VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 27 december naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag is het vierde advent. We komen naar de kerk om ons hart op te halen aan de woorden van God. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan. ’s Avonds verwelkomen we prop. Treur uit Vinkeveen. We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Bij de diensten (2)

Tijdens de kerstdagen krijgen we volop de gelegenheid om naar de kerk te gaan. Op kerstavond zijn er twee diensten in De Korenaar, vroeg in de avond het kinderkerstfeest (zie aankondiging hieronder) en later op de avond de kerstnachtdienst. Zelf hoop ik voor het eerst voor te gaan in de kerstnachtdienst. Christelijk regiokoor Adoramus zal deze avond haar medewerking verlenen. Op Eerste Kerstdag is er om 9.30 uur een dienst waarin we opnieuw stilstaan bij de geboorte van Jezus. Het thema voor deze dienst is ‘Wees niet bang’. Verschillende gemeenteleden zullen een muzikale bijdrage leveren. Op Tweede Kerstdag hoopt ds. Quist de dienst te leiden.

Bij de diensten (3)

Op zondag 29 december verwelkomen we twee gastpredikanten. Ds. Schonewille hoopt in de morgendienst voor te gaan en ds. D.M. van de Linde zal ’s avonds de dienst leiden. We bidden dat God ook op deze zondag Zijn hart voor ons opent.

Bij de diensten (4)

Op 31 december komen we samen in de kerk om het jaar dat achter ons ligt voor Gods aangezicht af te sluiten. Op nieuwjaarsmorgen komen we opnieuw in de kerk om het nieuwe jaar als gemeente samen met God te beginnen. Voordat de dienst begint, is er om 10.00 uur koffiedrinken in De Regenboog.

Licht!

Dit is het thema van het kinderkerstfeest georganiseerd door de Protestantse gemeente en Hervormde gemeente van Hazerswoude-Dorp. Vrede voor de wereld, Vrijheid voor de volken, Licht in de nacht, dat is wat Jezus brengt met Zijn geboorte op aarde! En dat willen wij vieren! Het feest van Jezus! Hij kwam voor jou en mij! Kom je ook dit feest met ons vieren? Het kerstfeest is op kerstavond, dinsdagavond 24 december om 18.30uur. De dienst wordt gehouden in “De Korenaar” (Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp). Jong en oud van harte welkom!

Collectes

De collectes in de diensten op 22 december zijn voor het project van de diaconie en ‘kerk en eredienst’. De collecten op kerstavond zijn voor Compassion en voor bestrijding van de onkosten. Op 1e kerstdag zijn de collecten voor het werelddiaconaat en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er dan een collecte voor de verwarmingskosten van de Regenboog. Op 2e kerstdag zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op 29 december voor het project van de diaconie en voor ‘kerk en eredienst’. Op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen in de dienst voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op oudjaarsavond is er bij de uitgang de eindejaarscollecte van de rentmeesters.

Collecte voor het Werelddiaconaat

HOSPICE VOOR DAKLOZEN IN CENTRAAL-AZIË

Op Eerste Kerstdag wordt een collecte voor Project 10 27 gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. In een van de landen in Centraal-Azië waar de GZB werkt leven talloze jongeren en ouderen op straat. Het ontbreekt hen aan bijna alles. Voor hen is er nauwelijks aandacht, ook niet in hun laatste levensfase. Een christelijke organisatie wil hier iets aan doen. Naast dagopvang krijgen zo’n 70 tot 100 daklozen per week een warme maaltijd, medische zorg en eventueel een kappersbeurt. Om ook iets te doen voor daklozen die vaak door alcoholverslaving ziek worden en op straat sterven, is er onlangs een hospice gebouwd. Hier is plaats voor zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen zij goede zorg voor een menswaardig levenseinde. Gerlinde is verpleegkundige en, samen met Riek, als GZB-zendingswerker betrokken bij de hospice: “Ik geloof in Gods liefde zonder einde. Ik wil er zijn voor onze medemens tot aan het einde. Het is mijn verlangen dat Zijn liefde in mijn werk zichtbaar is. In een land waar niet met woorden mag worden geëvangeliseerd mag ik dat met daden doen.”. U helpt mee via uw kerstgift aan deze hulp voor daklozen. Uw diaconie.

Diaconaal project 2019

Op zondag 29 december is de laatste keer dat er voor het huidige project van de diaconie “Noodhulp voor Jemen” wordt gecollecteerd. We weten allen dat de nood daar nog steeds groot is en er nog veel hulp nodig is. Voor zover we nu kunnen overzien is er ongeveer € 9000 voor het huidige project bijeengebracht. Misschien dat er op 29-12 nog heel wat bij mag komen. De nood is groot. Volgend jaar hopen we echter met een nieuw (binnenlands) project te starten. Hierover meer in het volgende kerkblad. Uw diaconie.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 22 december: Nanja Kazemier, Douwe Huisman en Hannah Kazemier, op 25 december: Jolanda Blijleven, Annemarijn van Leeuwen en Sophie van ’t Wout en op 29 december: Esther Bakhuijzen, Annelize Rijkaart en Suze Dijkxhoorn.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 22 december: In geloof op weg naar Betlehem: op reis naar Betlehem - Lukas 2: 1 – 5, op 25 december: Herders op weg naar de koning: de herders - Lucas 2: 6 – 20 en op 29 december: Wijzen op weg naar de koning: koning Herodus en Koning Jezus - Mattheüs 2: 1 - 23.

