VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 24 januari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag hopen we als gemeente het heilig avondmaal te vieren. Dat is en blijft bijzonder omdat we aan de tafel in geconcentreerde vorm beleven wat gemeente-zijn is. Samen leef je van wat Jezus Christus gedaan heeft voor ons, en door het geloof ontvang je broeders en zusters die van datzelfde geheim leven. Je zit aan tafel met mensen die je zelf niet uitgekozen hebt, maar die je gegeven worden. Hoe verschillend iedereen ook is, samen ervaar je hoe de Levende erbij is als de Gastheer die ons uitnodigt. En samen oefenen we ons om elkaar te zien als mensen die van genade moeten leven. We bidden of God krachtig wil werken door Zijn Geest. 

Bij de diensten (2)

Op zondag 26 januari ontvangen we twee gastpredikanten. ’s Morgens hoopt ds. Smit de dienst te leiden. Hij is in onze gemeente inmiddels geen onbekende meer. ’s Avonds hoopt mijn vader voor te gaan. Sinds zijn emeritaat woont hij in Ede en gaat nog zeer regelmatig voor in kerkdiensten. We zien uit naar een goede ontmoeting. 


Week van Gebed – Van 19 t/m 26 januari wordt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid gehouden. De drie kerken op ons dorp doen hier aan mee. Op woensdagavond 22 januari om 19.30 uur is er in de Hervormde kerk een avondgebed. Daarna is er in De Regenboog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar door te praten.  

Collectes

De collectes in de diensten op 19 en op 26 januari zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de avondmaaltafel op 19 januari is de inzameling voor het nieuwe project van de diaconie: st. Tot Heil des Volks. Op 26 januari is er een collecte bij de uitgang voor de kosten van de HGJB materialen die gebruikt worden bij de clubs en de catechese.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 19 januari: Christine Rijkaart, Renske Rijkaart en Lotte Vermeulen, op 26 januari: Rosanne Blijleven, Meike Oppelaar en Myrthe den Hertog.


Beste ouders, dit jaar nemen wij, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart, het regelen van de oppas over van Nanja en Jolanda die dit de afgelopen tien jaar gedaan hebben! Bedankt daarvoor! Wij zijn onder andere aan de slag gegaan met de planning voor de oppassers en het schoonmaken/uitzoeken van het speelgoed. We hopen nog wat materiaal aan te kunnen schaffen zoals een passende kinderbijbel. Wij zijn benieuwd of er animo is voor oppas op 2de paas- en 2de kerstdag. Dit is in het verleden stop gezet omdat er niet of nauwelijks kinderen bij de oppas waren. Maar misschien dat er nu wel ouders zijn die graag oppas willen voor hun kinderen. Laat het ons weten! Ook willen wij graag weten of er behoefte is aan een aparte ruimte voor kinderen die nog moeten slapen zodat ze dat in alle rust kunnen doen. Mochten er andere dingen zijn die je wilt bespreken of wil je ook graag helpen met oppassen? Schiet ons dan even aan of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 19 januari: Jezus helpt twee zieken - Lucas 8: 40 – 56 en op 26 januari: Het verhaal van de verloren zoon - Lukas 15: 11 - 32.

Mannenvereniging

Dinsdagavond 21 januari willen we als mannenvereniging weer bij elkaar komen ter vergadering. Johannes 15 :1 t/m 17 willen we dan met elkaar bespreken over de Wijnstok en de ranken. Arie v.d. Bos wil de 7 gespreksvragen beantwoorden uit de Herv. Vaan (nov. 2019). We zien er naar uit elkaar dan weer te ontmoeten, graag tot dan!

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor op 21 jan. in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 28 jan. in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30 – 11.00u.

