VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 29  mei naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

In mei is er elke zondag de ochtenddienst met een kleine groep steeds wisselende gemeenteleden, die online wordt uitgezonden. In juni hopen we ook avonddiensten te gaan houden. Bovendien lijkt het erop dat het met een wat grotere groep kan. Vanaf juli zou het aantal nog weer uitgebreid kunnen worden. Omdat er veel eisen worden gesteld aan het samenkomen, nemen we de tijd om in de komende twee weken uit te werken wat in onze situatie een geschikte manier is. Wilt u een keer in de kerk de dienst meemaken? Geef u dan op bij de scriba. Hij nodigt u dan uit voor een dienst. Opgeven zo mogelijk per mail, maar anders kan ook altijd.

Bij de diensten (2)

Komende zondag ontvangen we een tweetal gastpredikanten. In de morgendienst gaat ds. Sparreboom uit Nieuwerkerk aan de IJssel voor en ’s avonds verwelkomen we ds. Jacobs uit Leiden. We wensen hen en elkaar door God gezegende diensten toe. Laten we in deze coronatijd niet vergeten om ons te blijven voeden met de woorden van God.

Bij de diensten (3)

Op zondag 31 mei hopen we het Pinksterfeest te vieren. We staan stil bij de komst van de Heilige Geest naar deze wereld. In de kerk lezen we een prachtige tekst over de Geest uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. In hoofdstuk 8 schrijft hij: u hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Laten we bidden dat de Geest komt en zo in ons werkt dat wij God gaan zien en aanroepen als onze Vader. Op Tweede Pinksterdag zal er vanuit de kerk een meditatie gehouden worden die u thuis online kunt meeluisteren.

Collectes

Voor de zondagen staan er de volgende doelen op het rooster. Op 24 mei is de diaconiecollecte voor het project en is er de collecte voor ‘kerk en eredienst’. Met Pinksteren is er naast de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’ een extra inzameling voor de zending. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum:

Op 26 mei hopen dhr. en mevr. van der Endt-Schmidt,  Zilverschoon 13(2391EM) 25 jaar getrouwd te zijn.  Op 30 mei dhr. en mevr J.E. Dekker-H.W. Verweij, Dorpsstraat 27 A(2391BB) 64 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+:

Op 11 mei: 27 mei: mevr. H.W. Dekker - Verweij, Dorpsstraat 27A K305(2391BB), op 3 juni: mevr. N. Wezelenburg - de Jong, Roemer 1(2391NN), op 4 juni: mevr. P.A. Schreuders - van Harskamp, Dorpsstraat 27A K115(2391BB), op 5 juni: mevr. M. Groen - Hofman, van Ruysdaelstraat 3 (2391CW) en op 6 juni: dhr. J. van Bruggen, ds. D.A. van den Boschstr. 47 2391AT) van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 4 mei 2020 overleed in de leeftijd van 78 jaar Jan Vonk. Hij werd op 15 oktober 1941 geboren in Alphen aan de Rijn. Als kind verhuisde hij naar Hazerswoude en heeft daar de rest van zijn leven gewoond. Hij trouwde met Mina van Luijk en hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Naast alle vreugdevolle momenten die er zijn geweest, waren er ook ingrijpende verliezen en zorgelijke tijden. Jan was een zorgzame, hardwerkende man en vader. Een groot deel van zijn leven heeft hij met hart en ziel leiding gegeven aan het aannemers- en tevens familiebedrijf Vonk. Oostenrijk had een bijzondere plek in zijn hart. Daar ging hij graag naar toe, het liefst meerdere keren per jaar. Jan was lid van de hervormde kerk. Hier heeft hij belijdenis gedaan en is hij getrouwd. Op verschillende manieren heeft Jan zich ingezet voor de kerk, o.a. als kerkrentmeester. Ook was hij nauw betrokken bij de bouw van De Regenboog, de kerkrenovatie en de bouw van de pastorie. Wat het geloof betreft, was hij een mens van weinig woorden. Toch merkte je -zeker op het laatst- dat het geloof veel voor hem betekende. De laatste jaren leed Jan aan de ziekte van Parkinson. Later kwam daar een tumor in zijn long bij. Jan werd steeds zieker totdat hij afgelopen maandag overleed. In de rouwdienst die zaterdag 9 mei plaatsvond, stonden we stil bij de woorden van psalm 23: ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; U stok en Uw staf vertroosten mij’. Aansluitend hebben we het lichaam van Jan Vonk begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Provincialeweg.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende familie Vonk, met Mina en de kinderen en (achter)kleinkinderen. Ook denken we aan de zieken: broeder John Ooms (Burg. Smitweg 10) ondergaat in deze periode een reeks bestralingen; zuster De Vogel (Dorpsstraat ) verblijft nog steeds in Topaz Revitel Leiden om te revalideren.

Tenslotte

Deze week vieren we hemelvaartsdag, de dag waarop we stilstaan bij het feit dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel gaat om aan Zijn rechterhand plaats te nemen. Dat wil niet alleen zeggen dat Jezus op de ereplaats zit maar ook dat Hij nu van God de macht ontvangt om deze wereld te regeren. Het is een grote troost om te weten dat er wordt geregeerd, en dat het wereldgebeuren Hem niet uit de hand loopt. En ook dat er Eén sterker is dan alle machten die ons leven bedreigen. Hij bidt voor Zijn wereld en Zijn kerk en ook voor ons, dat ons geloof niet ophoudt.

Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en de kinderen Luuk, Fleur, Sofie en Daan, ds. A.B. van Campen

Bericht van Hilde de Gelder

‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’… Na bijna 10 jaar als kerkelijk werker aan de gemeente verbonden te zijn geweest, ervaar ik dat de tijd gekomen is om mijn taak neer te leggen. Met veel vreugde heb ik mijn werk mogen uitvoeren en ik ben van de gemeente en in het bijzonder van de tieners gaan houden. Gebed heeft ons rust gegeven dat het goed is om deze beslissing nu te nemen. Tot 1 september zal ik beschikbaar zijn voor het werk. Daarna mag ik me volledig op ons gezin gaan richten. Ik zal het werk best eens gaan missen, maar kijk er ook naar uit dat dit nieuwe ritme goed zal zijn voor ons gezin in deze levensfase. Wij zijn ons thuis gaan voelen in de gemeente en in het dorp en blijven hier dan ook graag wonen. Mijn taak leg ik neer, maar als gemeentelid blijven we in uw midden. Een hartelijke groet van Hilde de Gelder.

Bedankt

Hiermee wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de troostvolle woorden, die wij als familie mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Johan de Kort. Miep de Kort-de Peinder.

Bedankje

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die we mochten ontvangen na onze verhuizing naar de Ds. D.A. v d Boschstraat 53. En tevens voor het verkrijgen van onze koninklijke onderscheiding. In het bijzonder de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt door hun aanbeveling. Hartelijke groet, Teun en Tiny van Klaveren.

BESTUUR EN BELEID

Verantwoording giften februari, maart en april:

Ter vrije besteding: via Nel Harkes: €10. Zending: via Nel de Vries: €10. Kerk en Eredienst: via ds. Van Campen: €60 + €50 + €20. Hartelijk dank!

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven).