VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 1 mei naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

De komende weken hopen we als gemeente elke zondag een internetdienst te maken met een kleine groep. Dit doen we om 9.00 uur. Steeds helpen een paar gemeenteleden met zingen; wilt u ook een keer meehelpen neem dan contact op met de scriba. Hij nodigt u uit. De diensten kunt u op internet vinden via de website: hervormdhazerswoude.nl. Ze worden uitgezonden via kerkomroep.nl en via YouTube. De ervaring is dat het rond kerktijd zondagmorgen erg druk is op het internet. Lukt het dan niet om de dienst te volgen; wilt u het dan wat later nogmaals proberen?

Bij de diensten (2)

Komende zondagmorgen verwelkomen we ds. Bax uit Ede. Hij is al lang geen onbekende meer in onze gemeente. We wensen hem en elkaar een door God gezegende dienst toe. Laten we trouw zijn in het thuis meebeleven van de kerkdiensten en bidden dat ons hart geraakt wordt door de stem van de Levende.

Bij de diensten (3)

Op zondag 3 mei hoop ik zelf de dienst te leiden. Ik ben van plan om een serie preken te houden over Jozef. We beginnen met een bekende geschiedenis, namelijk Genesis 37. Daarin lezen we over het gezin van vader Jacob, de voorkeur van Jacob voor Jozef en de scheve verhoudingen die daardoor ontstaan, de dromen van zoon Jozef en het drama wat zich daarna afspeelt tussen de broers. Het is mijn verlangen dat we door het lezen van deze boeiende geschiedenissen niet alleen Jozef maar vooral Jozefs God beter leren kennen.

Collectes

Deze zondagen staan naast de doelen diaconie en ‘kerk en eredienst’ op het rooster. Daarnaast is er op 26 april een extra inzameling voor de verbouwing van de Regenboog. Op 3 mei is de diaconale collecte bestemd voor het werelddiaconaat. Deze collectes, die normaal in de kerk plaatsvinden, kunnen nu niet worden gehouden. Diaconie en kerk willen een beroep op u doen om uw bijdrage te blijven leveren, zodat diaconaal werk en kerkenwerk door kunnen gaan. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven.

Paaschallenge

In de week voor Pasen daagden we onze tieners uit om mee te doen aan een online Paaschallenge. De kinderen van de basiscatechese en een aantal tieners gingen deze uitdaging aan. Samen met een ouder of een andere huisgenoot werd er via de telefoon meegespeeld. Ook de mentoren van de catechisatie ontbraken niet. De opdrachten die uitgevoerd moesten worden, waren heel divers. Na een stukje Bijbelverhaal over   Lazarus moesten ze de ander inpakken in wc-papier. Een tiener gebruikte hiervoor zelfs haar hond. U kunt zich vast voorstellen wat een hilarische foto's dit opleverde. Na het verhaal over de verloochening van Petrus werd er zo snel mogelijk een haan uitgeknipt en kozen we de mooiste haan uit. Er werd een zo hoog mogelijke troon van boeken gemaakt waarop de deelnemer moest kunnen zitten. Er waren rebussen om op te lossen en de slotopdracht was om met paaseitjes bij de buren een paasboodschap te maken voor hun deur. Een aantal gemeenteleden werd op deze manier ineens verrast. Ondertussen hield de speelleider (Hilde) de punten bij op een scorebord. Het was leuk om elkaar op deze manier weer even te 'ontmoeten'. Het waren geslaagde avonden.

Examenactie

Nu de centrale examens komen te vervallen, slagen leerlingen op basis van hun schooltoetsen. Voor sommigen betekent dit dat ze inmiddels geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd! Anderen hebben eerst nog toetsen voor de boeg voordat ze hun uitslag krijgen. We wensen hen veel succes! Ook dit jaar willen we als gemeente graag meeleven met examenkandidaten door hen een bloemetje te bezorgen. Door de bijzondere situatie en verschillende data van uitslag, zal dit wellicht wat minder gestructureerd gaan, maar niet minder gemeend. Weet u jongeren uit de gemeente die hun examenuitslag hebben gekregen of verwachten? Geeft u dit dan graag door aan Hilde de Gelder.

