VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 26 juni naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Wilt u een keer een kerkdienst bijwonen? Geef u dan op bij de scriba. Dat kan vanaf nu op het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U wordt uitgenodigd voor een dienst. Opgeven via dit mailadres heeft de voorkeur, maar bellen of anders doorgeven kan ook altijd! We proberen zeker als de groep wat groter wordt een goede indeling te maken, zodat ieder aan bod komt. Voor het bijwonen van de dienst moet uzelf en moeten ook uw huisgenoten vrij zijn van griepklachten. Voor de kerkdiensten is er een protocol te vinden op de website.

Bij de diensten (2)

Komende zondag mogen we opnieuw ons hart ophalen aan de woorden van God. Het is mooi dat we weer met wat meer mensen mogen samenkomen. In de morgendienst hoopt ds. Van den Berg uit Gouda in ons midden te zijn. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. We vervolgen de serie over Jozef. In de dienst lezen we Genesis 40 over de schenker en de bakker. Lees het gedeelte voor uzelf alvast door. We bidden of God beide diensten wil gebruiken om ons geloofsleven op te bouwen.

Bij de diensten (3)

Op zondag 28 juni hoop ikzelf de ochtenddienst te leiden. We lezen verder in de geschiedenissen over Jozef. Deze keer staat Genesis 41 centraal. ’s Avonds hoopt ds. Schonewille de dienst te leiden. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Collectes

Voor de zondagen staan er de volgende doelen op het rooster. Op 21 juni en 28 juni zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op 28 juni staat er een extra inzameling voor de verbouw van de Regenboog op het rooster. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Boon in Afrika

Beste gemeente, inmiddels zijn Gerben en Dorien al een poosje terug in en om Hazerswoude. Tijd voor een update! Gerben en Dorien, Boaz en Levi mochten een zoon en broertje ontvangen: Aron. Een kostbaar geschenk!

Om toch iets te kunnen vertellen en laten zien van hun werk in Ghana en de nabije toekomstplannen zijn er meerdere videopresentaties geweest. Fijn dat een aantal gemeenteleden, familie en andere achterban hierbij konden zijn! U hebt gehoord over de nieuw te bouwen kraamkliniek, de contacten met de Dagbani's en Fulani's, de mogelijkheden om het evangelie te delen, het medisch werk in het ziekenhuis en bij hen thuis, en nog veel meer. Ook tijdens het verlof gaat hun werk gedeeltelijk door. De contacten met de architect voor de tekeningen van de kraamkliniek, het maken van de begroting, projectplan, fondsenwerving, etc. Een voorbeeld: Het Bronovoziekenhuis heeft vijf bedden voor de kliniek ter beschikking gesteld. Om dankbaar voor te zijn! We bidden dat hun werk gezegend mag worden: voor de gezinnen rondom de zwangerschap, het bidden en delen van het evangelie met de Ghanezen, het getuige zijn. Maar ook voor hun verlof hier: dat ze gesterkt mogen worden in hun geloof om het zo te kunnen uitdelen, voor een goede tijd dichtbij familie, we danken voor de geboorte van Aron,...bid u mee?

En heel praktisch: als u bij de AH lege flessen inlevert, kunt u met de donatieknop hun werk steunen!

De Boekenhoek

We zijn blij dat na lange tijd de Boekenhoek weer open is. Er zijn wel een paar veranderingen. Allereerst, we zijn verhuisd naar zaal 5, naast de clubzaal. We gebruiken zolang de verbouwing duurt de deur naast de Jol. Het bord staat dan buiten. Er is gelegenheid uw handen te wassen/desinfecteren voordat u binnenkomt. Kom gerust eens kijken in ons gezellige home. Hebt u tussentijds iets nodig, wilt u op een andere tijd komen of hebt u een bestelling, bel even met een medewerker! Graag tot ziens!

Kerk open

In een tijd waarin we veel thuis zijn kan het lastig zijn om onze aandacht op God te richten. Er is thuis tenslotte zoveel wat onze aandacht vraagt. Thuis de kerkdienst luisteren of kijken is toch anders dan aanwezig zijn in ons mooie kerkgebouw. Zelf mis ik het onwijs om naar de kerk te gaan. De rust, het samen zijn, de sfeer die je kan voelen in de kerk. Bent u ook opzoek naar een moment van rust waar u kunt lezen uit de bijbel en bidden tot God?

Graag wil ik u de mogelijkheid bieden voor een moment van bezinning. U kunt aanstaande dinsdag 23 juni en de opeenvolgende dinsdagen, op uw eigen tijd, binnenlopen tussen 09.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 21.00 uur voor een persoonlijke bezinning in onze kerk. In deze ochtend en avond  kunt u uw eigen tijd nemen en een moment stil worden tot God met behulp van een bijbeltekst. Wij willen u vragen uw eigen bijbel mee te nemen. Met vriendelijke groet, Tim Hoogerdijk.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overlijden

Op 10 juni overleed Johanna van Veen-Slijkoort. Ze woonde de laatste tijd in zorgcentrum Driehof. Afgelopen dinsdag 16 juni vond de begrafenis plaats in besloten kring. We wensen haar man en kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe.

