VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 21 februari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten

Komende twee zondagen verwelkomen we een viertal gastvoorgangers in ons midden. We wensen hen en elkaar Geestrijke diensten toe.

Collectes

De collectes in de diensten op 16 februari zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een collecte voor de BijbelVakantieClub. Op 23 februari voor het project van de diaconie (zie hieronder) en ‘kerk en eredienst’.

Diaconiecollecte

Enkele weken geleden heeft de diaconie een flyer uitgedeeld, waarop informatie stond over het nieuwe project. Zondag 23 februari is de diaconiecollecte weer bestemd voor het project “Het Fort” van de St. Tot Heil des Volks. Maar liefst 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Dit project heeft tot doel kinderen die opgroeien in een gezin met armoede een kansrijke toekomst te geven. Zij worden in een christelijke omgeving opgevangen en met hen wordt er gespeeld, geknutseld, gesport, en huiswerk gemaakt. De kinderen kunnen bij Het Fort worden aangemeld via de school, wijkteams of andere maatschappelijke instanties. Dit werk willen we als diaconie dit jaar van harte steunen. Doet u mee? Uw diaconie.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 16 februari: Nikki Noordam, Douwe Huisman en Hannah Kazemier, op 23 februari: Jolanda Blijleven, Annemarijn van Leeuwen en Sophie van ‘t Wout.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 16 februari: Bartimeüs - Markus 10: 46-52 en op 23 februari: De Samaritaanse vrouw - Johannes 4:3-30 en 39-42.

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep Roemenië heeft een werkbezoek aan Filpisu Mare in de planning staan in de periode van 13 t/m 18 februari. We zien er naar uit onze broeders en zusters in Filpisu  Mare weer te ontmoeten. Zij en wij zijn verheugd en dankbaar dat Arnold van Campen hier ook bij hoopt te zijn

Bazaar

We kijken terug op een leuke gezellige middag op de bazaar van 8 februari. Er was van alles te doen zoals, Het rad van avontuur, pannenkoekjes bakken, knutselen en de draaischijf. We hebben deze middag het mooie bedrag van € 1.365,- opgehaald voor fam den Hertog, die een muskathlon gaan doen in de Fillipijnen, vanuit Compassion. Sponsers en ieder die heeft meegeholpen hieraan heel erg bedankt!

Bijbelvakantieclub

In de voorjaarsvakantie is er weer de BVC! De groepen 1 tot en met 6 worden verwacht in De Korenaar, Dorpsstraat 183 en de tieners in ‘De Regenboog’ op het Raadhuisplein. Iedereen is welkom op woensdag  27 februari van 9.30 tot 12.00 en donderdag 28 februari van 9.30 tot 14.00. In de Korenaar is er op donderdag van 13.00 tot 14.00  theater. Er staat voor elke groep weer een vol programma klaar! Wilt u helpen? Geef het aan! Dan krijgt u een mailtje om u aan te melden. Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook: bvc hazerswoude Namens het team, Hanna Buchsteiner.

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 25 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten, om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan dan weer verder met de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan Timotheüs. We lezen deze avond 2 Tim. 2:1-26. De Bijbelstudie wordt verzorgd door Marian Bol. U vindt deze in het januari-nr. van ons blad. We hopen dat u er allen weer bij kan zijn en als u onze vrouwenkring nog niet kent, kom gerust eens kijken.

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Dinsdagavond 18 februari willen we als mannenvereniging weer bij elkaar komen in de Regenboog. We vervolgen dan de bijbelstudies uit het Johannesevangelie en wel Joh. 17, het afscheidsgebed van de Vader (H.V. dec. 2019) Cor Harkes wil dit voor ons inleiden. We zien weer uit naar een goed samenzijn, kom jij ook eens kijken? Welkom! We beginnen om 20.00 u.