Rommelmarkt

De commissie heeft moeten besluiten om de rommelmarkt dit jaar niet door te laten gaan. Het is ten eerste al niet mogelijk om de ophaaldag (die op 11 mei zou plaatsvinden) door te laten gaan door de corona crisis op dit moment. Ten tweede verwachten wij dat het ook niet verantwoord is om op 6 juni de rommelmarkt door te laten gaan. Ondanks dat wij het allen ontzettend spijtig vinden, denken we dat dit het verstandigste besluit is. Er wordt wel nagedacht over een eventuele alternatieve activiteit na de zomer. De rommelmarktcommissie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

In memoriam

Op woensdag 8 april overleed in de leeftijd van 80 jaar Johannes de Kort. Hij werd geboren op 4 december 1939. Zijn leven lang woonde hij in Hazerswoude-dorp. Johan was een sociaal, belangstellend en bescheiden mens. Na zijn huwelijk met Miep ontvingen zij uit Gods hand vier kinderen. Zijn leven lang heeft Johan meegeleefd met de hervormde kerk. Het geloof speelde een belangrijke rol in zijn leven, al vond hij het lastig om er woorden aan te geven. Johan heeft zich met hart en ziel ingezet voor de kerk: als (jeugd-)ouderling, koster en ook stond hij aan de wieg van het hervormde kerkkoor dat nu ‘Adoramus’ heet. Samen met Miep heeft Johan veel tijd en energie gestoken in de banden met onze zustergemeente Filpisu Mare. De laatste jaren was hij betrokken bij de avonden voor alleengaanden. Vorig jaar werd er een ernstige ziekte bij hem geconstateerd. Hij is daarvoor nog behandeld maar de laatste weken werd Johan steeds zwakker. Op dinsdag 14 april vond de rouwdienst plaats waarin we stilstonden bij de woorden uit Mattheus 14:22-33. Daarna is zijn lichaam begraven op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg. We wensen zijn vrouw Miep en de kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe.

Meeleven

We leven mee met hen die in rouw zijn. We denken aan Miep de Kort (Torenstraat 18). Ook denken we aan de familie Hofman (Middelweg 2) nu hun vader en opa en overgrootvader Arie Hofman sr. is overleden. We leven tevens mee met allen die ziek zijn. Broeder Vonk (Dorpsstraat 40) ontving een zorgwekkende uitslag uit het ziekenhuis. Er is een gezwel in zijn long geconstateerd. Ook leven we mee met mw. De Vogel (Dorpsstraat 130B). Zij is gevallen en heeft haar heup gebroken. Dat betekent dat ze opnieuw zal moeten revalideren. Onze gedachten zijn ook bij Jan en Coby Harkes (Rubenslaan 16). Jan heeft al langere tijd zorgen om zijn gezondheid en Coby heeft een aantal weken geleden haar nek gebroken en is thuis aan het herstellen. Voor hen die in rouw zijn, ziek zijn of zorgen hebben, bidden we om troost en kracht en Gods nabijheid. En om vertrouwen dat ons leven bij Hem veilig en geborgen is.

Tenslotte

Dankbaar ben ik voor de vele reacties die ik ook in deze tijd krijg op de kerkdiensten. Soms heb je wel eens je zorgen over dat de betrokkenheid op de diensten in deze vreemde coronatijden minder wordt. Ik besef ook dat het thuisluisteren lang niet altijd meevalt. Je mist de stille ruimte van de kerk, de ontmoeting met andere gemeenteleden en misschien ook wel de concentratie. Toch schakelen er elke zondag veel mensen in op kerkomroep en YouTube. Blijf dat vooral doen en laten we elkaar daarin ook stimuleren. 

Bij sommige oudere gemeenteleden lukt het nog niet goed om de diensten online te volgen. Als iedereen nu even in de buurt waar hij woont navraag doet bij de oudere gemeenteleden hoe het gaat, en zo nodig een helpende hand toesteekt, dan zorgen we er met elkaar voor dat iedereen de diensten kan meebeleven. 

Onze roeping om naar elkaar om te zien, is in deze tijd belangrijker dan ooit. Er zijn veel mensen die eenzaam zijn, die geen of nauwelijks bezoek krijgen. Laten we onze ogen open houden en waar nodig, een kaartje sturen of iemand bellen. Dat doet ontzettend goed. 

Om u en jou op de hoogte te houden van wat er speelt in de gemeente en de betrokkenheid op elkaar als gemeente te vergroten, ben ik begonnen om een vlog bij te houden. Zo nu en dan verschijnt er een nieuwe aflevering op YouTube. 

