VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 15 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag verwelkomen we een tweetal gastpredikanten. ’s Ochtends hoopt ds. Veerman de dienst te leiden en ’s avonds is er een jongerendienst onder leiding van ds. Smit. Zie voor meer informatie het bericht hieronder. We wensen hen en elkaar gezegende diensten toe. Na afloop van de morgendienst is er koffiedrinken in De Regenboog. 

Jongerendienst

Zondag 9 november zal er weer een jongerendienst zijn. Deze keer gaat dominee J. Smit uit Katwijk voor. Het thema van de dienst is 'De smalle deur'. Dit aan de hand van Lucas 13:1-5 en 22-30. De muzikale medewerking wordt verleend door het combo uit de gemeente. We beginnen om 18.20 uur met zingen. De dienst begint om 18.30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd! De Jeugddienstcommissie

Bij de diensten (2)

Op zondag 17 november hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. ’s Avonds zal ds. Wijnhorst de dienst leiden. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij ons aangesproken mogen weten door de woorden van God. 

Collectes

De collectes in de diensten op 10 november zijn voor binnenlands diaconaat en ‘kerk en eredienst’. De collecten op 17 november zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een extra collecte voor afdrachten en quotum, onze bijdrage aan de landelijke kerk.

Diaconiecollecte binnenlands diaconaat

Komende zondag wordt een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland met als project ‘Hulp in de wijk’ in Capelle Schollevaar. Er is een groot aantal diaconale initiatieven. Er wordt o.a. gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners door praktische (diaconale) hulp te verlenen. Maar ook wil men mensen de mogelijkheid geven om samen op zoek te gaan naar God en geloof in Hem. Een groot aantal bewoners van de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel bezoekt wekelijks de Wijkwinkel. De meesten hebben een turbulent leven achter de rug: echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Ze worden er geholpen en vinden er een luisterend oor. De hulpvragen van de wijkbewoners zijn heel verschillend. Het kan gaan over het invullen van formulieren voor de belasting of de uitkering, over zorg- en huurtoeslag, maar ook over heftiger zaken, bij financiële sores of administratieve chaos. Of gewoon voor een kop koffie en een praatje. Plaatselijke christelijke gemeenten in Schollevaar werken samen om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen met diaconale activiteiten. Een plek waar het geloof in Jezus Christus wordt gedeeld en waar jong en oud zich veilig voelt, een plek van hoop…

Van harte willen we hieraan onze steun geven. U helpt mee?! Uw diaconie.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 10 november: Annette Kranenburg, Celine Moerland en Evy Kranenburg. Op 17 november: Louiza Bikker, Melissa Kranenburg en Melony Noordam.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 10 november: De schepping dag 4 & 5 - Genesis 1: 14-23 en
op 17 november: De schepping dag 6 & 7 - Genesis 1: 24-31.

18 tot 25 jaar

Wie is God? Wat is Zijn plan? En hoe past dat in jouw leven? Ben je tussen de 18 -25 jaar, houden deze vragen je bezig en wil je hierover met elkaar (en met ons) van gedachten wisselen dit seizoen? Dan zien we je graag zondagavond 10 november na de jeugddienst in De Jol.  Groetjes Leanne, Sophia, Jaco, Adriaan, Nick en Bianca.

Rommelmarkt/oliebollenactie

Het duurt nog even, maar bij deze alvast de eerste informatie over de oliebollenactie.

Dit jaar gaan wij weer zelf bakken en voor deze actie kunnen wij al jaren een beroep doen op vele vaste vrijwilligers. En toch doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers, dit omdat er binnen de vaste vrijwilligers ook een verloop is. Zoals u weet vele handen maken het werk een stuk gemakkelijker. Het oliebollenbakken bestaat uit: het bakken en inpakken van de oliebollen en het verkopen huis aan huis door het dorp. Vind u of jij het leuk om te helpen bij één van deze activiteiten? Neem contact op met iemand van de rommelmarktcommissie, zie website. En houdt ook het volgende kerkblad in de gaten. Er wordt gewerkt met een eigen e-mailadres, dus dan is het mogelijk ons rechtstreeks te mailen. Tevens sparen wij het gehele jaar door voor prijzen voor de grote verloting / envelop trekken op de rommelmarkt. Wij sparen zegels van Hoogvliet kassabon, Neuteboom, DE punten, MICO zegels, Stoepje. Helpt u ons mee? U kunt de zegels en bonnen deponeren in de rode bonnenbus onder de kerktoren. Hartelijk dank alvast! Namens de rommelmarktcommissie, Caroline Griffioen

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 19 nov. in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 26 nov. in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248.

