VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 7 augustus naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vakantieperiode

In de vakantieperiode kunt u, bij afwezigheid van onze predikant, voor dringende pastorale zaken contact opnemen met de kerkelijk werker Hilde de Gelder tot 10 augustus. Vanaf 10 augustus met de scriba Aart Oppelaar

Bij de diensten (1)

In de vakantieperiode (tot en met zondag 23 augustus) Wordt voor de ochtenddienst steeds de helft van de gemeente uitgenodigd: (let op in augustus begint de dienst weer om 9.30u)

-        9.00 uur: 26 juli Iedereen ten Westen van het kruispunt

-        9.30 uur: 2 augustus Iedereen ten Oosten van het kruispunt

-        9.30 uur: 9 augustus West

-        9.30 uur: 16 augustus Oost

-        9.30 uur: 23 augustus West

In de avonddiensten is iedereen welkom. Naar verwachting blijven we met deze regeling in de vakantieperiode binnen de anderhalvemeter capaciteit van ons kerkgebouw. Mocht de kerk toch vol zijn, dan vragen we om uw begrip als er voor u geen plaats meer is.

Heeft u vragen of wilt u om een bijzondere reden een dienst bijwonen neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een kerkenraadslid.

Na de schoolvakanties starten we met een automatisch aanmeldsysteem, omdat het uitnodigen zoals we dat nu doen een te grote klus blijkt. U ontvangt daarover nog informatie. Onveranderd blijft dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

De komende zondagen ontvangen we verschillende gastpredikanten. De meesten zijn geen onbekenden in onze gemeente. Laten we ook in de vakantieperiode trouw zijn en samen als gemeente de lofzang gaande houden. We bidden dat God de stilte doorbreekt en ons diep in ons hart aanspreekt.  

Collectes

Op 2 en 9 augustus zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Oppas

Het is fijn dat we na een lange tijd weer met meer mensen de kerkdiensten kunnen bezoeken. Helaas kunnen we met de oppas voorlopig nog niet op de goede manier opstarten. We begrijpen dat dit jammer is en dat het om die reden lastig is om gezamenlijk naar de kerk te gaan. Probeer daarom om bij elkaar oppas te vragen. Zo kan het toch nog mogelijk zijn. Mocht je geen oppas kunnen vinden laat dit ons dan weten. Dan kunnen wij met jullie meedenken. In september gaan wij opnieuw bekijken of het mogelijk is om met de oppas te gaan starten. We kijken ernaar uit dat ook de allerkleinste weer mee kunnen naar de kerk en samen kunnen spelen, bijbelverhaal luisteren en liedjes zingen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea:

Op 14 augustus hopen dhr. en mevr. Weerheim, De Poelzoom 25(2391AL) 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen80+:

Op 8 augustus: mevr. M. Lentze, Hieronymus Boschstraat 12(2391VA), op 9 augustus: mevr. G. Bongers, ds. D A van den Boschstr. 27(2391AT), op 10 augustus: mevr. D. Démoed - van der Elst, Dorpsstraat 27A /K202(2391BB) en op 13 augustus: dhr. J. Wierenga, Hazelhof 37(2391AR). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Bianca en Jan Jaap Bol (Paulus Potterstraat 10). We zijn dankbaar dat de hersenoperatie bij Bianca goed verlopen is en dat het kindje dat verwacht wordt, het goed maakt. We bidden om verder herstel en om Gods bewarende hand in deze spannende weken.

Ook leven we mee met Henk en Anneke de Feij (Den Tollstraat 46, 2396 CH, Koudekerk a/d Rijn), hun kinderen en kleinkinderen nu Henk opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie is buitengewoon zorgwekkend. We bidden om Gods kracht en nabijheid.

Tenslotte

In de afgelopen weken is gebleken dat er op zondag nog ruimte genoeg is om de kerkdienst te bezoeken. Schroom niet om te komen. Een gastpredikant van afgelopen zondag vertelde me na afloop dat het goed toeven was in de oude dorpskerk van Hazerswoude. Dat kan ik alleen maar beamen. Het historische gebouw, de prachtige melodieën, de ontmoeting met elkaar en bovenal de woorden van onze goede God die ons richting en ruimte geven…weet u van harte welkom! Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en de kinderen, ds. A.B. van Campen.

Dank

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het medeleven  van mijn man en onze vader en opa d.m.v. kaarten en afscheid langs de weg. Het heeft het afscheid in deze tijd bijzonder gemaakt en is ons tot steun. Adri vd Haven, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt

We willen u/jullie bij deze erg bedanken dat jullie aan ons gedacht hebben. We hebben onder andere mooie kaarten ontvangen waar we jullie dankbaar voor zijn. We hebben een mooie dag gehad en hebben erg genoten. Met vriendelijke groet, Rosalie & Ivo van Aalst.

BESTUUR EN BELEID

Agenda

wo 02-09: moderamen, wo 09-09: kerkenraad en wo 16-09: consistorie

zaterdag 19 september: startdag voor de gemeente, vanaf 17.00u,

zondag 20 september: startzondag

zaterdag 10 oktober: opening Regenboog

zaterdag 31 oktober: maaltijd en actiedag in de Regenboog

Uit de kerkenraad

Ook in juli hebben we nog een vergadering gehad. Aan de orde kwamen de diensten in coronatijd. Net als de start van het nieuwe seizoen. Ook spraken we over de voortgang van de invulling van de vacature van een kerkelijk werker. We hopen nog voor september een advertentie te kunnen plaatsen. We bespraken de concept jaarrekening 2019 van de rentmeesters. Deze zal in het najaar (na verleend uitstel door de PKN) definitief worden vastgesteld. Het was goed om elkaar in het kerkgebouw te ontmoeten.

Verkiezing kerkenraad

In september zullen er alsnog kerkenraadsverkiezingen plaatsvinden. Aftredend, maar beschikbaar voor een volgende termijn, zijn bij de kerkrentmeesters: R.J. van Vliet(Richard), bij de diakenen: J. Huisman(John) en E.M. van Aalst(Eric) en bij de ouderlingen: D. Bol(Dirk), A.J. van der Haven(Albert), P.J. Rijkaart(Peter), A.H. Oppelaar(Aart) en J.N. van Gool(Jeroen). Jeroen zal de missionaire taken van L. van Doeselaar(Rens) overnemen. Rens blijft deel uitmaken van de kerkenraad, maar wordt vrijgesteld in verband met zijn lidmaatschap van de landelijke synode van de PKN. Hierdoor onstaat er een vacature voor wijkouderling in de wijk van br. Van Gool. Als voor deze broeders geen tegenkandidaten worden ingediend zijn zij herkozen. Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn de kerkrentmeesters: W.F. Cornelissen(Wilbert) en N. de Vrij(Nico) en de diakenen: J. Bol(Jan-Jaap)(jeugddiaken) en Jac. de Wilde(Koos).

Hierdoor ontstaan de volgende vacatures: 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 2 diakenen, (waarvan 1 jeugddiaken) en 1 ouderling.

De verkiezingsavond staat gepland voor D.V. 16 september. U kunt namen voor de bovenstaande vacatures indienen bij de scriba tot en met 31 augustus. Indienen moet per ambt en duidelijk ondertekend.