagsafdelingen 48 en 49 uit de Heidelbergse Catechismus willen we dan behandelen waar uitgezien

wordt naar Gods Koninkrijk (z. 48 ) en het gericht zijn op het doen van de wil van God hier op deze aarde zoals de engelen in de hemel . (z. 49) J. Rijkaart wil dit voor ons inleiden. Ook is er deze avond de bestuursverkiezing. We zien weer uit naar een goede vergadering. We beginnen om 20.00 uur in de Regenboog. Graag heten we ook u / jou welkom op onze verenigingsavonden.

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 29 okt. komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan verder met de bijbelstudie over 1 Timotheus. We lezen nu hoofdstuk 3. U vindt de Bijbelstudie in het juli/aug.nr. van ons blad. Het gaat over gewone mensen die een speciale roeping krijgen. Elly Croes zal de bijbelstudie verzorgen. We hopen dat u er allen weer kan zijn en natuurlijk zijn gasten hartelijk welkom.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 30 oktober: mevr. G.A. de Vogel - Burggraaf, Torenstraat 26(2391BT), op 1 november: mevr. A. Voets - Binnendijk, Torengaarde 3(2391BS), op 4 november: mevr. A. Boehmer, Dorpsstraat 27A /K214(2391BB) en op 9 november: mevr. M. den Haan - de Ruiter, Dorpsstraat 69G(2391BC). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met broeder Henk de Feij (Den Tollstraat 46, 2396 CH, Koudekerk a/d Rijn) die een verontrustend bericht uit het ziekenhuis ontving. Afgelopen week is hij geopereerd. Het zijn spannende tijden voor Henk en Anneke en hun (klein)kinderen. We bidden om herstel en om Gods nabijheid. Ook denken we aan broeder Johan de Kort (Torenstraat 18) die een reeks van bestralingen achter de rug heeft. We bidden dat de behandelingen het gewenste effect zullen hebben en bovenal om vertrouwen dat zijn leven in Gods handen ligt. We denken ook aan zuster De Vogel-Van Klaveren (Dorpsstraat 130B) die na een val een breuk in haar bekken heeft opgelopen. Momenteel verblijft ze voor een traject van revalidatie in Topaz Revitel Leiden (Bargelaan 198, kamer 818). We bidden dat de revalidatie spoedig zal verlopen. In ons gebed denken we ook aan de rouwdragende familie De Kruijff-Van Ofwegen (zie hieronder).

Overleden

Maandag 14 oktober overleed ons gemeentelid mevr. A. de Kruijff - van Ofwegen in de leeftijd van 82  jaar. Zij woonde in Driehof. De begrafenis heeft in familiekring plaatsgehad.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Bedankje

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle kaartjes en gelukwensen die we mochten ontvangen i.v.m. ons 25-jarig huwelijk. Fijn om te ervaren dat we als kerk met elkaar meeleven. Caroline en Wilbert Cornelissen.

 

BESTUUR EN BELEID

Collectebonnen

Op vrijdag 8 november kunt u bonnen aanschaffen van 19.00-20.00u in de Regenboog.

Jaarrekening 2018

We hebben de goedgekeurde jaarrekening van 2018 terug ontvangen van de accountant. Deze ligt voor belangstellenden van 26 oktober tot en met maandag 4 november  ter inzage bij de administrateur op Breitnerlaan 55. Indien u de volledige jaarrekening 2018 wilt inzien, dan kan dit na een telefonische afspraak. De kerkrentmeesters

Verantwoording giften september

Kerk en Eredienst: via J.Vermeulen: €10. (huisbezoek); via Hilde de Gelder: €20   Werkgroep Roemenië: via D.Bol: €20. Verbouwing ‘”Regenboog”: via Jeannette Bontenbal: €20, Sonja v.d.Kamp: €10; Kerkrentmeesters: via Petra Harkes: €10; Jeugdwerk: via Adrie van der Haven: €25 en €10 Hartelijk dank!

Collecteopbrengst Noord-Syrië

De collecte van afgelopen zondag voor noodhulp aan kerken in Noordoost-Syrië heeft het mooie bedrag van €1150 opgeleverd. Eventuele nagiften zijn daar niet bij inbegrepen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Agenda

do 7-11: moderamen, wo 13-11: kerkenraad