Bazaar jeugdclubs

Ook dit jaar zal er weer een bazaar worden georganiseerd door de jeugdclubs. Deze zal gehouden worden op 8 februari van 14.00-17.00uur in de Regenboog. Iedereen is van harte uitgenodigd!! Er is natuurlijk weer genoeg te zien, te doen en te kopen. Elke club heeft zijn eigen spel, knutselhoekje of verkoopspulletjes. In de hal kunt u genieten  van een kop koffie met iets lekkers. Het doel van de bazaar is dit jaar voor de club zelf en voor Compassion, Peter, Laura en Stef den Hertog gaan een muskatlhon doen door te zwemmen, fietsen en hard te lopen. Zij moeten daar een flink bedrag voor ophalen. Met dit doel steunen we Compassion die zich inzetten voor je kinderen in de Filippijnen. Met de bazaar hopen we hier een mooi bedrag voor hen op te halen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 19 januari: mevr. A.W. Zoutman – Houtman, Dorpsstraat 27A k210(2391BB), op 21 januari: dhr. W. van Dorp, Dorpsstraat 27A k206(2391BB) en dhr. G. de Gelder, Jan van Goijenstraat 4(2391XL), op 23 januari: mevr. B. Bos - de Gelder, ds D A van den Boschstr. 2(2391AV) en dhr. A. Platteel, Dorpsstraat 69 F(2391BC), op 25 januari: dhr. A.D. van Leeuwen, Dorpsstraat 72(2391BK) en dhr. W. van Dolder jr., Loeteweg 20(2391NL), op 26 januari: mevr. J. van Veen – Slijkoort, Dorpsstraat 27 k125(2391BB), op 29 januari: dhr. H. Oppelaar, Westeinde 44B(2391JC), op 30 januari: dhr. J.E. Dekker, Dorpsstraat 27A k305(2391BB) en op 1 februari: dhr. G. Marchand, Meteoorlaan 4(2402WC). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met hen die ziek zijn, zorgen hebben of eenzaam zijn. Ook denken we aan hen die in rouw zijn. Onze gedachten gaan uit naar Paul en Margreet Windhorst (Ferdinand Bolstraat 61) en Johan en Jacqueline Dijkxhoorn (Anna van Saksenlaan 8) nu de moeder van Paul en Jacqueline overleden is. We wensen hen Gods kracht en nabijheid toe in deze verdrietige tijd. 

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen

Dank (1)

Zoveel kaarten en de bloemen uit de kerk. Wat fijn dat we horen bij zo’n meelevende gemeente. Daarvoor onze hartelijke dank. Wij wensen u een gezegend 2020 toe. Hartelijke groet, Wout & Teuny Huizer.

Dank (2)

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik kreeg in het ziekenhuis en thuis. Het was hartverwarmend. Ook namens Ewoud, Wil Zegwaard.

Dank (3)

Hartelijk dank voor alle goede wensen die we de afgelopen weken hebben ontvangen per post en via de mail. Het doet ons goed om nog te ervaren dat de band met Hazerswoude er nog steeds is. Ook van onze kant groeten wij jullie hartelijk en wensen we eenieder een zinvol en gezegend 2020 toe. Loes en Wim van den Top, Ede.

Werkgroep Roemenië Namens de gemeente in Filpisu Mare wil de Werkgroep  iedereen hartelijk danken voor de geschonken kerstpakketten. Vele mensen hebben we blij kunnen maken. Deze actie wordt al jaren georganiseerd en al jaren vergeet de gemeente van Hazerswoude de kansarmen in en rond Filpisu Mare niet. Dank daarvoor!

BESTUUR EN BELEID

Oliebollenactie/Rommelmarkt

De oliebollenactie heeft het mooie bedrag van € 4.200,- opgeleverd. Iedereen die op zijn of haar wijze heeft meegeholpen hartelijk dank! Fijn dat er velen hebben geholpen. Als commissie kijken we vooruit naar de rommelmarkt, de 40e!, dit jaar op D.V. zaterdag 6 juni. De ophaalavond van goede en bruikbare spullen is gepland op D.V. 11 mei. Suggesties voor deze ‘jubileum’-rommelmarkt of andere verbeterpunten zijn welkom op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Namens de commissie, Caroline Griffioen.

Kerstkaart bezorgactie.

Voor Marjolein en Ewoud Poot voor hun werk via Operatie Mobilisatie in Italië.

