VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 28 september naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 13 september zijn voor de ochtenddienst alle gemeenteleden die ten oosten van het kruispunt wonen uitgenodigd. Voor de jongerendienst kiezen we ook dit keer voor het uitnodigen van gezinnen. Op 20 september is West aan de beurt voor de ochtenddienst, ’s avonds is iedereen van harte welkom. U kunt altijd contact opnemen met een kerkenraadslid of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

Komende zondagmorgen verwelkomen we ds. Quist uit Den Haag. ’s Avonds is er een jongerendienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Het thema van de dienst is ‘Waarom zou je geloven?’ Laten we trouw onze plek innemen en bidden dat Gods Geest krachtig zal werken in beide diensten.

Bij de diensten (3)

Op zondag 20 september hopen we met elkaar het winterwerkseizoen te openen in de kerk. ’s Avonds hoopt onze (schoon)vader voor te gaan. We bidden om Gods zegen over beide diensten.

Collectes

Op 30 augustus en 6 september zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Nevendienst groep 1 t/m 4

In september willen we weer wekelijks nevendienst houden voor de groepen 1 t/m 4 (van het nieuwe schooljaar), te beginnen op zondag 6 september. Ook dan starten we om 9.30 uur in de Regenboog. We hopen jullie weer allemaal te zien! Groetjes van het nevendienst-team.

Clubs

Nog even en dan beginnen de clubs weer. Er is club voor iedereen vanaf groep 3 t/m de 2e klas van het voorgezet onderwijs! Kom jij ook gezellig met je vrienden en vriendinnen?  Op de club lezen we uit de Bijbel en doen we leuke dingen, zoals: knutselen, creatief bezig zijn of het doen van een spel. Kortom voor ieder wat wils!

De clubs beginnen in de week van 21 september en zijn in de clubzaal van De Regenboog, Raadhuisplein 7. Hieronder vind je de clubtijden van jouw club.

De Woelige Stal: Meisjesclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Schaapskooi: Jongensclub groep 3/4. Maandagmiddag van 14.45u tot 16.00u.

De Bijenkorf: Meisjesclub groep 5/6. Donderdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De Kameleon: Jongensclub groep 5/6. Dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u.

De Jonge Arend: Jongensclub groep 7/8. Woensdagavond van 18.45u tot 20.00u.   

De Rank: Meisjesclub groep 7/8. Maandagavond van 18.45u tot 20.00u.

Spirit: Jongens- en meisjesclub klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u. Aansluitend is tot 22.00uur de Jol open. Groetjes, de clubleiding

Regenboog

De verbouwing is bijna klaar, maar de inrichting en al het toebehoren moeten nog wel gefinancierd worden. Daar kunnen we uw hulp bij gebruiken. Nu is het idee ontstaan om een stamppotavond / veiling te houden bij de Regenboog. Dit zal gehouden worden op zaterdag 10 oktober vanaf 17.00u tot ongeveer 21.30u. We willen u vragen om het met ons mee te denken, bijvoorbeeld nieuwe spullen, goederen, activiteiten en diensten aan te bieden. Een voorbeeld daarvan is: voor iemand ramen zemen, auto wassen, oppassen, boottochtje, maaltijd serveren aan een groepje mensen. Leef u uit! U kunt dit aan ons doorgeven voor 19 september bij: Tjitske Kranenburg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Jolanda v/d Akker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Nanja Kazemier: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Op zaterdagmiddag 10 oktober na de opening van de Regenboog is er gelegenheid om de veilingstukken / diensten te bekijken, later op de avond kunt u erop bieden.

Tevens kunt u voor een kleine prijs een lekker portie stamppot of kopje erwtensoep eten.

Blijft u gezellig een vorkje meeprikken! Meldt u aan bij bovenstaande email-adressen,  zodat we een kleine inschatting kunnen maken. De opbrengst hiervan komt ook ten goede van de Regenboog. We hopen dat u actief met ons mee wilt denken en uw spullen / activiteiten aan wilt bieden. De Regenboog is voor ons allemaal, we maken er allemaal gebruik van dus laten we ook allemaal onze schouders er onderzetten. Met vriendelijke groet, Tjitske , Jolanda en Nanja.

