VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 10 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

De komende weken hopen we als gemeente elke zondag een internetdienst te maken met een kleine groep. U kunt die diensten op internet vinden via de website hervormdhazerswoude.nl. De ervaring is dat het rond kerktijd zondagmorgen erg druk is op het internet. Lukt het dan niet om de dienst te volgen; wilt u het dan wat later nogmaals proberen? Op de website vindt u ook regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de gang van zaken. Overigens zijn er via internet, tv en radio op diverse manieren kerkdiensten te volgen. Maak er gebruik van!

Bij de diensten (2)

In deze weken proberen we te midden van alle onrust en zorgen die het coronavirus teweegbrengt ons te concentreren op Jezus en zijn weg naar kruis en opstanding. Komende diensten hoop ik stil te staan bij verschillende momenten uit het lijdensevangelie zoals Mattheus dat heeft opgeschreven. Op zondag 5 april stond aanvankelijk een belijdenisdienst gepland. Deze zal naar een later moment verplaatst worden. Laten we niet vergeten om via de digitale middelen de kerkdiensten bij te wonen.

Collectes

De collectes zoals die normaal in de kerk plaatsvinden kunnen niet worden gehouden. Diaconie en kerk willen een beroep op u doen om uw bijdrage te blijven leveren, zodat diaconaal werk en kerkenwerk door kunnen gaan. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel, dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Deze zondagen staan naast de doelen diaconie en ‘kerk en eredienst’ op 29 maart missionair werk en op 5 april de verbouwing van de Regenboog op het rooster.

Praktische hulp

Normale zaken worden voor sommigen van ons erg lastig in deze periode. U kunt altijd contact opnemen als u hulp nodig heeft. Aarzel niet, gewoon vragen! U kunt terecht bij uw contactpersoon/wijkouderling/pastoraal medewerker/diaken/predikant, we kunnen dan zoeken naar een oplossing.

GZB-voorjaarszendingscollecte

“Geef jongeren in achterstandswijken van Nicaragua een betere toekomst”. Als het zendingszakje nog niet bij u is opgehaald, wilt u het dan bewaren totdat het weer mogelijk is om het op te halen? U kunt het bedrag ook digitaal overmaken naar de GZB zoals in de folder staat. Binnenkort zal er een flyer rondgebracht worden waarbij alle mogelijkheden onder uw aandacht worden gebracht om op een andere wijze uw betaling te doen. Degenen waarbij het zendingszakje al is opgehaald hartelijk dank. Voor alle duidelijkheid wij stoppen dus het ophalen van de zendingszakjes maar hopen dat u toch op andere manier aan dit mooie werk wil bijdragen. Uw missionaire commissie.

Startdag

Startdag 2020 in een nieuw jasje! Het idee is om de startdag dit jaar (19-09-2020) op een andere manier vorm te geven. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen meedenken en willen helpen met de voorbereiding van deze dag. Meld je/u aan bij de jeugdraad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea:

Dhr en mevr J. de Vogel-G.A. Burggraaf, Torenstraat 26(2391BT) zijn op 31 maart 60 jaar getrouwd. Dhr en Mevr W. Rademaker-C.M. Lavigne, Eikenlaan 5(2391DV) zijn op 2 april 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! We wensen u Gods zegen toe voor uzelf en allen die bij u horen.

Jarigen 80+

Op 31 maart: mevr. C. Hassefras - van Oeveren, Dorpsstraat 27 /K123(2391BB) en op 3 april: mevr. J. de Vrij - van Gent, Torenstraat 6(2391BT). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Geboren

Op 18 maart is bij Rolf en Nikki Noordam-Kerkhof, Zuidegge 11, een zoon geboren. Zijn namen zijn Sjoerd Martinus. Hij is een broertje van Luuk. Wij feliciteren hen hartelijk met dit wonder van nieuw leven en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen.

Meeleven

We leven mee met zuster Dompeling uit zorgcentrum Driehof (Kamer 301). Zij verloor in korte tijd zowel haar dochter als haar zwager. In ons meeleven betrekken we ook haar zoon Cock en zijn vriendin Gwen. Het zijn verdrietige dagen voor hen. Ook denken we aan alle kwetsbare gemeenteleden die zich zorgen maken vanwege het corona-virus. Laten we hen een hart onder de riem steken door een kaartje of een appje te sturen of even te bellen.

Tenslotte

We leven in verwarrende tijden nu het coronavirus de wereld, ons land en ons leven in zijn greep heeft. Er is veel om voor te bidden. Denk aan allen die door het virus getroffen zijn, aan hen die mensen verloren hebben, aan kwetsbare ouderen en jongeren, aan hen die zich zorg maken over hun bedrijf of over hun baan. Ook is het goed om te bidden voor allen die in de zorg werken of bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Laten we ook de mensen van het RIVM en onze overheid niet vergeten die soms moeilijke beslissingen moeten nemen.

Als kerkelijke gemeente zijn het onwerkelijke tijden nu we op zondag niet meer de samenkomsten beleven zoals we dat altijd deden. Eerlijk gezegd mis ik het nu al en zie ik uit naar het moment dat de kerk weer volloopt op zondagmorgen. Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn voor de diensten die gehouden worden en die via de techniek de huiskamers bereiken. Laten we niet vergeten om daar gebruik van te maken en zo ons geloofsleven te voeden. Mocht u of jij behoefte hebben aan een gesprek of zijn er vragen, schroom niet om contact op te nemen met mij of met de wijkouderling.

Voor mij als predikant en voor ons als gezin zijn het ook bijzondere dagen. De kinderen zijn allemaal thuis en Annelien moet wat vaker werken in verband met de corona-crisis. Veel kerkelijke activiteiten zijn komen te vervallen en het is zoeken naar wegen om in contact te blijven met de gemeente. Via de nieuwsbrief die deze week verschijnt, zal ik nog wat meer schrijven over de actualiteit en de wijze waarop we in deze tijd kerk-zijn met elkaar.

Vorige week ontving ik het bericht dat ds. Ady en de gemeenteleden van onze zustergemeente in Filpisu Mare met ons meeleven door middel van het dagelijks lezen van een psalm. Ik dacht, wat zou het mooi zijn als wij daar ook werk van maken. De psalmen lezen en zo de verbondenheid ervaren met Jezus Christus (die in het lijden zich ook vastgreep aan de psalmen) en onze broeders en zusters in Roemenië.

Graag breng ik u op de hoogte van het feit dat Gerben en Dorien Boon samen met hun kinderen weer in ons land zijn. Binnenkort betrekken ze hun tijdelijke woning op ons dorp en zullen we ongetwijfeld meer van hen gaan zien en horen.

Tenslotte wens ik u van harte Gods zegen toen in deze onrustige tijd. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.) De kerkenraadsverkiezing zoals aangekondigd in het afgelopen kerkblad, wordt verschoven naar een latere datum.

Collectebonnen

Er zijn nu geen  bonnen te koop in de Regenboog, maar u kunt wel collectebonnen bestellen door overschrijving op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (NL12RABO0373721536 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude). U dient dan als omschrijving te vermelden het aantal vellen en de waarde per vel die u wenst te ontvangen. De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd.