VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 6 maart naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondagmorgen hopen we de Bijbelvakantieweek af te sluiten in een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente De Korenaar. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. Dan wil ik de prekenserie over het boek Hosea een vervolg geven. We staan stil bij een aangrijpende tekst uit Hosea 4:6 ‘Mijn volk gaat te gronde door een gebrek aan kennis’. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het heel raak: ‘mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is.’ Wat hebben deze woorden ons vandaag te zeggen? We denken er samen over na. Laten we met verwachting naar de kerk komen en bidden of Gods Geest ons hart wil openen voor wat Hij ons te zeggen heeft.

Bij de diensten (2)

Op zondag 8 maart verwelkomen we een tweetal gastpredikanten. We wensen beide voorgangers en elkaar gezegende diensten toe.

Bij de diensten (3)

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid.  We komen samen in de kerk om onszelf te oefenen in afhankelijkheid naar God. We beseffen dat alles wat we dagelijks ontvangen aan eten en drinken, school en werk, vriendschappen en andere zegeningen niet vanzelfsprekend is. Samen zullen we in deze dienst bidden voor de wereld, voor de overheid, voor de kerk, voor elkaar, voor een zegen over ons werk.

Jeugddienst

Zondag 8 maart zal er weer een jeugddienst zijn. Deze keer gaat ds. C.H. Bax de dienst voor met het thema ''Grenzeloze liefde''. Hierbij wordt gelezen uit Genesis 39 en 1 Korinthe 6:12-20. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door TOV. We beginnen om 18.20u met zingen. De dienst start om 18:30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd! De Jeugddienstcommissie.

Collectes

De collectes in de avonddienst op 1 maart zijn voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er een collecte voor de verwarmingskosten van de Regenboog. Op 8 maart voor jeugdwerk en ‘kerk en eredienst’. Op Biddag zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Dan is er de bidstondcollecte voor het werk van de diaconie.

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 8 maart: Nienke Goedhart, Ilse Rijkaart en Ilse Koot.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 8 maart: Jezus veegt het tempelplein schoon n.a.v. Lucas 20:9-19.

Basiscatechese

Hierbij eens even een berichtje over het reilen en zeilen van de basiscatechese, zodat u als gemeente een kleine indruk krijgt. De basiscatechese is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 en dit jaar nemen hier 9 kinderen aan deel. Het is een gezellige groep die elkaar goed kent. Dit jaar staan de verhalen uit het Nieuwe Testament centraal. Toen we een les over dopen hadden, hebben de kinderen hun doopkaart opgezocht om te kijken welke tekst ze hadden meegekregen. Het leuke van deze leeftijd is dat de kinderen vaak leergierig zijn en verder doordenken. Dat levert leuke en soms bijzondere vragen en gesprekken op. Naast kennis overdracht, steekt de methode ook goed in op de verwerking zodat de stof eigen wordt gemaakt. Zo hebben we bij de les over het ambt advertenties gemaakt voor een ouderling, diaken en predikant. Wat is hun taak en wat wordt er van de persoon gevraagd? En bij de vrucht van de Heilige Geest keken we naar welke eigenschappen we heel concreet kunnen gebruiken op het schoolplein of thuis. Gedurende het jaar wordt er zo heel wat bijgeleerd! Hilde de Gelder.