Schoonmaak Regenboog

In week 40 moet de Regenboog schoongemaakt worden, dat is wel nodig na een verbouwing, wilt u ook helpen? Opgeven bij Jaap de Vries: 06-15948904 of bij Marjoke Schipper: 06–55550915.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Geboren (1)

Op donderdag 26 augustus is in het gezin van Rik en Evelien Matze (Fluitenkruid 11) een zoon geboren. Zijn naam luidt: Lars. We feliciteren Rik en Evelien met de geboorte van dit nieuwe leven en wensen hen Gods zegen toe in de opvoeding.

Geboren (2)

In het gezin van Jan Jaap en Bianca Bol (Paulus Potterstraat 10) is op 2 september een zoon geboren. Zijn naam luidt Noah. Na alle zorgen die er zijn geweest rondom de gezondheid van Bianca is het een groot wonder dat het zo goed is afgelopen. We feliciteren beide ouders met de geboorte van dit nieuwe leven en wensen Jan Jaap en Bianca Gods zegen toe in de opvoeding.

Geboren (3)

In het gezin van Sander en Christine Rijkaart (Voorweg 133) is zaterdagmiddag een zoon geboren. Zijn namen zijn Ivan Jan Willem (roepnaam: Ivan). We willen beide ouders van harte feliciteren en Gods zegen toewensen in de opvoeding van hun kinderen.

Huwelijksjubilea

Dhr en Mevr R. Stoetzer-J.H. Rakhorst, Rietveld 23(2391NK) zijn op 19 september 25 jaar getrouwd. Van harte Gods zegen toegewenst voor uzelf en allen die bij u horen!

Jarigen 80+:

Op 20 september: dhr. T. van Velde, Jacob Marisstraat 40(2391VD), op 21 september: dhr. M.J. Ooms, Torenstraat 42(2391BT) en op 24 september: mevr. M. van Oeveren - Matze, Hazelhof 40(2391AR). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

In ons gebed denken we aan Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) die te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Ook leven we mee met Mijndert Ooms (Torenstraat 42) die ernstig ziek is. Tevens denken we aan John Ooms (Burg. Smitweg 10) die veel last ervaart van de gevolgen van de bestralingen. Cor Rijkaart (Ambachtsplein 4F) is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis vanwege het loslaten van zijn netvlies. Hij is daaraan geopereerd en zal de komende weken rust moeten houden.

Tenslotte

Afgelopen zondag viel het mij op dat lang niet iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid om weer naar de kerk te komen. Nu kunnen er zwaarwegende redenen zijn om thuis te blijven maar ik zou u en jou wel willen oproepen om weer te komen. In deze coronatijden raken we het ritme van de wekelijkse diensten zo gemakkelijk kwijt. En dan nemen andere ritmes het over. Je raakt er zomaar aan gewend om op zondagmorgen de dienst thuis mee te kijken of op een later moment. En zonder dat je het altijd doorhebt, sluipt er slordigheid en gemakzucht in ons geloofsleven. Daar groeit ons geloof niet van. Het brengt ons niet dichter bij God. Bovendien, we hebben elkaar als leden van dezelfde gemeente hard nodig. Uw aanwezigheid is alleen al voor een andere kerkganger een stimulans om het geloof in God te blijven volhouden. De gemeente is niet bedoeld als een verzameling losse individuen die thuis ieder voor zich de dienst meebeleven. In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam, waarin niemand gemist kan worden en waarin iedereen nodig is. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen en trouw zijn in de kerkgang. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Verkiezing kerkenraad

De verkiezingsavond staat gepland voor D.V. 16 september. U ontvangt zondag een brief met de kieslijsten en de gang van zaken voor de verkiezingsavond.

Agenda

wo 16-09: consistorie

zaterdag 19 september: startdag van de clubs vanaf ,

zondag 20 september: startzondag

zaterdag 10 oktober: opening Regenboog