VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 21 augustus naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vakantieperiode

In de vakantieperiode kunt u, bij afwezigheid van onze predikant, voor dringende pastorale zaken contact opnemen met de scriba Aart Oppelaar

Bij de diensten (1)

In de vakantieperiode (tot en met zondag 23 augustus) Wordt voor de ochtenddienst steeds de helft van de gemeente uitgenodigd: (let op in augustus begint de dienst weer om 9.30u)

-        9.30 uur: 16 augustus Oost

-        9.30 uur: 23 augustus West

In de avonddiensten is iedereen welkom. Naar verwachting blijven we met deze regeling in de vakantieperiode binnen de anderhalvemeter capaciteit van ons kerkgebouw. Mocht de kerk toch vol zijn, dan vragen we om uw begrip als er voor u geen plaats meer is.

Heeft u vragen of wilt u om een bijzondere reden een dienst bijwonen neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een kerkenraadslid.

Na de schoolvakanties starten we met een automatisch aanmeldsysteem, omdat het uitnodigen zoals we dat nu doen een te grote klus blijkt. U ontvangt daarover nog informatie. Onveranderd blijft dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

Voor de komende zondagen mogen we weer onder het gehoor zitten van gastpredikanten welke voor ons geen vreemden zijn. Zondag 23 augustus gaat ook onze eigen predikant weer voor. We wensen u gezegende diensten, of u nu in de kerk zit of thuis de dienst mee beleeft.

Collectes

Op 16 en 23 augustus zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Noodhulp Beiroet

In enkele minuten is het al door een economische en politieke crisis, de vluchtelingencrisis en daarna de coronacrisis getroffen Libanon in het hart geraakt door een alles wegvagende explosie in de hoofdstad Beiroet. Beelden laten zien dat door de gigantische kracht van de explosie vele gebouwen zijn verwoest en dat er in de directe omgeving van de explosie weinig meer overeind staat. GZB-Zendingswerker Heleen van den Berg berichtte de GZB net na de ontploffing:  “Zojuist vond er een gigantische explosie plaats. Mensen zijn zo bang en in shock. Bid voor ons!”

Duidelijk is dat er veel slachtoffers zijn en dat Libanon in de komende maanden veel steun nodig heeft. Steun voor hen die lichamelijk letsel hebben en die familieleden verloren. Steun voor wie dakloos geworden zijn. Voor mensen die in de afgelopen maanden al de armoede in gedrukt werden, en nu deze klap te verduren krijgen. Voor kerken en scholen die zwaar beschadigd zijn. Ook morele en geestelijke steun, want ook de psychologische impact van deze ramp is groot. De diaconie zal zelf een gift doen, maar vraagt ook uw hulp. Afgelopen zondag was de diaconiecollecte voor deze noodhulp bestemd. Ook volgende week zal de collecte daarvoor zijn. Helpt u mee? U kunt helpen door uw gebed  en door uw gift via de diaconie door een envelop in de brievenbus van een van de diakenen, het mandje in de kerk of op de rekening van de diaconie, of door zelf direct een gift over te maken aan de GZB op rekening NL91 INGB 0690762445. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project LB.N.100 o.v.v. “noodhulp explosie Beiroet”. Uw diaconie.

Hulp Voedselbank

Op zaterdag 29 augustus houdt de Voedselbank Alphen aan den Rijn bij de AH op ons dorp een inzamelingsactie van levensmiddelen. Onze diaconie helpt daaraan mee ’s middags van 3 tot 6 uur. We vragen 4 mensen om anderhalf uur daar aan mee te werken. Het is de bedoeling bonnetjes aan de binnenkomende klanten van AH uit te delen en de gedane boodschappen weer in ontvangst te nemen en in kratten te verzamelen. Zijn er mensen die bereid zijn hieraan mee te doen? Laat het even weten aan een van de diakenen of even een belletje naar 0172 589500. Alvast hartelijk dank voor uw hulp. Uw diaconie.

Verantwoording giften mei-juni-juli

Ter vrije besteding: via Hilde de Gelder: €20. + €20., Dirk Bol: €50., Koos de Wilde: €50.
Diaconie: via Albert v.d.Haven: €30.. Koos de Wilde: €100. + €50.
Jeugdwerk: via: NN: €10.
Kerk en Eredienst: via: NN: €10., Albert v.d.Haven: €20.
Verbouwing Regenboog: via: Flip Bontenbal: €10., Albert v.d.Haven: €20., NN: €50., Maurits Hayes: €100., Jaap Rijkaart: €50., Koos de Wilde: €50.
Kerkrentmeesters: via: Albert v.d.Haven: 30., Koos de Wilde: €100. + €50.
Hartelijk dank.

Boekenhoek

Vrijdag 21 augustus gaan wij weer van start met de Boekenhoek. Voorlopig nog alleen op de middag van 14.00 - 16.00 uur. We gebruiken zolang de verbouwing duurt de dubbele deur, het bord staat buiten. U kunt bij ons terecht voor een [kinder] Bijbel, diverse boeken, CD's en kaarten. Kom gerust eens binnenlopen, ook voor een praatje. In onze bibliotheek staan regelmatig nieuwe boeken, voor een klein prijsje kunt u ze lenen. Elk boek kunnen we voor u bestellen, met een paar dagen is het in huis! Welkom in de Boekenhoek.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 17 augustus: dhr. C.H. Binnendijk, Dorpsstraat 153(2391CA), op 23 augustus: dhr. L. Noordam, Westeinde 30(2391JB) en dhr. A. Hartman, Jan van Goijenstraat 14(2391XL) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We denken aan de zieken in onze gemeente en hun familie. Laten we biddend om hen heen staan! Ook al kunnen we als gemeente niet altijd samen komen in de eredienst, meeleven kan wel op verschillende manieren en kan als grote steun ervaren worden.

Geboorte

Op 6 augustus is bij Johan en Manon van Gent een dochter geboren. Zij noemen haar Kayleigh Elora. We feliciteren de ouders van harte met dit nieuwe leven en wensen hen Gods zegen toe in het grootbrengen van hun dochter. Zij wonen Zegwaartseweg 65 in Zoetermeer (2728PA).

Tenslotte

Het laatste kerkblad van mijn hand.. Ik mag nog gaan genieten van een vakantie en daarna is mijn tijd van werken als kerkelijk werker afgelopen. Ik ervaar dat het goed is zo, al zal het soms ook best wat vreemd zijn. Met de catechisanten en mentoren hebben we een gezellige bbq avond gehouden. Het was fijn om iedereen weer te zien, nadat het seizoen zo gek was geëindigd. Daarbij ben ik flink in het zonnetje gezet! Hartelijk bedankt voor lieve berichtjes en attenties die ik daarnaast gekregen heb. Ik hoop van harte dat er straks weer begonnen kan worden aan een nieuw seizoen waarin we activiteiten weer op kunnen pakken om als gemeente verder te groeien en op te bouwen. En dat er een nieuwe enthousiaste kerkelijk werker is die daar leiding aan kan geven. We blijven onder u als gemeentelid, het is hier goed toeven. Graag tot ziens! Een hartelijke groet Hilde de Gelder

BESTUUR EN BELEID

Agenda

wo 02-09: moderamen, wo 09-09: kerkenraad en wo 16-09: consistorie

zaterdag 19 september: startdag voor de gemeente, vanaf 17.00u,

zondag 20 september: startzondag

zaterdag 10 oktober: opening Regenboog

zaterdag 31 oktober: maaltijd en actiedag in de Regenboog