Werkgroep Roemenië

De werkgroep kijkt terug op een mooie ontmoeting die we mochten hebben van 13 t/m 18 februari met onze broeders en zusters in Filpisu Mare. We waren verheugd dat onze predikant Arnold Van Campen de reis met ons meemaakte. De eerste avond werden we hartelijk ontvangen door de familie Ady. We hebben Arnold veel laten zien, waaronder de Regenboog en het daarin gevestigde kinderhuis. Fijn om te zien dat alles daar goed gaat en goed geregeld is. Echt indruk maakte het bezoek dat we brachten bij een gezin waar we op vrijdagmiddag verschillende kinderen terugbrachten  voor het weekend. Wat een trieste thuissituatie... Wat zijn we dankbaar dat er al zoveel jaar al weer een mooi tehuis in Filpisu Mare staat! Het was mooi te zien dat de twee predikanten (ds. Ady en ds. Van Campen) het goed met elkaar konden vinden. Er is veel uitgewisseld.  De eredienst op zondagmorgen was heel speciaal voor de Werkgroep en voor de gemeente. Voor het eerst onze predikant bij de dienst in de winterkerk van Filpisu Mare. De verbondenheid van kerk werd zo sterk gevoeld! Ook hebben we een bezoek gebracht aan Peris, het dorp waar de schoonzoon dan ds. Ady voorganger is van een behoorlijk grote gemeente. Mooi om te zien hoe hij daar leeft en werkt. Het was goed weer als complete werkgroep bij onze broeders en zusters in Filpisu Mare te zijn.

Sobere maaltijd in de vastentijd op 25 maart

Ieder jaar organiseert de MOV-groep van de RK-kerk, in samenwerking met de andere kerken in het dorp een sobere maaltijd in de vastentijd. In de veertigdagentijd, op woensdag 25 maart 2020, wordt die maaltijd gehouden in de Korenaar. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. De opbrengst van de sobere maaltijd gaat altijd naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor het project van de vastenactie “Werken aan je toekomst”. Dit om te laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. Dit jaar steunt Vastenactie daarom projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Bij de sobere maaltijd op 25 maart zal mevrouw Petra Janssen (van de Vastenactie) meer over dit project komen vertellen.

De maaltijd is van 18.00 - 19.30 uur. Uw bijdrage is € 6.50 p.p. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen? U komt toch ook?

Opgeven kan bij: Riekie Scheer, tel: 588170, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Aafke Knibbe, tel: 589494, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Eric van Aalst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum. Als u een bijdrage wilt doneren dan kan dat via Bankrekeningnr. NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas, Alphen aan de Rijn, omschrijving Vastenactie 2020.

Boekenhoek

Elke vrijdag van 14.30-16.00uur en van 19.00-20.30uur is de Boekenhoek open in de Regenboog. Deze maand is het weer de Maand van het Christelijke Boek.Ter gelegenheid hiervan is een boekje verschenen van Arie Kok, Brood en Stenen. Je krijgt dit mooie boekje cadeau bij aankoop van een boek vanaf 15 euro. Goede gelegenheid om eens even binnen te lopen! Elk boek kunnen we voor u bestellen, met een paar dagen hebt u het in huis. Kopen bij de Boekenhoek heeft meerwaarde, onze winst gaat naar de IZB, Zending in Nederland.

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 10 maart hopen we elkaar weer te zien om 20.00uur in de Regenboog. We gaan dan weer verder met de Bijbelstudie over de brieven aan Timotheüs. We zijn toe aan de 9e Bijbelstudie uit het febr.nr. van ons blad. We lezen 2 Timotheüs 3-4:5. Elly Croes zal de Bijbelstudie verzorgen. Vasthouden aan het Woord van God, is het thema. Fijn om daar met elkaar weer mee bezig te zijn!  We nodigen graag ook jou uit deze avond met ons mee te doen, Welkom! Tot dinsdag

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Dinsdagavond 3 maart is het weer mannenvereniging , dan willen we ons bezighouden met  het Johannesevangelie en wel Joh.19 :1 - 30 (Herv. Vaan jan. j.l.) Met als thema : de echte Passion. Sepp Buchsteiner wil de 6 gespreksvragen beantwoorden. Graag tot dan!

Jol op zaterdag

Voor alle jongeren die gezellig samen willen kletsen, chillen of een potje willen darten, wiiën of tafelvoetballen. De komende maanden gaat de Jol naast de vrijdagavonden ook een aantal avonden open op zaterdag, namelijk op 7 en 28 maart. Jullie zijn van harte welkom vanaf 21.00 tot 00.00 uur.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor op 3 maart in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 10 maart in de Regenboog Raadhuisplein 7. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30 – 11.00u.