Kruidnotenactie

U herinnert zich vast nog de heerlijke kruidnoten van vorig jaar. De kruidnotenactie was toen een groot succes en we moesten al te vroeg nee-verkopen. Ook dit jaar doen we er weer aan mee en hebben wat meer besteld. De opbrengst gaat naar plaatsen waar de nood het hoogst is. ZOA is werkzaam in 17 landen over de hele wereld en richt zich op hulpverlening van noodhulp naar wederopbouw. In de Regenboog en uiteraard ook bij de diakenen kunt u kruidnoten kopen. Het zijn zakken van 450 gr. voor €2,75. U doet weer mee aan dit goede doel?! Uw diaconie.

Mannenvereniging

Dinsdagavond 19 november willen we weer bij elkaar komen. We vervolgen de bijbelstudies uit het evangelie van Johannes en wel Joh. 4: 1-30 + 39-42 over de Samaritaanse vrouw (Herv. Vaan juli-aug.2019) Sepp Buchsteiner wil de gespreksvragen beantwoorden. Graag ontmoeten we elkaar weer de 19e en zien uit naar een goed samenzijn. We beginnen om 20.00u in de Regenboog.

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 12 nov. hopen we elkaar weer te ontmoeten om 20.00 uur in De Regenboog. We gaan dan  verder met de 4e bijbelstudie over de 1e brief aan Timothëus. We lezen 1 Tim. 4: 1 - 16. U vindt de bijbelstudie in het sept. nr. van ons blad. Riet Kroon zal deze verzorgen. Het gaat over trainen, om niet af te vallen van het geloof. Graag nodigen we dames uit om met ons mee te doen, u bent van harte welkom.

De Boekenhoek

Elke vrijdag van 14.30-16.00 uur en van 19.00- 20.30 uur bent u welkom in de Regenboog. Het Bijbels dagboek Een handvol koren 2020 is binnen! Het meest verkochte dagboek! Voor elke dag een korte meditatie voor volwassenen en voor de jeugd. Veel zendingswerkers schrijven mee en van elk verkocht boekje, à 12.50, gaat de helft naar de zending! Kom er gerust een inkijken. Boekentip: "Hoe ziet de Hemel eruit" van Henk Binnendijk. Een mooi meditatief boek! Graag tot ziens in de Boekenhoek.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 17 november: mevr. M. van Oeveren - Raaphorst, Pieter de Hooghstraat 30(2391VL). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Henk de Feij (Den Tollstraat 46, 2396 CH, Koudekerk a/d Rijn). Henk heeft een trieste uitslag ontvangen uit het ziekenhuis. Menselijkerwijs gesproken is de kans op genezing zeer klein. We denken ook aan Johan de Kort (Torenstraat 18) die herstelt van een reeks bestralingen. Joop Hoogendoorn (Provincialeweg 29) herstelt thuis van een ingrijpende operatie aan een tumor in zijn hoofd. In ons gebed denken we ook aan zuster De Vogel-Van Klaveren (Dorpsstraat 130B) die revalideert in Topaz Revitel Leiden. Zij heeft het goede bericht ontvangen dat zij binnenkort naar huis mag terugkeren. In onze gebeden denken we tevens aan de rouwdragende familie De Roos-Post (zie hieronder).  

Overleden

Maandag 21 oktober overleed ons gemeentelid mevr. Jenny de Roos – Post in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft in familiekring plaatsgehad.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens de andere bewoners van de pastorie, ds. A.B. van Campen   

BESTUUR EN BELEID

Collecte BooninAfrika

De collecte bij de startdag heeft het mooie bedrag van 460 Euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Agenda

wo 13-11: kerkenraad,
wo 20-11: consistorie