VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 12 juni naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Wilt u een keer een kerkdienst bijwonen? Geef u dan op bij de scriba. Dat kan vanaf nu op het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt uitgenodigd voor een dienst. Opgeven via dit mailadres heeft de voorkeur, maar bellen of anders doorgeven kan ook altijd! We proberen zeker als de groep wat groter wordt een goede indeling te maken, zodat ieder aan bod komt. Voor het bijwonen van de dienst moet uzelf en moeten ook uw huisgenoten vrij zijn van griepklachten.

Bij de diensten (2)

Komende zondag hoop ik nog een keer stil te staan bij het werk van de Geest. We lezen door in Romeinen 8. Daarin heeft Paulus het over het zuchten van de schepping en over de Geest die met ons mee zucht. Lees het hoofdstuk alvast voor uzelf door. ’s Avonds verwelkomen we ds. Wind uit Westervoort. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij ons diep aangesproken weten.

Bij de diensten (3)

Op 14 juni hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Ik ben van plan de serie over Jozef te vervolgen. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 39 waar we lezen dat Jozef in het huis van Potifar terechtkomt. Gezegend door God maakt Jozef al snel promotie: Potifar schenkt Jozef het beheer over al zijn zaken in huis en op de landerijen. Maar Jozef heeft in het huis van Potifar ook te maken met verleidingen. Hoe zal hij daarmee omgaan en hoe gaan wij daarmee om? Hoe blijf je als gelovige staande en blijf je trouw aan Gods roeping? ’s Avonds is er een jeugddienst waarin ds. Tanno Verboom uit Gouda hoopt voor te gaan. Hieronder kunt daar meer over lezen. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Jongerendienst

Aanstaande zondag 14 juni zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. Tanno Verboom en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV. Dit keer is het thema van de dienst: ''Never waste a good crisis''. Ook deze jeugdienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er zal gestart worden met zingen om 18:30, vervolgens zullen wij de dienst beginnen. We nodig jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie

Collectes

Voor de zondagen staan er de volgende doelen op het rooster. Op 7 juni en 14 juni zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Omdat 7 juni zondag voor de vervolgde kerk is, staat er een extra diaconiecollecte voor Open Doors op het rooster. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea:

Op 10 juni hopen dhr en mevr H. ten Brummeler-A. van Houwelingen, Rubenslaan 129(2391HE)  50 jaar getrouwd te zijn. Op 17 juni: dhr en mevr A. van den Bos-J.P. Koetsier, Oostgerepolder 7(2391AK), 40 jaar en op 19 juni: dhr. en mevr. W. van Wijk, Rietveld 25(2391NK) 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+:

Op 11 juni: mevr. M. Ooms - van den Bosch, Voorweg 15(2391AA), op 12 juni: mevr. S.K. de Vogel - van Klaveren, Dorpsstraat 130B(2391BN), op 16 juni: mevr. H.A. van Pijlen, Dorpsstraat 27A /K212(2391BB) en op 18 juni: dhr. J. Bogerman, Rembrandtlaan 1(2391CM). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op 27 mei 2020 overleed in de leeftijd van 82 jaar Pieter van der Haven (Voorweg 127). Hij werd geboren op 15 augustus 1937. Hij trouwde met Adri Harkes en uit Gods hand ontvingen ze twee kinderen. Piet werkte het grootste deel van zijn leven in de bouw. Hij was een zorgzame echtgenoot, een betrokken vader en een trotse opa. Over wat er diep in zijn hart leefde, was hij gesloten. In de afscheidsdienst die afgelopen dinsdag plaatsvond in de hervormde kerk stonden we stil bij de woorden van psalm 139: ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij…’. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg. We wensen Adri, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe.

Geboren

In het gezin van Gerben en Dorien Boon (Lagewaard 3, 2396 AT, Koudekerk aan de Rijn) is een zoon geboren: Aron Gerrit Adrianus. Zijn roepnaam luidt: Aron. Op het kaartje staan de woorden uit Jesaja 43: ‘Wees niet bang, want Ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen: je bent van Mij.’ Aron is het broertje van Boaz en Levi. We feliciteren Gerben en Dorien van harte met de geboorte van dit nieuwe leven en wensen hen Gods wijsheid toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Meeleven

We leven mee met Adri van der Haven en ook met Caroline en Bram Griffioen nu hun man en  (schoon)vader is overleden. Ook denken we aan de zieken: Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis; Annie ten Brummeler (Rubenslaan 129) ontving een relatief goed bericht uit het ziekenhuis; mw. De Vogel (Dorpsstraat 130b) is na een revalidatietraject weer thuis gekomen. We denken ook aan de andere zieken en rouwdragenden in de gemeente. We bidden om Gods troost en kracht in deze moeilijke tijden.

Tenslotte

Inmiddels zijn we de maand juni ingegaan en dat betekent dat we met wat meer mensen op zondag mogen samenkomen in de kerk. Dat is fijn. Tegelijkertijd zijn we nog lang niet in de situatie dat we kerkdiensten kunnen houden zoals we dat gewend waren. De kerkenraad en het moderamen bezinnen zich op de vormgeving en bezetting van de kerkdiensten in deze coronatijden. De keuzes die moeten worden gemaakt zijn lang niet altijd eenvoudige. Wilt u ons omringen met uw en jouw gebed? Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

Nieuw ingekomen

Overgeschreven naar onze gemeente zijn de familie Sloof-Cammeraat, Roemer 40(2771WS) Boskoop en mevr. J. den Hertog, Westzijdeweg 4D(2391JG). Hartelijk welkom!

Huwelijk

Op 25 juni hopen Wesley Windhorst en Nadine Voorwinden elkaar het ja-woord te geven. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde kerk van Hazerswoude-dorp waarin ik zelf hoop voor te gaan. Deze dienst begint om 15.00 uur en vanwege de coronacrisis te volgen via kerkomroep.nl. We wensen het bruidspaar, hun ouders en verdere familie een onvergetelijke dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijksleven. Hun toekomstige adres wordt Vermeerstraat 19(2391CV).

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en kado’s. Willem en Inge van der Endt.

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.)

Op woensdag 17 juni hopen we weer als kerkenraad te kunnen vergaderen.