VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 29 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We komen samen in de kerk en zoeken troost bij de woorden van God. In de avonddienst gaat ds. Liefting uit Gouda voor. Laten we met verwachting naar de kerk gaan en bidden dat het komt tot een ontmoeting met de Allerhoogste.

Bij de diensten (2)

Zondag 1 december is het de eerste zondag van advent. We leven toe naar het kerstfeest waarop we gedenken dat God Zelf naar deze wereld komt. Advent is van oudsher een tijd van inkeer en verstilling maar ook van verwachting. Ik hoop en bid dat we daar iets van mogen ervaren in de komende weken. Dat we onszelf de vraag stellen: waar draait het nu uiteindelijk om in mijn leven? Wat is nu werkelijk belangrijk? Maar ook dat we uitzien naar een nieuw komen van God in ons leven, in deze wereld. Na de morgendienst is er koffiedrinken in De Regenboog. ’s Avonds hoopt ds. Smit uit Katwijk in ons midden voor te gaan. We wensen elkaar gezegende diensten.

Collectes

De collectes in de diensten op 24 november zijn voor het project van de diaconie en ‘kerk en eredienst’. De collecten op 1 december zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 24 november: Hanna Buchsteiner, Arlette Moerland en Lotte Vermeulen. Op 1 december: Rosanne Blijleven, Meike Oppelaar en Myrthe den Hertog.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 24 november: Alles gaat kapot - Genesis 3 en op 1 december: Maria in geloof op weg: de engel Gabriël bij Maria -  Lucas 1: 26 -38.

Kerst sing-in

Samen zingen tot Zijn eer! Na het succes van de sing-in in september willen we graag weer een sing-in houden en wel op zondag 8 december. De sing-in zal aansluitend aan de ochtenddienst gehouden worden in de kerk. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom! We zullen deze keer verschillende kerst gerelateerde psalmen, gezangen, geestelijke liederen, opwekkingsliederen en kinderliederen zingen. Enkele gemeenteleden zullen hun muzikale medewerking verlenen! Komt u/jij ook zingen?!

Rommelmarkt/oliebollenactie

Het is zover, ook wij als rommelmarkt / oliebollenactie hebben een eigen emailadres. Dus vanaf nu kunt u of jij ons mailen en wel naar het volgende emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Maandag 30 december starten wij met het bakken van de oliebollen, dinsdag 31 december is de jaarlijkse huis aan huis verkoop door Hazerswoude dorp. Wilt u of jij ons helpen of zijn er vragen, mail of bel ons gerust.
Graag horen wij van u. Namens de rommelmarktcommissie, Caroline Griffioen.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor! De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30-11.00 uur op 26 nov. in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248 en op 3 dec.  in de Dobber, Korenmolenlaan 4.

(N)U zijt wellekome - bij dorpsgenoten thuis

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen uit Hazerswoude-Dorp tussen 10 en 11.30 uur welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de kerken in Hazerswoude-Dorp. Houdt u er wel rekening mee dat niet alle huizen rollator/rolstoel toegankelijk zijn! Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen. Waarom in de advent? Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden. Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

Zondag         1 dec. In de 3 kerken na de viering                                     

Maandag       2 dec. Fam. Koolmees, Dorpsstraat 71 C          

Dinsdag        3 dec. Goedemorgen in de Dobber, Korenmolenlaan (9.30-11.00 uur)

Woensdag      4 dec. Fam. Schupper, Zuidegge 18                 

Donderdag    5 dec. Fam. Hoogendoorn, Gerard Doustraat 7            

Vrijdag         6 dec. Fam. Ketting, Burg.Warnaarkade 47       

Zaterdag       7 dec. Fam. Knibbe/Nijboer, Jan van Eyklaan 30          

Laat u verrassen, stap over de drempel en laat deze gastvrije mensen niet met een volle pot koffie zitten! Voor informatie: Mieke den Haan (PG) 0172-588737 of  Conny van Dijk (RK) 0172-588554

Kruidnotenactie

U herinnert zich vast nog de heerlijke kruidnoten van vorig jaar. De kruidnotenactie was toen een groot succes en we moesten al te vroeg nee-verkopen. Ook dit jaar doen we er weer aan mee en hebben wat meer besteld. De opbrengst gaat naar plaatsen waar de nood het hoogst is. ZOA is werkzaam in 17 landen over de hele wereld en richt zich op hulpverlening van noodhulp naar wederopbouw. In de Regenboog en uiteraard ook bij de diakenen kunt u kruidnoten kopen. Het zijn zakken van 450 gr. voor €2,75. U doet weer mee aan dit goede doel?! Uw diaconie.