Jol op zaterdag

Voor alle jongeren die gezellig samen willen kletsen, chillen of een potje willen darten, wiiën of tafelvoetballen. De komende maanden gaat de Jol naast de vrijdagavonden ook een aantal avonden open op zaterdag, namelijk op 22 februari, 7 en 28 maart. Jullie zijn van harte welkom vanaf 21.00 tot 00.00 uur.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor op 18 febr. in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 25 febr. in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30 – 11.00u.

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

We leven mee met zuster Van Bruggen-Van Ofwegen (Ds. Van den Boschstraat 47) die in het Alrijneziekenhuis is opgenomen. Ze is in afwachting van een mogelijke ingreep aan haar hartklep en/of kransslagaders. Het is voor haar en allen die haar lief een spannende tijd. We denken ook aan zuster Ooms (Torenstraat 42) die gevallen is en daarbij een kaakfractuur heeft opgelopen. Broeder Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) moest in de afgelopen weken een aantal keer terug naar het ziekenhuis. We bidden voor allen die tobben met ziekte of pijn.

Afwezig

Vanwege het bezoek aan Filpisu Mare ben ik van donderdag 13 t/m dinsdag 18 februari afwezig. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba.

Tenslotte

Op het moment dat deze editie van het kerkblad bij u op de mat valt, verblijf ik in onze zustergemeente in Roemenië. De werkgroep Roemenië heeft me uitgenodigd om een keer mee te gaan met een werkbezoek en dat doe ik graag. Tijdens ons verblijf zullen we logeren bij ds. Ady en zijn vrouw. Ik zie uit naar boeiende ontmoetingen en ben erg benieuwd naar het kindertehuis waar al veel gemeenteleden bij ons vandaan zijn geweest om hun steentje bij te dragen. Het is mooi dat we op deze manier de onderlinge banden kunnen onderhouden en versterken.

Mocht u dringend behoefte hebben aan een bezoek of een gesprek, laat het me vooral weten. Dat zeg ik ook nadrukkelijk tegen de oudere gemeenteleden. Vanwege het vele dat er te doen is in de gemeente, lukt het me niet om u rondom uw verjaardag op te zoeken. Wel probeer ik in mijn eigen tempo bij alle oudere gemeenteleden langs te gaan. Ik ben heel blij dat onze kerkelijk werker Hilde de Gelder mij daarbij helpt. Uiteraard geldt dat in het geval van pastorale nood u op korte termijn bezoek kunt verwachten. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

 

BESTUUR EN BELEID

Verantwoording giften december 2019 en januari 2020

Ter vrije besteding: via Tony Quartel: €20, Peter Rijkaart €50. Voor het clubwerk: via Ria van Weenen: €15. Diaconie: via Adrie v.d. Haven: €10 via Riet Kroon: €15, Marrie v.d.Linde: €10. Oudejaarscollecte: via NN: €50. Verbouwing “Regenboog”: via Jeannette Bontenbal: € 20, Sonja v.d. Kamp: €10. Hartelijk dank!

Afsluitingsdienst Bijbelvakantieclub

Eind februari wordt de BVC georganiseerd door de Protestantse Gemeente en de Hervormde Gemeente van Hazerswoude. Het is fijn om de week op zondagmorgen met een kerkdienst af te sluiten. Twee jaar geleden is er naar aanleiding van de goede ervaring van de ene afsluitingsdienst die we samen hadden in de Korenaar besloten om in het vervolg als kerken op die zondagochtend een gezamenlijke dienst te houden. Afgelopen jaar was dat bij ons in de kerk. Dit jaar zijn we op 1 maart vanaf 10.00u welkom in de Korenaar. Het is goed om samen op te gaan. Zeker als er in de week ervoor intensief is samengewerkt en als je ook kinderen en volwassenen van buiten de kerk wilt bereiken. We bidden om een goede week met de kinderen en allen die daarbij helpen, en hopen op een gezegende dienst met elkaar.

Namens de kerkenraad, Aart Oppelaar