ZOA Dringende oproep

De nood in de wereld is groot. Op veel plaatsen is hulp heel hard nodig. Je moet er niet aan denken om in één klap alles kwijt te raken. Zoals je huis, je bezittingen of misschien zelfs een geliefde. Toch overkomt het over de hele wereld miljoenen mensen als gevolg van een oorlog of natuurramp. Wij kunnen deze mensen helpen door mee te doen aan de collecteweek van ZOA, die dit jaar van 23 tot 28 maart gehouden zal worden. Helaas zijn er te weinig collectanten. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die in een kleine wijk met de collectebus rond willen gaan. Als u wilt helpen: graag!! Laat dat dan even weten aan Elsa Hoogendoorn (tel. 06 46981596) of Koos de Wilde (tel. 0172 589500).

Voorjaarsconcertarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg | Zaterdag 14 maart 2020

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende Wodanseiken. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 28 februari: mevr. M. Binnendijk - de Kort, Dorpsstraat 153(2391CA), op 5 maart: mevr. P.M.J. Laban - Slegtenhorst, Voorweg 137C(2391AJ), op 6 maart: dhr. P. van Veen, Jacob Marisstraat 11(2391VC), op 14 maart: mevr. W. Langhout - Hofman, Dorpsstraat 27A /K203(2391BB) en dhr. H. van Velde, Vermeerstraat 10(2391CV). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met zuster Van Bruggen-Van Ofwegen (Ds. Van den Boschstraat 47) die na een ingrijpende operatie aan haar hart waarschijnlijk deze week weer thuiskomt. Ook denken we in ons gebed aan Hans en Ank Dannenberg (Dorpsstraat 17) die in korte tijd hun (schoon-)moeder en zwager hebben verloren. We zijn dankbaar met zuster Ooms (Torenstraat 42) dat ze weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Ook zijn we dankbaar dat het met Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) naar omstandigheden weer redelijk gaat.

Overleden

Op 22 februari is in de leeftijd van 83 jaar overleden Aartje Boehmer. Ze woonde de laatste jaren in zorgcentrum Driehof. De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 27 februari om 13.30 uur in de Hervormde kerk in Hazerswoude-Dorp waarna de begrafenis plaatsvindt op de Algemene Begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in Driehof (Dorpsstraat 27). We wensen de broers en zussen, neven en nichten Gods nabijheid en kracht toe in deze verdrietige dagen. In het volgende kerkblad zal een in memoriam geplaatst worden.

Afwezig

In verband met onze vakantie ben ik van woensdag 4 maart tot en met zaterdag 7 maart niet bereikbaar. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba Aart Oppelaar: 0172-587339.

Tenslotte

Na een korte maar intensieve reis zijn we weer veilig teruggekeerd uit Roemenië. Voor mijzelf was het een onvergetelijke ervaring. We mogen terugkijken op prachtige ontmoetingen met ds. Ady en zijn vrouw, de gemeenteleden en dorpsbewoners van Filpisu Mare. Voor een uitgebreider verslag van de reis, zie het bericht onder het kopje ‘Werkgroep Roemenië’. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen.  

Dank

Terugkijkend op een heerlijke middag. Mooie gesprekken en een hele mooie opbrengst. En nog een kindje een sponsor mogen geven. Geweldig dank clubleiding van de hervormde gemeente Hazerswoude dorp, voor een supermiddag! Laura, Stef en Peter den Hertog

BESTUUR EN BELEID

Kerkbalans 2020

Op dit moment is ongeveer 95% van de reacties binnen en hebben we € 120.400,- toegezegd gekregen. Dit is een geweldig resultaat en de gedane toezeggingen zijn meer dan vorig jaar. Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u dat alsnog doen! De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk en al ons kerkenwerk. Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie! De kerkrentmeesters.

Oud papier

In 2019 is in totaal 28.280 kg oud papier ingezameld. Dit gaf een opbrengst van € 1.753,36. Ook deze keer weer een mooie opbrengst. Hieruit blijkt dat het inzamelen van oud papier nog steeds de moeite waard is. De papiercontainer staat Westeinde 27A. We kunnen het oud papier blijven inzamelen mits het niet verontreinigd is. Door de  verwerkers wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van de grondstof.