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Gerben en Dorien

We willen jullie nogmaals van harte uitnodigen om elkaar online te ‘ontmoeten en bij te praten’ via Zoom-bijeenkomsten. Via deze weg kunnen we met video contact hebben en ook onze presentatie laten zien met de foto’s en verhalen van Ghana. De derde online bijeenkomst hebben we gepland op woensdag 29 april rond 20:00 u. Het is natuurlijk even wennen en improviseren; zeker wanneer je nog niet eerder Zoom gebruikt hebt. Het is gelukkig niet enorm ingewikkeld en we helpen u graag door instructies te geven hoe u erbij kunt zijn. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we hopen elkaar dan te zien en te spreken! Groet en zegen, Gerben en Dorien Boon.

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele kaarten met bemoedigende woorden, bloemen en telefoongesprekken. Het doet ons goed dat er zo met ons wordt meegeleefd in deze moeilijke tijd. Annie & Henk ten Brummeler.

Bedankt voor alle felicitaties en reacties die wij mochten ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum! Met vriendelijke groet, Fam. Willem en Conny Rademaker.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die we hebben mogen ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Gods zegen toegewenst. Teun en Diny van Velde – Ykema.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten en bloemen die wij kregen voor mijn verjaardag en ons 60-jarig huwelijksjubileum. Hans en Janny de Vrij – van Gent.

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.)

Praktische hulp

Normale zaken worden voor sommigen van ons erg lastig in deze periode. U kunt altijd contact opnemen als u hulp nodig heeft. Aarzel niet, gewoon vragen! U kunt terecht bij uw contactpersoon/wijkouderling/pastoraal medewerker/diaken/predikant, we kunnen dan zoeken naar een oplossing.

Kerkrentmeesterlijke zaken

Oud papiercontainer

Wij zijn zeer blij met de hoeveelheid papier en karton die door u/jou wordt verzameld en afgeleverd. Per jaar halen we zo inkomsten binnen die we ook goed kunnen gebruiken in het gemeentewerk. Voor wie het niet weet, de papiercontainer staat op het terrein van broeder Cor Voets, Westeinde 27A, waar  we uiteraard Cor ook zeer erkentelijk voor zijn. Wat velen misschien niet weten is dat één van onze andere broeders, Gerrit de Kruijff, de container zodanig volstapelt dat er vrijwel geen gaatje vrije ruimte meer overblijft. Heel mooi, want zo besparen we weer op huurkosten voor de container. Wij zijn dan ook heel blij met deze, vrijwel dagelijkse inzet van Gerrit ! Nu valt de laatste tijd op dat steeds meer 'onsmakelijk' papier wordt afgeleverd. te weten lege vlapakken, papieren keukendoekjes (met onbekende 'inhoud') e.d. Het is ongetwijfeld heel goed bedoeld, maar dat is echt niet de bedoeling. Zeer onhygiënisch en zeker in deze 'Corona'-tijd moet dat ons aanspreken. Wij vragen dus met klem om het vooral bij papier en karton te houden en vooral papier brengt gewicht in.

Verbouwing Regenboog 

Zoals te zien is, is deze in volle gang en vraagt de inzet van vele broeders en  zusters. Wij hebben Herman Croes als onvermoeibare coördinator en de sloopploeg onder leiding van Kees van Tol heeft 'baanbrekend' werk verricht. Wij zijn daar heel dankbaar voor en ondanks alle 'obstakels' op de weg lukt alles tot nu toe goed. Van tijd tot tijd worden foto's gepubliceerd. Ook wordt de tuin achter de Regenboog grootscheeps aangepakt, zodat deze meer voor het jeugdwerk kan worden ingezet. Een zee van ruimte is ontstaan met het kappen van alle grote bomen. Deze actie is op initiatief vanuit het jeugdwerk (Bram Blijleven en Jaco Moerland) gestart en maakt eveneens grote indruk.

Tot slot kunnen we melden dat er nog veel meer zaken lopen. Om er nog een paar te noemen. Onze technische commissie maakt 'overuren', samen met Leon van Veen om de uitzending van onze diensten mogelijk te maken. De tuin van de pastorie wordt momenteel onder handen genomen. De kerkrentmeesters vergaderen vanaf februari iedere week, momenteel iedere maandag met Herman via ZOOM, om het overzicht te kunnen behouden en de juiste beslissingen zo snel mogelijk te kunnen nemen.

Met broederlijke groet namens de kerkrentmeesters, Richard van Vliet