Vrijwilligers gezocht voor het zanguurtje Driehof

Vanuit de PKN wordt voor bewoners van de Driehof en andere belangstellenden een zanguurtje georganiseerd.  Dit doen we om de week op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur. Er wordt gezongen uit Joh. de Heer en andere mooie liederen, afgewisseld met een stukje gesproken woord. Er is een organist, een voorganger en andere  vrijwilligers. Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die helpen de stoelen klaar te zetten en bewoners ophalen.  Wilt u bijv. één keer in de maand of om de 6 weken ons helpen, dan kunt u zich aanmelden bij één  van de commissieleden. De voorbereidende commissie  bestaat uit  Sonja  van der Kamp(587515), Mieke den Haan(588387), Carla Kalisvaart(587434)

Mannenvereniging

Dinsdagavond 7 januari willen we als mannenvereniging weer bij elkaar komen in de Regenboog. We vervolgen dan de bijbelstudies uit het Johannes evangelie en wel Joh. 13:1-20, de paasmaaltijd en de voetwassing (bijbelstudie H.V. okt. 2019). Renze de Gelder wil de vragen beantwoorden. We zien uit naar deze eerste avond in het nieuwe jaar en hopen elkaar daar weer te ontmoeten.

Rommelmarkt/oliebollenactie

30 december word er gestart met het bakken van de oliebollen, deze worden 31 december in de ochtend huis aan huis verkocht in Hazerswoude dorp. De oliebollen zonder rozijnen gaan alleen op bestelling, bij Teun v Klaveren 0172-589820. Wij hopen op een geslaagde actie met een mooie opbrengst. Rommelmarktcommissie, Caroline Griffioen

Kerstkaart bezorgactie Hazerswoude

Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude dorp(postcode 2391)bezorgen. En wel tegen een gereduceerd tarief van €0.70 ( kerstzegels zijn € 0.87) U kunt uw post t/m maandag 23 december tijdens openingstijden afgeven bij Van der Linde Mode en Lingerie Dorpsstraat 138. We willen de actie dit jaar houden voor het werk van Marjolein en Ewoud Poot - Croes in Italië: ”Wij zijn Ewoud en Marjolein Poot en wonen met onze dochter Jaёlle (6) in Pisa, Italië waar we werken bij Operatie Mobilisatie. Samen met onze collega’s helpen we mensen in (geestelijke) nood op verschillende manieren. Via het sociale werk tegen mensenhandel willen we vrouwen helpen die gebonden zijn in de prostitutie. Via Engelse les, muziek, enquêtes op straat, persoonlijke contacten en bijbelstudies gaan we in gesprek met mensen over zingeving. Daarnaast ondersteunen we een lokale kerk met o.a. het leiden van de jeugdgroep en het organiseren van activiteiten voor mensen die meer over God en het geloof willen weten. Op Kerstavond organiseren we met de mensen van onze kerk een diner voor mensen die eenzaam zijn of geen gelegenheid hebben om bij familie te zijn. Met het laten rondbrengen van uw kerstkaarten maakt u het mede mogelijk dat wij de boodschap van Gods hoop en liefde kunnen brengen in Italië.”

 

OMZIEN NAAR ELKAAR     

Jarigen 80+

Op 27 december: dhr. W. Potuijt, Ferdinand Bolstraat 21(2391VG), op 28 december: mevr. A.C. van der Haven - Harkes, Voorweg 127(2391AH), op 3 januari: dhr. J.J. den Dopper, Pieter Brueghelstraat 58(2391XJ) en op 5 januari: dhr. H.C.F. Selier Sr., Dorpsstraat 223(2391CC) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

Johan de Kort (Torenstraat 18) ontving een gunstige uitslag uit het ziekenhuis. Jelle Wierenga (Hazelhof 37) mocht na een korte periode van revalidatie terugkeren naar huis. Nila de Gelder (Noordvaartlaan 19) heeft een operatie aan haar knie ondergaan. Kees van Tol (Voorweg 67) hoopt deze week opgenomen te worden voor een ingreep aan zijn knie.

Tenslotte

Mede namens mijn vrouw en kinderen wens ik u en jou gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar. Hartelijke groet, ds. A. B. van Campen

Boon in Afrika

Zoals u wellicht zondag in de kerk hebt gezien, komen Gerben en Dorien eind maart weer naar Nederland. Zij zijn hier tot eind juli op verlof. In deze periode hopen ze een kleine Boon te verwelkomen. Ook willen Gerben en Dorien tijdens hun verlof zoveel mogelijk mensen ontmoeten. Dit zal kunnen tijdens bijvoorbeeld koffiedrinken na de kerk of andere activiteiten van de gemeente. Maar zij bezoeken ook graag verenigingen, kringen, clubs, etc. Neemt u vooral contact op met José Rijkaart (06-21502406) als u Gerben en Dorien wilt uitnodigen. Tenslotte, namens Gerben en Dorien gezegende kerstdagen gewenst.

Dank (1)

Blij en verrast waren wij door de vele reacties die wij kregen naar aanleiding van ons 50 jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor. Het heeft ons goed gedaan. Jacques en Leuni Holleman.

Dank (2)

Ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum hebben wij veel felicitaties gekregen vanuit de gemeente. Het was een verrassing voor ons. Iedereen heel hartelijk bedankt!

Piet en Ariana Boon - de Wit

 

BESTUUR EN BELEID

Collectebonnen

Op vrijdag 3 januari kunt u bonnen kopen van 19.00 tot 20.00u in de Regenboog.