KERKDIENSTEN

Goede Vrijdag: 19.30u ds. A.B. van Campen, internetdienst.

Eerste Paasdag, zo 12 april 2020:

     9.30u ds. A.B. van Campen, internetdienst

     18.30u ds. B.F. Bakelaar, Krimpen a/d Lek, internetjongerendienst

Tweede Paasdag, ma 13 april 2020: 9.30u ds. A.B van Campen, internetoverdenking

Zo 19 april 2020: 9.30u ds. A.B. van Campen, internetdienst

 

VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 17 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

De komende weken hopen we als gemeente elke zondag een internetdienst te maken met een kleine groep. Steeds helpen een paar gemeenteleden met zingen. Wilt u ook een keer meehelpen neem dan contact op met de scriba. Hij nodigt u uit. De diensten kunt u op internet vinden via de website: hervormdhazerswoude.nl. Ze worden uitgezonden via kerkomroep.nl en via YouTube. De ervaring is dat het rond kerktijd zondagmorgen erg druk is op het internet. Lukt het dan niet om de dienst te volgen; wilt u het dan wat later nogmaals proberen? Op de website vindt u ook regelmatig een nieuwe brief met informatie over de gang van zaken. Overigens zijn er via internet, tv en radio op diverse manieren kerkdiensten te volgen. Maak er gebruik van!

Bij de diensten (2)

Op Goede Vrijdag lezen we verder in het evangelie van Mattheus. We staan stil bij de Romeinse centurio die bij het zien van het gebeuren op Golgotha tot geloof komt. Op Eerste Paasdag lezen we de boodschap van Jezus’ opstanding, eveneens uit het Mattheusevangelie. Op Tweede Paasdag zal er een meditatief moment zijn waarbij we opnieuw stilstaan bij het wonder van Pasen. Op zondag 19 april hopen we weer een dienst uit te zenden via internet. Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik nog niet precies waar het dan over zal gaan. Laten we in deze onrustige tijden proberen om trouw te zijn in het meebeleven van de diensten. We hebben het hard nodig om wekelijks gevoed te worden met de woorden van God. 

Jongerendienst

Aanstaande zondag 1e Paasdag zal er gewoon een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. B.F. Bakelaar en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV. Door de huidige situatie rondom het coronavirus wordt de dienst live uitgezonden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen op de gebruikelijke tijd om 18:20 en vervolgens starten we de dienst om 18:30 uur. We nodig jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie

Collectes

Deze zondagen staan naast de doelen diaconie en ‘kerk en eredienst’ op Eerste en Tweede Paasdag een uitgangscollecte (‘Paascollecte’) voor het werk in de kerk op het rooster. Op zondag 19 april is de diaconiecollecte bestemd voor de werkgroep Roemenië.

Deze collectes, die normaal in de kerk plaatsvinden, kunnen nu niet worden gehouden. Diaconie en kerk willen een beroep op u doen om uw bijdrage te blijven leveren, zodat diaconaal werk en kerkenwerk door kunnen gaan. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven.

Examenactie

Nu de centrale examens komen te vervallen, slagen leerlingen op basis van hun schooltoetsen. Voor sommigen betekent dit dat ze inmiddels geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd! Anderen hebben eerst nog toetsen voor de boeg voordat ze hun uitslag krijgen. We wensen hen veel succes! Ook dit jaar willen we als gemeente graag meeleven met examenkandidaten door hen een bloemetje te bezorgen. Door de bijzondere situatie en verschillende data van uitslag, zal dit wellicht wat minder gestructureerd gaan, maar niet minder gemeend. Weet u jongeren uit de gemeente die hun examenuitslag hebben gekregen of verwachten? Geeft u dit dan graag door aan Hilde de Gelder.

Praktische hulp

Normale zaken worden voor sommigen van ons erg lastig in deze periode. U kunt altijd contact opnemen als u hulp nodig heeft. Aarzel niet, gewoon vragen! U kunt terecht bij uw contactpersoon/wijkouderling/pastoraal medewerker/diaken/predikant, we kunnen dan zoeken naar een oplossing.

Startdag

Startdag 2020 in een nieuw jasje! Het idee is om de startdag dit jaar (19-09-2020) op een andere manier vorm te geven. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen meedenken en willen helpen met de voorbereiding van deze dag. Meld je/u aan bij de jeugdraad via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea:

Dhr en mevr De Vrij-van Gent, Torenstraat 6(2391BT) zijn op 13 april 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! We wensen u Gods zegen toe voor uzelf en allen die bij u horen.

Jarigen 80+

Op 19 april: mevr. M. Tuinenburg - Geers, Dorpsstraat 27A /K215 (2391BB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Annie ten Brummeler (Rubenslaan 129) die een verontrustend bericht uit het ziekenhuis ontving. Inmiddels heeft ze nieuwe medicijnen ontvangen. We hopen dat deze zullen aanslaan. We bidden om rust en om vertrouwen dat ons leven in Gods handen ligt. Ook leven we mee met de rouwdragenden in de gemeente. We denken aan de familie Karens nu een broer van Jaap en Johan is overleden. Onze gedachten gaan ook uit naar Piet en Henny van Veen. In de afgelopen week stierf een zus van Piet. We bidden om troost en kracht in deze verdrietige tijd.

Tenslotte

Ik wens u in deze onrustige tijden een goede Stille week toe. Mede namens mijn vrouw en de kinderen een hartelijke groet, ds. A.B. van Campen

Bedankt

Graag willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 60 jarig huwelijksjubileum! Het was overweldigend! Vooral in deze tijd mochten wij het toch hierdoor als een feestdag ervaren! Met een vriendelijke groet Jan en Truus de Vogel, Torenstraat 26.

 

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.)

Opbrengsten diaconale collectes februari 2020:

Algemeen: € 690,28 en de bidstondcollecte:€ 1.025,90. Zendingsbussen Boon in Afrika: € 339,20. Het project heeft € 349,33 opgebracht, de teller staat nu op € 1.472,08. De bijbel vakantie club: € 319,50. Hartelijk dank voor uw bijdrage!