VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 4 september naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 30 augustus zijn voor de ochtenddienst alle gemeenteleden die ten oosten van het kruispunt wonen uitgenodigd. Bij de openluchtdienst is iedereen uitgenodigd. We zijn op het moment van schrijven nog in afwachting van toestemming en richtlijnen van de gemeente Alphen. Ook zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Wilt u daarom de website raadplegen voordat u komt.

Op 6 september gaan we weer werken met een aanmeldsysteem. U wordt daarover geïnformeerd op de website. U kunt altijd contact opnemen met een kerkenraadslid of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

Op 30 augustus verwelkomen we in de ochtenddienst dhr. Bergman uit Katwijk. ’s Middags is er een openluchtdienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Deze vindt plaats op het trainingsveld van de Hazerswoudse Boys en begint om 15.00 uur. Laten we bidden dat de Heilige Geest krachtig zal werken en velen zich aangesproken mogen weten door Gods woorden.

Bij de diensten (3)

Op zondag 6 september zal ik zelf voorgaan in de ochtenddienst. Ik hoop dan de serie over Jozef een vervolg te geven. ’s Avonds zal ds. Tekelenburg uit Monster de dienst leiden. Laten we trouw zijn in het meebeleven van de diensten en bidden om Gods onmisbare zegen over de diensten.

Collectes

Op 30 augustus en 6 september zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Nevendienst groep 1 t/m 4

Zondag 30 augustus is er weer kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 (van het afgelopen schooljaar). De nevendienst start om 9.30 uur in de Regenboog. Inloop vanaf 9.15 uur. De nevendienst vindt plaats tijdens de gehele dienst. Na afloop kunnen de kinderen weer opgehaald worden in de Regenboog. Deze zondag willen we ook afscheid nemen van de kinderen van groep 4.

In september willen we weer wekelijks nevendienst houden voor de groepen 1 t/m 4 (van het nieuwe schooljaar), te beginnen op zondag 6 september. Ook dan starten we om 9.30 uur in de Regenboog. We hopen jullie weer allemaal te zien! Groetjes van het nevendienst-team.

Nevendienst groep 5 en 6

Beste kinderen en ouders van de kinderen uit groep 5 en 6. 6 September zal er sinds lange tijd weer kindernevendienst voor de kinderen die in groep 5 en 6 zitten. Vanaf 9.15u zijn jullie welkom in De Regenboog. De kindernevendienst zal duren tot het einde van de kerkdienst. We kunnen helaas niet starten en eindigen in de kerk. Dit vanwege de maatregelen rondom corona. Voor de kinderen uit groep 5 en 6 zal er iedere eerste zondag van de maand kindernevendienst zijn. We willen thema's behandelen rondom de kerkdienst en Christelijke feestdagen. Zo helpen we de kinderen beter begrijpen wat er in een kerk(dienst) gebeurd en waarom.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overleden

Op 5 augustus overleed ons gemeentelid mevr. Teunie van Vliet - Geers in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde in Driehof. Op de rouwkaart staat ‘In eeuwigheid amen’. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

In memoriam

Op zaterdag 8 augustus is in de leeftijd van 74 jaar overleden ons gemeentelid Hendrik Willem de Feij. Henk stond zijn hele leven voor alles en iedereen klaar. Zeker voor zijn vrouw en kinderen. Zijn technische talenten zette hij ook in voor de kerk, hij was diaken en koorlid. In oktober vorig jaar werd Henk getroffen door een ernstige ziekte. Een tumor in het hoofd die hem tenslotte, naar de mens gezien, fataal is geworden. Op de rouwkaart staan deze veelzeggende woorden: "God heeft mij geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst." En kalm was dat laatste stukje van zijn levensweg zeker niet. Maar voor Henk werden die woorden van zijn levenslied op de kaart werkelijkheid. "Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien Wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil ik zijn elk moment."

Op donderdag 13 augustus hebben we Henk in dat geloof overgegeven in de handen van zijn hemelse Vader. In de dankdienst stonden we stil bij woorden uit Psalm 139: "U omsluit mij van achteren en van voren, U legt Uw hand op mij.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Huwelijk

Op vrijdag 4 september hopen Eline Baelde en Adriaan Rijkaart in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening is in de Dorpskerk, Oude Markt 1, Bodegraven. Zij gaan wonen op Voorweg 76(2391AG). We wensen het bruidspaar samen met hun ouders, familie en vrienden een onvergetelijke dag toe.

Huwelijksjubilea

Dhr. en mevr Van Elswijk-de Kruijff, Mondriaanplantsoen 15(2391GH) zijn op 26 augustus 50 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. Baxmeier-Priem, Middelweg 4 (2391NS) zijn op 28 augustus 50 jaar getrouwd. Dhr en mevr Van Vliet-van Dorp, Rubenslaan 56 (2391HG) zijn op 8 september 25 jaar getrouwd. En dhr. en mevr. Van der Haven-Leeuwenhage zijn op 11 september 50 jaar getrouwd. Alle jubilerende bruidsparen van harte Gods zegen toegewenst voor uzelf en allen die bij u horen!