Huwelijksjubilea:

Op 28 juni hopen dhr. en mevr. Elsman – Slootweg, Westeinde 14 A(2391JB) 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+:

Op 25 juni: dhr. D. Boesveld Sr., Hazelhof 13(2391AP) en op 26 juni: mevr. M. Moerland - de Gelder, Dorpsstraat 27A /K201(2391BB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We zijn God dankbaar dat Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn situatie blijft zorgelijk. We danken God met Henk de Feij (Den Tollstraat 46, 2396 CH, Koudekerk a/d Rijn) die een goede uitslag ontving. De tumor in zijn hoofd is stabiel. Wel blijven er ook rondom zijn gezondheid zorgen. John Ooms (Burg. Smitweg 10) is bezig met een traject van bestralingen. We bidden om herstel en Gods nabijheid voor allen die ziek zijn. En om vertrouwen dat ons leven in Gods handen ligt.  

Tenslotte

Nu de coronacrisis inmiddels weken duurt, groeit het verlangen om weer als gemeente samen te komen in de kerk. De woorden van psalm 84 krijgen nieuwe zeggingskracht: ‘hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet, die leven zijt en leven doet.’

Mocht u of jij nu behoefte hebben aan een gesprek, schroom niet om te bellen/mailen. Sommigen van ons tobben met eenzaamheid, anderen zien tegen de dag op, weer anderen vinden het lastig om in deze tijd hun kinderen voor te gaan op de weg van het geloof. Laten we niet vergeten om naar elkaar om te zien, elkaar met raad en daad bij te staan en voor elkaar te bidden.

Veel jongeren hebben in de afgelopen tijd gehoord of ze geslaagd zijn of niet. Ik wil jullie van harte feliciteren als je een goed bericht hebt ontvangen. Allen die een teleurstelling kregen te verwerken wens ik Gods kracht en nabijheid toe. Hopelijk vind je weer nieuwe energie en zin om door te gaan!

Huwelijk

Op 25 juni hopen Wesley Windhorst en Nadine Voorwinden elkaar het ja-woord te geven. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde kerk van Hazerswoude-dorp waarin ik zelf hoop voor te gaan. Deze dienst begint om 15.00 uur en vanwege de coronacrisis te volgen via kerkomroep.nl. We wensen het bruidspaar, hun ouders en verdere familie een onvergetelijke dag toe en bovenal Gods zegen over hun huwelijksleven. Hun toekomstige adres wordt Vermeerstraat 19(2391CV).

Dank

Voor de wijze waarop u met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. De vele bemoedigende kaarten en berichten, de telefoontjes en het afscheid langs de weg, heeft het afscheid bijzonder gemaakt en is ons tot steun. Mina Vonk - van Luijk.

Bedankt!

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor  alle kaarten die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in zorghotel Revitel. Het waren de lichtpuntjes in de dagen. Ik ben enorm dankbaar dat ik nu weer thuis ben in mijn eigen huis aan de Dorpsstraat waar ik op 12 juni ook nog mijn verjaardag samen met mijn kinderen mocht vieren. Ook hiervoor had u weer aandacht en ontving ik veel felicitaties. Ik ben de Heere dankbaar voor mijn herstel, voor opnieuw een levensjaar en voor u die als meelevende gemeente om mij heen staat. Hartelijke groet, Suze de Vogel – van Klaveren

BESTUUR EN BELEID

Oud papier

Wij zijn zeer blij met de hoeveelheid papier en karton die door u/jou wordt verzameld en afgeleverd. Per jaar halen we zo inkomsten binnen die we ook goed kunnen gebruiken in het gemeentewerk. Voor wie het niet weet, de papiercontainer staat op het terrein van broeder Cor Voets, Westeinde 27A, waar  we uiteraard Cor ook zeer erkentelijk voor zijn. Wat velen misschien niet weten is dat één van onze andere broeders, Gerrit de Kruijff, de container zodanig volstapelt dat er vrijwel geen gaatje vrije ruimte meer overblijft. Heel mooi, want zo besparen we weer op huurkosten voor de container. Wij zijn dan ook heel blij met deze, vrijwel dagelijkse inzet van Gerrit ! Nu valt de laatste tijd op dat steeds meer 'onsmakelijk' papier wordt afgeleverd. te weten lege vlapakken, papieren keukendoekjes (met onbekende 'inhoud') e.d. Het is ongetwijfeld heel goed bedoeld, maar dat is echt niet de bedoeling. Wij vragen dus met klem om het bij schoon papier en karton te houden.

Oud ijzer

Door het inleveren van het oude ijzer, afkomstig van de verbouw van de Regenboog,  ontving Sander Rijkaart € 558,00. Dit is alleen van de “overige metalen”, zoals: lood, zink, aluminium, koper, rvs, enz. IJzeren binten en buizen worden later dit jaar nog ingeleverd zodra de prijzen gunstig zijn. Het is mooi dat geld voor het oude ijzer van De Regenboog op deze wijze weer terugvloeit naar de nieuwe Regenboog.

Kerkenraad

We informeren u via een regelmatige nieuwsbrief op de website. Als u dat niet kunt vinden, neem dan contact op met de scriba: Aart Oppelaar 06-47018161 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (U kunt natuurlijk ook familie of een bekende vragen om de informatie aan u door te geven.)