VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 20 maart naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 15 maart worden we van harte uitgenodigd om naar de kerk te komen en ons hart op te halen aan de woorden van God. We staan stil bij een moment uit het lijdensevangelie. ’s Avonds hoopt ds. Sparreboom voor te gaan. We bidden dat God onze harten opent voor wat Hij ons te zeggen heeft. 

Bij de diensten (2)

Op zondag 22 maart verwelkomen we in de morgendienst ds. Bijkerk. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. We vervolgen dan de serie over Hosea. We lezen hoofdstuk 5 waarin het gaat over de God van Israël die hevig gekwetst is door het overspelige gedrag van zijn volk. Het gevolg is dat God zich verborgen houdt. Dat is een kant van God waar wij niet zo vaak bij stil staan. Daarom is het goed om er eens over na te denken. Laten we bidden dat de diensten van deze zondag ons beeld van God mogen verhelderen. 

Collectes

De collectes op 15 maart zijn voor het project van de diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op 22 maart voor binnenlands diaconaat en ‘kerk en eredienst’. Bij de uitgang is er dan een collecte voor onderhoud van het orgel.

Project diaconie

Op D.V. zondag 15 maart zal na de dienst tijdens de koffie Jiddo Alberts van THDV komen vertellen over  “Het Fort”. De diaconiecollecte is deze zondag dan ook bestemd voor dit project. Uw diaconie.

Binnenlands diaconaat

Op zondag 22 maart wordt de diaconiecollecte gehouden voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Omzien naar vluchtelingen’. Dit gaat in samenwerking met Stichting Gave. Al 25 jaar ondersteunt Stichting Gave christenen bij het delen van Gods liefde met vluchtelingen. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. Gave ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en jongerenactiviteiten. Van harte wil de diaconie dit steunen. Helpt u mee? Hartelijk dank! Uw diaconie

Oppasdienst (voor kinderen t/m drie jaar)

Op 15 maart: Rhian Voskamp, Renske Rijkaart en Michelle Windhorst. Op 22 maart: Gaby van Waaij, Celine Moerland en Evy Kranenburg.

Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4)

Op 15 maart: Jezus veroordeeld door de Joodse Raad n.a.v. Mattheus 26: 57-68 en op 22 maart: Pilatus spreekt geen recht n.a.v. Mattheus 27:11-14 en 19-26.

Catechisatie

Deze week willen wij u graag vertellen over de catechisatie voor de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs. Wekelijks komen we met 16 tieners bij elkaar. We werken daar met mentorcatechese. Dat houdt in dat we gezamenlijk beginnen met zingen, gebed en een presentatie. Daarna gaan we in groepjes uiteen en praten we door over het onderwerp en maken we opdrachten uit de werkmap. Elk groepje heeft een vaste mentor. Het doel van de kleine mentorgroepjes is om een band met elkaar op te bouwen en om elke tiener ruimte en aandacht te geven. We vinden relatie belangrijk, daarom beginnen we de eerste avond van de maand ook met een gezamenlijk maaltijd waarbij ouders om de beurt koken. Vanuit de relatie wijzen we als mentoren op Jezus en is het ons verlangen dat de tieners Hem zullen gaan volgen.Naast de lessen van de methode, vullen we zelf soms een avond in met een ander karakter. Zo willen wij 16 maart aandacht geven aan samen kerk zijn met verschillende generaties. Voor deze avond willen we de opa's en oma's van de tieners van harte uitnodigen om een avond aan te schuiven! Ook andere oudere gemeenteleden die geen opa of oma van de tieners zijn, maar het ook leuk lijkt om te komen, zijn van harte welkom! We starten om 19.00 uur en zoals gebruikelijk sluiten we om 20.15 af in de jol onder genot van een drankje en wat te knabbelen. We kijken uit naar uw komst. Hartelijke groet namens de mentoren, Arie van den Bos, Riet Kroon, Adriaan de Wilde en Hilde de Gelder.

GZB-voorjaarszendingscollecte

“Geef jongeren in achterstandswijken van Nicaragua een betere toekomst”. In achterstandswijken van grote steden in Nicaragua biedt de kerk van Iglesia Reformada aan ongeveer 375 kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Elke dag zijn ze welkom in de kerk. Ze krijgen bijles, zingen en sporten samen. Maar wat misschien wel het belangrijkste is: ze krijgen aandacht en liefde. Bovendien krijgen de meeste arme kinderen ook nog eens een maaltijd. Bij de naschoolse opvang worden verhalen uit de bijbel verteld. De kerk zorgt er voor dat arme mensen uit de wijk tegen een geringe vergoeding een bijbel kunnen krijgen. Als arme kerk in een arme wijk is de Iglesia Reformada niet in staat om al deze dingen zelf te financieren. Hulp van uit Nederland is dan ook meer dan welkom. Helpt u mee? Uw missionaire commissie.