Jarigen80+:

Op 26 augustus: mevr. A.M. Bogerman - Kleij, Dorpsstraat 160(2391CG), op 27 augustus: mevr. A.W. Ooms - Minnee, Torenstraat 42(2391BT), op 2 september: mevr. N. Visser - Verwoerd, Loeteweg 13(2391NL), op 5 september: dhr. A. Visser, Loeteweg 13(2391NL), op 10 september: dhr. J. de Vrij, Torenstraat 6(2391BT), op 13 september: dhr. J.J. Moerland, Ds D A van den Boschstr 41(2391AT) en dhr. C. Voets, Westeinde 27A(2391JB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende familie De Feij en Van Vliet-Geers. We denken ook aan broeder Ooms (Torenstraat 42) die te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ook bij broeder Jan van den Berg (Scorelstraat 17) zijn er nog steeds zorgen rondom zijn gezondheid. Tevens leven we mee met Arie en Coby van Aalst (Hazelhof 28) nu een zus van Arie is overleden.

Tenslotte

Op het moment van schrijven, loopt de vakantie op zijn einde. Hopelijk heeft u een aantal goede weken achter de rug waarin u wat afstand heeft kunnen nemen van de dingen waar we in het gewone leven zo druk mee zijn. We leven geleidelijk aan toe naar het begin van een nieuw winterwerkseizoen in de kerk. Het zal vanwege de coronacrisis in alle opzichten een bijzonder jaar worden. We zullen te maken krijgen met beperkingen en dat doet pijn. Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn dat er nog mogelijkheden zijn om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Laten we bidden om geduld, vertrouwen en wijsheid. En ook dat we in het komende seizoen als gemeente mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Dank

Wij kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken, maar via deze weg willen wij hartelijk danken voor alle steun, kaartjes en meeleven. Maar bovenal willen we danken voor alle gebeden! Dit heeft ons veel rust en kracht gegeven. "Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven" (opwekking 767).

Hartelijke groet Bianca en Jan-Jaap

BESTUUR EN BELEID

Verkiezing kerkenraad

Zoals u in een eerder kerkblad las ontstaan de volgende vacatures: 2 ouderlingen-kerkrentmeester, 2 diakenen, (waarvan 1 jeugddiaken) en 1 ouderling. De verkiezingsavond staat gepland voor D.V. 16 september. U kunt namen voor de bovenstaande vacatures indienen bij de scriba tot en met 31 augustus. Indienen moet per ambt en duidelijk ondertekend.

Actie ‘Dicht het gat’

Onlangs bent u middels een brief van de kerkrentmeesters geïnformeerd over o.a. de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor onze gemeente. We constateren een lagere collecte-opbrengst en daarnaast kon de rommelmarkt niet doorgaan. We zijn de actie ‘Dicht het gat’ gestart om te proberen het gat dat hierdoor is geslagen in onze inkomsten te dichten. We zijn dankbaar dat we inmiddels € 7.755,-- hebben mogen ontvangen (tussenstand t/m 20 augustus), maar we zijn er nog niet! Laten we proberen met elkaar, naar vermogen, deze financiële tegenvallers te compenseren. Van harte aanbevolen!

Actie ‘In de Regenboog zit je goed’

Daarnaast is in de genoemde brief uw bijdrage gevraagd voor de inrichting van onze vernieuwde Regenboog. Qua bouwactiviteiten is de eindsprint ingezet richting de opening op 10-10-2020, en we hopen natuurlijk dat we dan ook de inrichting, de gordijnen, de beamerinstallatie en de geluidsinstallatie bij elkaar hebben gespaard. Hiervoor zijn we de actie ‘In de Regenboog zit je goed’ gestart. Inmiddels heeft een flink aantal gemeenteleden een gift in de vorm van één of meer ‘stoelen’ (of delen ervan) overgemaakt voor deze actie. Hartelijk dank! In totaal hebben we t/m 20 augustus € 9.250,-- mogen ontvangen. Hartverwarmend dat zo’n bedrag in een paar weken bij elkaar is, maar ook hierbij geldt dat we zeker nog niet op het streefbedrag zitten. Nu zijn we de actie gestart middenin de vakantietijd, dus we vertrouwen erop dat de giften de komende weken nog wel binnen blijven komen. Als u nog niets hebt overgemaakt; de Regenboog is voor ons allemaal, laten we daarom ook gezamenlijk onze schouders eronder zetten om het streefbedrag voor de inrichting te halen!

Opbrengst oud ijzer

Via Sander Rijkaart ontvingen we het prachtige bedrag van € 924,-- als verkoopopbrengst van oud ijzer uit de Regenboog. Een heel mooi bedrag dat we prima kunnen gebruiken voor de verbouwing en inrichting van de Regenboog! De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften mei-juni-juli

Ter vrije besteding: via ds. Van Campen: €50 + €40+ €10+€10; via Hilde de Gelder: €20 + €20; via Dirk Bol: €50; via Koos de Wilde: €50. Diaconie: via Albert v.d. Haven: €30; via Koos de Wilde: €100. + €50. Jeugdwerk: via: NN: €10. Kerk en Eredienst: via: NN: €10, Albert v.d.Haven: €20. Verbouwing Regenboog: via Flip Bontenbal: €10; via Albert v.d. Haven: €20, NN: €50, Maurits Haijes: €100, Jaap Rijkaart: €50, Koos de Wilde: €50. Kerkrentmeesters: via ds. Van Campen: €50 + €20 via Albert v.d.Haven: 30, via Koos de Wilde: €100 + €50. Hartelijk dank!

Agenda

wo 02-09: moderamen, wo 09-09: kerkenraad en wo 16-09: consistorie

zaterdag 19 september: startdag voor de gemeente, vanaf 17.00u,

zondag 20 september: startzondag

zaterdag 10 oktober: opening Regenboog met maaltijd en actiedag