VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 10 januari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 5 januari verwelkomen we twee gastpredikanten. We wensen hen en elkaar goede diensten toe waarin we het mogen verwachten van de levende God.

Bij de diensten (2)

Op zondag 12 januari hoop ik zelf de morgendienst te leiden. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het avondmaal. Ik ben van plan te preken over 1 Korinthe 11 waarin Paulus ingaat op allerlei misstanden rondom het avondmaal in de gemeente van Korinthe. In dat gedeelte schrijft Paulus onder andere dit: “wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel…”. Deze woorden zorgen er tot op de dag van vandaag voor dat mensen de stap naar de avondmaalstafel niet durven wagen. Maar wat bedoelt Paulus nu eigenlijk met die woorden? En hebben wij die woorden altijd wel goed begrepen? In de afgelopen tijd heb ik van verschillende kanten de vraag gekregen om hier een keer over te preken. Dat wil ik graag doen. In de avonddienst is er een jongerendienst. Zie het bericht hieronder. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij gaan zien wat God op Zijn hart heeft voor ons. 

Jeugddienst

Zondag 12 januari zal er weer een jeugddienst zijn. Deze keer gaat Arjo van der Steen de dienst voor met het thema ''Het medicijn voor Blue Monday''. Hierbij wordt gelezen uit Spreuken 3:3-8 en Mattheus 11:1-6 en 16-19. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een combo uit eigen gemeente. We beginnen om 18.20 uur met zingen. De dienst start om 18.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd! De Jeugddienstcommissie

Avondmaal in Driehof

Op 16 januari is er om 15.00 uur een avondmaalviering in Driehof.

Collectes

De collectes in de diensten op 5 januari zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er dan een collecte voor de verwarmingskosten van het kerkgebouw. Op 12 januari voor het jeugdwerk en voor ‘kerk en eredienst’.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 5 januari: Gaby van Waaij, Celine Moerland en Evy Kranenburg, op 12 januari: Louiza Bikker, Melissa Kranenburg en Melony Noordam.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 5 januari: Anna en Simeon - Lucas 2: 22 – 39 en op 12 januari: Het schaap dat zoek was -  Lucas 15: 1 -7.

Kindernevendienst (voor groep 5 en 6)

Op 5 januari gaat het over bijbellezen en preek.

Mannenvereniging

Dinsdagavond 7 januari willen we als mannenvereniging weer bij elkaar komen in de Regenboog. We vervolgen dan de bijbelstudies uit het Johannes evangelie en wel Joh. 13:1-20, de paasmaaltijd en de voetwassing (bijbelstudie H.V. okt. 2019). Renze de Gelder wil de vragen beantwoorden. We zien uit naar deze eerste avond in het nieuwe jaar en hopen elkaar daar weer te ontmoeten.

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 14 januari hopen we elkaar de eerste keer in het nieuwe jaar te zien om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan dan weer verder met onze Bijbelstudie over 1 Timotheüs. We lezen hoofdstuk 5. De Bijbelstudie vindt u in ons blad nr.5, oktober 2019. Maatwerk in de Gemeente staat erboven, een heel praktisch hoofdstuk! Tony Quartel zal de Bijbelstudie verzorgen. We hopen dat we met elkaar weer een fijne avond mogen hebben. Gasten zijn altijd hartelijk welkom.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor op 7 januari in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 14 januari in de Regenboog, Raadhuisplein 7. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30 – 11.00u.

De Boekenhoek

Ook in het nieuwe jaar hopen we u weer van dienst te zijn. We zijn geopend elke vrijdag van 14.30 -16.00 uur en van 19.00- 20.30 uur. Hebt u al een nieuw Bijbels dagboekje? Ook voor een agenda kunt u bij ons terecht. Elk boek kunnen we voor u bestellen, met een paar dagen is het al in huis. Een handig cadeau is de Boekenhoekbon, altijd welkom! In onze bibliotheek staan telkens nieuwe boeken. Voor een klein bedrag kunt u een goed boek lenen. Kortom, welkom in de Boekenhoek.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 3 januari: dhr. J.J. den Dopper Pieter Brueghelstraat 58(2391XJ), op 5 januari: dhr. H.C.F. Selier sr., Dorpsstraat 223(2391CC) en op 11 januari: mevr. A.C. Hofman – Groen, Zonneveldhof 28(2394CZ) Hazerswoude-Rijndijk. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

In onze gebeden denken we aan de zieken in de gemeente: mw. A.C. Hofman-Groen (Zonneveldhof 28, Hazerswoude-Rijndijk) leeft al lange tijd te kampen met pijn. Ook denken we aan hen die al langere tijd tobben met zorgen en ziekte: Bram en Diny van Staveren (Noordvaartlaan 12), Henk de Feij (Den Tollstraat 46, 2396 CH, Koudekerk a/d Rijn), Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17), Annie ten Brummeler (Rubenslaan 129), Wil Zegwaard (Westeinde 16). We bidden voor alle zieken in de gemeente of God hen draagkracht wil geven en vertrouwen dat ons leven in Zijn handen ligt. Laten we als leden van één gemeente zorg dragen voor elkaar! 

Tenslotte

We zijn blij verrast door de vele kaarten die we rondom de kerstdagen van u en jou ontvangen hebben. Hartelijk bedankt! Mede namens Annelien en de kinderen, een hartelijke groet, ds. A.B. van Campen

Dank (1)

Hartelijk dank voor de wensen en groeten die we rond de feestdagen mochten ontvangen. Wij willen u via deze weg ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Hartelijke groeten, ook namens Renze en de kinderen, Hilde de Gelder.

Dank (2)

Een grote stapel felicitatiekaarten is bij ons bezorgd t.g.v. ons 40 jarig huwelijk! Wij danken iedereen die ons op deze, of ook op andere wijze heeft gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Marian en Dirk Bol.

 

BESTUUR EN BELEID

Agenda

wo 8 jan: moderamen, wo 15 jan: kerkenraad, wo 22 jan: consistorie