VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 15 mei naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

De komende weken hopen we als gemeente elke zondag een internetdienst te maken met een kleine groep. Dit doen we om 9.00 uur. Steeds helpen een paar gemeenteleden met zingen; wilt u ook een keer meehelpen neem dan contact op met de scriba. Hij nodigt u uit. De diensten kunt u op internet vinden via de website: hervormdhazerswoude.nl. Ze worden uitgezonden via kerkomroep.nl en via YouTube. De ervaring is dat het rond kerktijd zondagmorgen erg druk is op het internet. Lukt het dan niet om de dienst te volgen; wilt u het dan wat later nogmaals proberen?

We zijn blij dat we ook weer een jongerendienst kunnen uitzenden. Op 24 mei hopen we een ‘gewone’ avonddienst uit te zenden; de bedoeling is om dat ook iedere maand te gaan doen.

Bij de diensten (2)

Komende zondag staan we opnieuw stil bij een fragment uit de geschiedenissen over Jozef. We lezen Genesis 37:12-28. ’s Avonds hoopt ds. C. van den Berg uit Gouda voor te gaan in de jongerendienst (zie hieronder). Op zondag 17 mei is er opnieuw een dienst via internet te beluisteren. We vervolgen de prekenserie over Jozef. Laten we trouw de diensten meeluisteren en bidden dat Gods Geest krachtig werkt en wij ons aangesproken weten door God.

Jongerendienst

Aanstaande zondag 10 mei zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. C. van den Berg en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV. Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen op de gebruikelijke tijd om 18:20 uur en vervolgens starten we de dienst om 18:30 uur. We nodig jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie.

Hemelvaart

Ds. Melgers gaat vanuit De Korenaar voor in de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag om 9.30 uur. De dienst is op kerkomroep.nl te volgen. De inzameling van de gaven in deze dienst is voor EO metterdaad, Corona. Corona raakt ons allemaal: blijf om elkaar geven. Het is de slogan van de noodhulpcampagne die EO Metterdaad startte voor de slachtoffers van corona in binnen- en buitenland. Een deel van de giften gaat naar projecten hier in Nederland, van de partners die ook betrokken zijn bij nietalleen.nl.  In het buitenland zal het geld vooral gaan naar projecten van onze partners en zij zetten nu veel in op preventie en hygiëne.

Collectes

Voor de zondagen staan er de volgende bijzondere doelen op het rooster. Op 10 mei een collecte voor jeugddiaconaat en een inzameling voor de verbouw van de Regenboog. Op 17 mei zouden we avondmaal vieren met een inzameling voor het project van de diaconie: st. Tot heil des Volks, project het Fort. Diaconie en kerk willen een beroep op u doen om uw bijdrage te blijven leveren, zodat diaconaal werk en kerkenwerk door kunnen gaan. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum:

Op 21 mei hopen dhr. en mevr. Van den Berg-Broer, Van Scorelstraat 17(2391GT) 40-jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+:

Op 11 mei: mevr. J.E. Elfferich - den Dulk, Ferdinand Bolstraat 57 (2391VH),
op 15 mei: mevr. A. van Egten - de Stigter, Gravin Juliana v Stolbergln 1 (2263AA) LEIDSCHENDAM,
op 18 mei: mevr. N.M. van der Born - van Elswijk, Oude Gemeneweg 23 (2391BE),
op 19 mei: mevr. N. Platteel - Struyk, Dorpsstraat 69F (2391BC),
op 20 mei: dhr. A. van Aalst, Hazelhof 28 (2391AR)
en dhr. J. Hofman, Zonneveldhof 28 (2394CZ)  HAZERSWOUDE-RIJNDIJK en
op 21 mei: mevr. H.M. van de Velde - Bakker, Hoogeveenseweg 8B (2391NR)

Lintje

Teun en Tiny van Klaveren (Ds. V/d Boschstraat 53) zijn in de afgelopen week beiden geridderd. Hoewel de officiële plechtigheden op een later moment zullen plaatsvinden, willen we beiden van harte feliciteren met deze koninklijke onderscheiding.

Meeleven

We leven mee met broeder Vonk (Dorpsstraat 40) en zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen, nu hij ernstig ziek is. Ook bidden we voor zuster De Vogel (Dorpsstraat 130b) die gevallen is en nu revalideert in Topaz Revitel in Leiden (Bargelaan 198, 2333 CW Leiden, kamer 806). We denken ook aan broeder Van der Haven (Voorweg 127) die uit het ziekenhuis ontslagen is maar te horen heeft gekregen dat zijn gezondheid broos is. Onze gedachten gaan ook uit naar de rouwdragenden. We noemen hier de namen van Edward en Lianne van Aalst, nu de vader van Edward overleden is, tevens de broer van Arie en Cobi van Aalst (Hazelhof 28) en de zwager van Sina van Aalst (Torenstraat 10).

Tenslotte

Helaas laat de techniek in de kerk het de afgelopen zondagen nog wel eens afweten en dat heeft zijn effect op de kwaliteit van de uitzending van de kerkdiensten. Er wordt met vereende krachten gewerkt om dit te verhelpen. Hopelijk weerhoudt het u niet om de diensten online mee te beleven. Mocht u of jij behoefte hebben aan een gesprek, laat het me weten. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Annelien en de kinderen. Ds. A.B. van Campen

Bedankt

Hiermee wil ik u hartelijk danken voor de felicitaties die ik ontving n.a.v. mijn 80e verjaardag op 14 april. Dat heeft ons heel goed gedaan. Het riep mooie herinneringen op en verwijst naar een band die ooit is gegroeid en die blijft. Mijn vrouw en ik zijn er heel blij mee. Met een hartelijke groet van ons beiden. Ds. Z. de Graaf.

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.)