Dit jaar zijn er 644 kaarten rondgebracht, de opbrengst hiervan is € 544,-. Namens Marjolein en Ewoud willen we iedereen bedanken die hier aan heeft meegeholpen!

Opbrengst collecten Kerstavond

Kinderkerstfeest: Compassion: € 193,72, Onkosten: € 107,32. Kerstavonddienst: Compassion: € 683,53, Onkosten: € 508,89.

Opbrengsten diaconiecollectes sept. 2019

Werelddiaconaat:  € 436,04 Algemeen:  € 750,54 Zendingsbussen Boon in Afrika  € 525,65 Project: € 772,10 de teller staat nu op € 6.510,09  Hartelijk dank voor uw giften.

Van de kerkrentmeesters

Verbouwing Regenboog: Uiterlijk 10 februari krijgen we uitsluitsel over de vergunningaanvraag. In april, tegen het einde van het winterseizoen, starten de werkzaamheden. De Regenboog zal dan heel beperkt/niet gebruikt kunnen worden (clubruimtes & Jol worden niet verbouwd). Zodra de vergunning binnen is, willen wij een informatieve gemeenteavond voor belangstellenden houden. Bij aanvang van het nieuwe winterseizoen hopen we te beschikken over een zeer mooie en functionele Regenboog. Mocht u/jij dringende vragen hebben, die niet kunnen wachten, laat het dan aan ons weten.

Actie Kerkbalans 2020: Het is weer zover ! Deze actie is zeer belangrijk, omdat ze de voornaamste financiële bron van het gemeentewerk vormt. De actie loopt van 18 januari tot 1 februari. Vanaf 20 januari komen we bij u/jou langs. In de week voorafgaand aan 1 februari worden uw/jouw toezeggingen weer opgehaald. Zaterdagavond 1 februari worden alle toezeggingen ingeleverd en het totaal opgeteld. Dit gebeurt tussen 19.00 en 20.00 uur. Wij willen bij voorbaat alle medewerkers hartelijk danken en bevelen de Actie Kerkbalans ook vanaf deze plek van harte bij u/jou aan!

Gemeentelijke email-adressen: In ons gemeentewerk zijn er tot op heden 2 soorten emailadressen actief. Adressen met de domeinnaam hghaz.nl en adressen met de domeinnaam hervormdhazerswoude.nl. Vanwege problemen met bereikbaarheid van de website en vanuit financiële overwegingen hebben wij, na uitvoerig onderzoek en op advies van het technisch team, besloten om te gaan stoppen met de adressen met hghaz.nl. Dit kan niet op stel en sprong, omdat adressen met hghaz.nl op vele plekken vermeld staan en gebruikt worden. Als u/jij nu een mail stuurt naar een adres met hghaz.nl, dan komt deze nog gewoon aan, maar ontvangt u/jij wel de melding dat het betreffende adres over enkele maanden vervalt. Wij roepen dus op om alle mailadressen met hghaz.nl die u/jij gebruikt, te vervangen door hetzelfde adres, maar dan met de uitgang hervormdhazerswoude.nl. Mocht er iets nog niet duidelijk zijn, neem dan even contact op.

Technisch Team: Wij zijn zeer blij met ons technisch team, dat alle installatietechnische zaken zelfstandig aanpakt. Zij doen dit volgens een werkplan, waar wij van harte mee hebben ingestemd. Ter herinnering, het team bestaat uit Herman Croes (tevens algemeen aanspreekpunt voor het team), Henk de Feij en Stian van Gameren. Wij leven mee met Henk en zijn gezin en bidden hem Gods nabijheid toe.

Rommelmarktteam: Wij zijn ook dit team zeer erkentelijk voor al het werk dat zij, samen met alle vrijwilligers, mogen doen! De laatstgehouden oliebollenactie sprak wat dat betreft weer boekdelen, fijn !

En……Wij willen uiteraard geen gemeenteleden overslaan die werkzaamheden en activiteiten uitvoeren, die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Zonder volledig te zijn, denk aan het Regenboogteam, denk aan het tuinteam, denk aan de commissie van bijstand. Dank !!! Namens het college van kerkrentmeesters, Richard van Vliet