Mannenvereniging

Op dinsdagavond 3 december willen we als mannenver. weer bij elkaar komen in de Regenboog. Johannes 9 willen we dan behandelen: "De genezing door Jezus van een blinde". (H.V. sept. 2019) We zien hier aan de ene kant de blijdschap van een genezen mens en de vragen die de Joodse leiders bij dit gebeuren hebben. Albert v.d. Haven wil de gespreksvragen beantwoorden. Graag tot dan!

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 26 nov. hopen we weer bij elkaar te komen om 20.00 uur in de Regenboog. We houden dan onze jaarvergadering. Na de meditatie horen we van Petra het jaarverslag. Ook willen we bestuursverkiezing houden. Daarna gaan we met elkaar een “tea party” houden. We krijgen een verhaal over verschillende soorten thee en gaan deze proeven, vergezeld van zoetigheid. We nodigen je  hartelijk uit om deze gezellige avond met ons mee te doen. Tot dinsdag!

De Boekenhoek

Elke vrijdag is de Boekenhoek open van 14.30-16.00 en van 19.00-20.30 uur in de Regenboog. Voor een zinvol cadeau voor de feestdagen kunt u bij ons terecht. Een bijbel, liedboek, meditatief boekje, kinderboek of cd, u kunt het bij ons vinden. Ook voor een bijbels dagboek of agenda 2020. Is het niet op voorraad dan kunnen we het bestellen, met een paar dagen is het al in huis!  Met uw aankoop steunt u het werk van de IZB, zending in Nederland. Welkom.

Kerstpakkettenactie 2019

Ook dit jaar is er weer een kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken op ons dorp en die gaat als volgt: vanaf 24 november a.s. worden aan het einde van de kerkdiensten bij de uitgang bonnetjes uitgedeeld, waarop boodschappen staan vermeld. Al die bonnetjes vormen samen 25 complete pakketten. De door u gekochte boodschappen kunnen tot en met 9 december ingeleverd worden in De Regenboog. Tijdens de openingstijden van De Regenboog staat er een doos in de hal klaar, waar u de boodschappen in kunt doen Alle boodschappen van de drie kerken worden dan op één punt verzameld, ingepakt en rondgebracht. De pakketten zijn bestemd voor inwoners van Hazerswoude-Dorp, die dit kunnen gebruiken. Weet u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan kunt u zijn of haar naam en adres aan mij doorgeven o.v.v. diaconie-kerstpakket. Dit kan via e-mail, telefoon of post aan Koos de Wilde, Dorpsstraat 78, 2391 BL Hazerswoude, tel. 0172 589500 of e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw diaconie.

Jongerenweekend

Er is een slaapzak achtergebleven na het jongerenweekend. Als die van jou is, neem dan contact op met de leiding.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum

De heer en mevrouw Boon - de Wit, Westzijdeweg 61(2391JE) zijn op 29 november 40 jaar getrouwd. We wensen hen met allen om hen heen een mooie dag toe! Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+

Op 24 november: mevr. W. van Staveren - Loef, Hazelhof 10(2391AP), op 25 november: dhr. F.A. Brobbel Dorsman, Van Scorelstraat 11(2391GT), op 27 november mevr. T. van Vliet - Geers, Dorpsstraat 27 /K111(2391BB), op 4 december: dhr. J. de Kort, Torenstraat 18(2391BT) en op 5 december: mevr. S.K. van Aalst - Lekx, Torenstraat 10(2391BT). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met de zieken in de gemeente. Mw. Zegwaard (Westeinde 16) is met hartfalen opgenomen in het Alrijneziekenhuis in Leiderdorp. We bidden om herstel en om vertrouwen dat ons leven in Gods handen ligt. Mw. De Vogel-Van Klaveren (Dorpsstraat 130B) hoopt aan het eind van deze week weer thuis te komen. We zijn dankbaar dat de revalidatie goed is verlopen en dat ze weer in ons midden is.

Tenslotte

Als gezin wonen we inmiddels ruim een jaar in uw midden en eerlijk gezegd is het omgevlogen. Dankbaar zijn we voor de goede start. De kinderen hebben hun draai gevonden en ook Annelien en ik voelen ons thuis in dit mooie dorp en in de warme gemeente. We hopen van harte dat we onder Gods zegen goede jaren tegemoet gaan.

Dank

Hartelijk dank voor de vele kaarten en de belangstelling uit de gemeente. Het heeft mij veel steun gegeven. Een hartelijke groet, Joop Hoogendoorn.

Bedankt

Iedereen bedankt voor het meeleven, door het sturen van een kaartje! Met hartelijke groet, Henk de Feij.

BESTUUR EN BELEID

Collectebonnen

Vrijdag 6 december kunt u bonnen aanschaffen van 19.00-20.00u in de Regenboog.

Agenda

wo 27-11: consistorie