Startdag

Startdag 2020 in een nieuw jasje! Het idee is om de startdag dit jaar (19-09-2020) op een andere manier vorm te geven. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen meedenken en willen helpen met de voorbereiding van deze dag. Meld je/u aan bij de jeugdraad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sobere maaltijd in de vastentijd op 25 maart

De maaltijd is van 18.00 - 19.30 uur in de Korenaar. Uw bijdrage is € 6.50 p.p. De opbrengst is bestemd voor de vastenactie 2020. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen? U komt toch ook?

Opgeven kan bij: Riekie Scheer, tel: 588170, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Aafke Knibbe, tel: 589494, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Eric van Aalst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum. Als u een bijdrage wilt doneren dan kan dat via Bankrekeningnr. NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas, Alphen aan de Rijn, omschrijving Vastenactie 2020.

Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.30-16.00 en van 19.00-20.30 uur in de Regenboog. Ook deze week krijgt u bij aankoop van een boek het Boekenweekgeschenk cadeau: " Brood en stenen" door Arie Kok. Boekentip:" Eindelijk Vrij "het nieuwe boek van Asia Bibi. Zij vertelt haar indrukwekkende verhaal van jarenlange gevangenschap omdat ze Christen is! Verkrijgbaar in de Boekenhoek! Wij willen ook graag uw boeken bestellen, met een paar dagen is het in huis! Onze winst is voor de IZB, zending in eigen land. Welkom!

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 24 maart hopen we elkaar weer te zien om 20.00 uur in de Regenboog. We gaan de laatste Bijbelstudie, nr.10 bespreken uit het maartnr. van ons blad. Riet Kroon zal de Bijbelstudie verzorgen. Het thema is De finish in zicht!. We lezen 2 Tim.4: 6-22. We hopen dat u er allemaal weer bij kunt zijn en natuurlijk zijn gasten hartelijk welkom!

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Op dinsdagavond 17 maart willen we als M. V. weer bij elkaar komen in de Regenboog.

Zondag 52, de laatste vragen en antwoorden uit de Heidelb. Catechismus komen dan aan de orde, dat is dan het slot van het Onze Vader. Jaap Rijkaart wil dit voor ons inleiden. Na de pauze wil Albert v d Haven iets zeggen over het onderwerp : Muziek tijdens de Dordtse Synode. We zien er naar uit om elkaar daar weer te ontmoeten.

Passie en Paasconcert

Een prachtig Passie en Paasconcert met als thema: “De weg van verzoening” in de Hervormde Kerk in Hazerswoude Dorp op donderdag 2 april 2020. Chr. Regiokoor Adoramus uit Hazerswoude nodigt u van harte uit om met hen mee te luisteren, mee te zingen, mee te beleven, het verhaal van Pasen. Wilt u ook een moment van rust in een wereld, die steeds hectischer wordt? Wat betekent Pasen eigenlijk? Is het waar, dat door de dood het leven verschijnt? Adoramus vindt het een voorrecht om voor en met u te mogen zingen van het verhaal van verzoening. Aan dit concert werken mee: Hugo van der Meij – orgel; Kees de Bruin – piano; Erica Vogel – fluit; Diana Abspoel – hobo; Robert Molenaar – tenor; Francien Marchand – sopraan. De algehele leiding is in handen van Peter Burger. Het wordt een prachtig gevarieerd programma. Muziek, zang en samenzang zullen worden ondersteund met beelden en teksten vanaf een beamer. Toegang: € 12,50 (kinderen tot en met 12 jaar gratis). Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden of bij Van der Linde Woonservicewinkel of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanvang concert: 20.00 uur – Kerk open 19.15 uur. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond.

Jol op zaterdag

Voor alle jongeren die gezellig samen willen kletsen, chillen of een potje willen darten, wiiën of tafelvoetballen. De komende maanden gaat de Jol naast de vrijdagavonden ook een aantal avonden open op zaterdag, namelijk op 28 maart. Jullie zijn van harte welkom vanaf 21.00 tot 00.00 uur.

