VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 2 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 27 september zijn voor de ochtenddienst alle gemeenteleden die ten Oosten van het kruispunt wonen uitgenodigd. Voor de avonddienst is iedereen uitgenodigd. Op 4 oktober is West aan de beurt voor de ochtenddienst, er is dan ook ruimte gereserveerd voor genodigden van de doopouders, ’s avonds is iedereen van harte welkom. Wilt u de aanwijzingen van de koster en de welkomstbroeders opvolgen? Het zou een keer kunnen voorkomen dat de kerk vol is. Zij zullen u dan vragen alsnog thuis de dienst te volgen, we vragen uw begrip. U kunt altijd contact opnemen met een kerkenraadslid of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

Komende zondag mogen we in de kerk of thuis ons hart ophalen aan de woorden van God. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan. ’s Avonds verwelkomen we ds. De Koning uit Alphen aan de Rijn. Laten we trouw onze plek innemen en God bidden dat Hij door Zijn Geest krachtig werkt zodat wij ons aangesproken weten.

Bij de diensten (3)

Op zondag 4 oktober (Israëlzondag!) zal de doop bediend worden aan Sjoerd Noordam en Joël van Waaij. Het blijft altijd weer een indrukwekkend gebeuren als de Heere God zijn Naam verbindt aan het leven van een klein kind. Van Zijn kant laat God er geen twijfel over bestaan dat Hij als een Vader voor deze jonge kinderen wil zorgen, dat Hij in Christus hun zonden wil vergeven en hun leven nieuw wil maken door Zijn Geest. We wensen de doopouders samen met allen die om hen staan een onvergetelijke dienst toe. In de avonddienst hoopt ds. Brunt uit Alphen aan de Rijn voor te gaan. We wensen hem en elkaar een gezegende dienst toe.

Collectes

Op 27 september en 4 oktober zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Werkvakantie Ghana

Aan het begin van 2020 is het idee ontstaan om vanuit onze gemeente een werkvakantie naar Ghana te organiseren in de zomer van 2021. Hierover is contact geweest met Gerben en Dorien en met Vroni van Project Share. Alle partijen zijn enthousiast en de eerste voorbereidingen voor een prijsindicatie zijn gedaan. Ook nu Gerben en Dorien in Nederland zijn hebben we een aantal contact- en overlegmomenten met hen gehad. Door de Corona-crisis hebben we vlak voor de zomervakantie, in overleg met Gerben en Dorien, moeten besluiten om de werkvakantie een jaar op te schuiven. We vinden het ontzettend jammer, maar we waren er snel van overtuigd dat dit een verstandige keuze is. De situatie in Ghana rondom het Corona-virus is erg onzeker. Daarnaast kunnen we de komende tijd onze acties niet organiseren zoals we graag zouden willen. Het plan voor nu is dat Gerben en Dorien in november een presentatie zullen geven waarin wij ook kort iets zullen vertellen over de plannen voor de werkvakantie. Wij hopen D.V. in de zomer van 2022 op werkvakantie te gaan naar Ghana. Heeft u of heb jij vragen, dan horen we het graag. Hartelijke groet, Nick, Sophia, Jan-Jaap en Leanne.

BooninAfrika

Beste gemeenteleden, het najaar is gekomen, het winterwerk start weer en we zijn nog steeds in Nederland. Even een update van onze kant. Ons oorspronkelijke idee was om eind juli alweer terug naar Ghana te gaan maar de grenzen van Ghana bleven dicht. Rond de tijd dat onze tickets werden geannuleerd kreeg Gerben een aanbieding voor tijdelijk werk. Hij kon aan de slag op zijn oude werkplek op de afdeling gynaecologie en verloskunde in Den Haag. Wat een zegen om daar weer te werken en nieuwe dingen bij te leren. Rond die tijd was er ook plek in het gastenverblijf aan de Westzijdeweg dus wonen we weer op het dorp. Het is fijn om nog wat extra maanden in Nederland te zijn, de diensten in de kerk te bezoeken en hopelijk jullie toch nog te kunnen ontmoeten.

Groet en zegen Gerben en Dorien Boon 

Inzamelen Werkgroep Roemenië

We zamelen nog even niet in tot de Regenboog gebruiksklaar is. Dan maken we weer een inzamelrooster. Helaas is het voor ons nu niet mogelijk om alvast spullen aan te nemen. We hebben namelijk geen tijdelijke opslagruimte. Dank voor uw begrip!

Activiteiten opening De Regenboog

D.V. wordt De Regenboog op zaterdag 10 oktober heropend. Een grootschalige feestelijke opening zit er vanwege de Corona-maatregelen nu niet in. We hopen dat in te halen zodra het weer mag. Op de dag van de opening zijn de volgende activiteiten gepland:

•        We willen u de gelegenheid geven om te zien wat er allemaal is gebeurd en hoe mooi het is geworden. Zaterdag 10 oktober van 9:00 – 12:30 kunnen gemeenteleden uit ‘Oost’ een kijkje komen nemen. Van 12:30 – 16:00 is het de beurt aan ‘West’. Om de 1½ meter te kunnen garanderen laten we maximaal 15 bezoekers tegelijkertijd toe. De kans bestaat dus dat u buiten even moet wachten. Ondanks deze beperkingen: van harte welkom!