Goedemorgen inloophuizen

U bent welkom voor een praatje of een luisterend oor op 17 maart in de Dobber, Korenmolenlaan 4 en op 24 maart in het Parochiehuis, Dorpsstraat 248. De koffie of thee staat voor u klaar van 9.30 – 11.00u.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+

Op 20 maart: mevr. A.M. Noordam - Dijkshoorn, Westeinde 30(2391JB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 22 februari van dit jaar overleed in de leeftijd van 83 jaar Aartje Boehmer. Zij werd op 4 november 1936 geboren in Leiden. Ze was de oudste van vijf kinderen in het onderwijzersgezin van Wies en Anton Boehmer. Meester Boehmer heeft vele dorpsgenoten lager onderwijs gegeven. Mede daardoor was Atie bij veel mensen geen onbekende. Atie werd geboren met een lichte verstandelijke beperking, een groot deel van haar leven heeft ze haar talenten ingezet in het huishouden en de zorg voor haar vader en moeder. Tijdens haar leven was ze trouw in de kerkgang en het verenigingsleven. Atie had een eenvoudig, blijmoedig geloof vol vertrouwen. De kerkdienst was heel belangrijk voor haar. In 2012 kreeg ze de mogelijkheid om naar zorgcentrum Driehof te gaan. Vanwege een afnemende gezondheid, luisterde ze de laatste jaren mee met de kerkradio. Ook bezocht ze regelmatig de ontmoetingsmiddagen. Op zaterdag 22 februari is ze overleden. In de afscheidsdienst die donderdag 27 februari plaatsvond stonden we stil bij de woorden van psalm 23: de HEER is mijn herder. Na de dienst hebben we het lichaam van Atie begraven op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg. Laten we een moment stil zijn om Atie te gedenken.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families in onze gemeente. We denken aan de familieleden van zuster Boehmer die op 22 februari is overleden (zie in memoriam hierboven). Ook denken we aan de gezinnen van Paul en Margreet Windhorst en Johan en Jacqueline Dijkxhoorn, nu vader Windhorst onlangs is overleden. Het is een verdrietige periode voor de kinderen en kleinkinderen, te meer vanwege het feit dat ze een aantal weken geleden bij het graf van hun moeder en oma stonden. We wensen allen die verder moeten met een gemis in hun leven Gods troostende nabijheid en kracht toe. We zijn dankbaar dat zuster Van Bruggen (Ds. V/d Boschstraat 47) uit het ziekenhuis is teruggekeerd naar huis. Haar gezondheid blijft fragiel. We bidden om herstel en om nieuwe kracht. We denken in ons gebed aan allen die gebukt gaan onder zorgen, ziekte of eenzaamheid.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Bedankje

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en beterschapswensen die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en daarna. Dat heeft mij goed gedaan. Met vriendelijke groet, Nel van Bruggen (Ds. Vd Boschstraat 47).

Bedankje (2)

Beste mensen, hartelijk dank voor de vele mooie kaarten die ik heb gekregen na mijn ziekenhuisopname. Hartelijke groeten, Wil Ooms (Torenstraat 42).

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

Deze zomer is ongeveer de helft van de kerkenraadsleden aftredend, omdat hun termijn van 4 jaar afloopt. De maximale termijn is 12 jaar. Een aantal heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode, maar er ontstaan ook een vijftal vacatures. Daarom zijn er voor de zomer kerkenraadsverkiezingen. Hieronder een overzicht: Aftredend, maar beschikbaar voor een volgende termijn, zijn bij de kerkrentmeesters: R.J. van Vliet(Richard), bij de diakenen: J. Huisman(John) en E.M. van Aalst(Eric) en bij de ouderlingen: D. Bol(Dirk), A.J. van der Haven(Albert), P.J. Rijkaart(Peter), A.H. Oppelaar(Aart) en J.N. van Gool(Jeroen). L. van Doeselaar (Rens) blijft deel uitmaken van de kerkenraad, maar wordt vrijgesteld in verband met zijn lidmaatschap van de landelijke synode van de PKN. Hierdoor ontstaat er een vacature voor ouderling. In een later stadium wordt bepaald wie de missionaire taken van Rens zal overnemen. Als voor deze broeders geen tegenkandidaten worden ingediend zijn zij herkozen. Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn de kerkrentmeesters: W.F. Cornelissen(Wilbert) en N. de Vrij(Nico) en de diakenen: J. Bol(Jan-Jaap) en Jac. de Wilde(Koos). Hierdoor ontstaan de volgende vacatures: 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 2 diakenen en 1 ouderling. Aan de belijdende leden wordt gevraagd om namen in te dienen voor deze vacatures. Dat kan tot en met maandag 30 maart bij de scriba. De verkiezing is dan op D.V. 23 april. Denkt u eraan dat u per ambt apart namen in moet dienen en dat u duidelijk ondertekent. Wilt u het werk in de kerk meenemen in uw gebed? Neem bij eventuele vragen contact op met de scriba, Aart Oppelaar.

De diaconie opbrengsten collectes januari 2020

Algemeen: € 1.256,77. Zendingsbussen Boon in Afrika: € 510,45. Het project heeft € 404,55 opgebracht. En de avondmaal collecte € 718,20 De teller staat nu op € 1.122,75. Werelddiaconaat: Medische zorg noord-India €373,65. Alle gevers hartelijk dank!