•        Vanaf 17:30 (inloop vanaf 17:00) kunt u / kun jij deelnemen aan de stamppot- & erwtensoepmaaltijd. Zie voor meer info de website.

•        Aansluitend aan de maaltijd is de kerkveiling gepland, bedoeld ter bestrijding van de kosten van de verbouwing van De Regenboog. Op het bord in de toren en op de website kunt u zien wat er allemaal ter verkoop is aangeboden. Heeft u nog iets leuks om in te brengen meld dat dan voor 3 oktober bij Tjits Karens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Jolanda v/d Akker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Nanja Kazemier (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Bij al deze activiteiten zullen we ons houden aan de Corona-maatregelen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Naast het voorbehoud van Jakobus geldt voor alle geplande activiteiten dus ook het voorbehoud dat ze alleen kunnen doorgaan als de landelijke en regionale Corona-maatregelen dit toelaten. Houd de website en het volgende Kerkblad in de gaten voor het laatste nieuws. Daarnaast zullen we u binnenkort via een gemeentebrief nader informeren over diverse zaken rondom de verbouwing. Hierin zal ook stand van zaken v.w.b. de financiën  (o.a. de acties ‘Dicht het gat’ en ‘In de Regenboog zit je goed’) worden meegenomen.

De kerkrentmeesters

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 29 september: dhr. J. de Vogel, Torenstraat 26(2391BT), op 5 oktober: mevr. W.C. van Dorp - de Groot, Dorsvlegel 12(2391JK), op 6 oktober: dhr. C.T. van der Lip, Burgemeester Smitweg 34(2391NE), op 8 oktober: mevr. J.A. van Griethuizen - van Schaik, Hugostraat 5(2391BH) en op 9 oktober: mevr. W.M. van der Velden - Tom, Ds D A van den Boschstr 43(2391AT) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

In ons gebed denken we aan Johan van Dorp (Voorweg 16 E) die vanwege hartproblemen is opgenomen in het Alrijneziekenhuis te Leiderdorp. Ook denken we aan Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) die ernstig ziek is. We denken aan Pia Laban (Voorweg 133C) die gevallen is en revalideert in De Brug in Alphen aan de Rijn. Onze gedachten gaan ook uit naar Meindert Ooms (Torenstraat 42) die ernstig ziek is. John Ooms (Burg. Smitweg 10) ervaart nog steeds veel last van de bestralingen. De gezondheidssituatie van Jan van de Berg (Van Scorelstraat 17) gaat langzaam achteruit. Mw. Van de Velde (Hoogeveenseweg 8b) is geopereerd maar heeft te horen gekregen dat de artsen niets hebben kunnen doen. Laten we alle zieken in de gemeente opdragen aan onze hemelse Vader en naar hen omzien.

Tenslotte

We mogen terugkijken op een bemoedigend startweekend. Zaterdagmiddag hebben de kinderen onder leiding van een grote groep enthousiaste tieners een heerlijke tijd gehad in het Bentwoud. En zondag hebben we twee mooie diensten mogen beleven waarvan één in de open lucht op het veld van de Hazerswoudse Boys. Persoonlijk kijk ik met veel dankbaarheid terug op het afgelopen weekend. Laten we bidden dat ondanks alle beperkingen die er komend seizoen gelden vanwege de coronacrisis, het toch een goed en gezegend seizoen mag worden voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. In de morgendienst van afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van onze kerkelijk werker Hilde de Gelder. We zijn dankbaar voor alles dat zij in de afgelopen jaren heeft mogen betekenen voor onze gemeente, met name voor de kinderen en tieners. We wensen haar samen met Renze en de kinderen Gods zegen toe voor de toekomst. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen.

Dank

Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben woon ik sinds kort niet meer op Raadhuisplein 6. Ik ben verhuisd naar Zevenhoven waar ik op 17 september ben getrouwd met Kees Visser. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik in de gemeente van Hazerswoude heb gehad. Ook in moeilijke tijden heb ik me gesteund geweten door uw meeleven en gebed. Hartelijk dank hiervoor. Alle goeds en Gods zegen gewenst! Hartelijke groet, Corrie Huisman.

Dank

Wij zijn verrast door de vele felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. Hartelijk bedankt. Rina en Bram van Elswijk.

BESTUUR EN BELEID

Onschuldig griezelfeest?

Halloween heeft voor de meeste mensen geen geestelijke inhoud; het is een jaarlijkse festiviteit waar reclamemakers handig op inspelen. Toch heeft het vieren van Halloween wel gevolgen:

•        De nadruk die met Halloween ligt op duisternis, heksen, geraamtes, bloed, etc. kan met name bij kinderen angst teweegbrengen. Dit kan diep en langdurig doorwerken in de psyche van kinderen, zeker nu veel Halloweenfeesten steeds openlijker gruwelijk worden. En dat terwijl de Here Jezus kinderen juist wil leren dat ze veilig zijn bij Hem en dat Hij sterker is dan alle geestelijke machten!

•        De wereld van geesten wordt met Halloween voorgesteld als iets grappigs, als iets waar je mee kunt spelen. God maakte mensen met een geest, ziel en lichaam en daarom is contact met geesten inderdaad mogelijk, maar God bedoelde dat we met Hem zouden leven – niet met geesten uit het dodenrijk. Door Halloween te vieren als een kinderfeest lijkt het een onschuldige bezigheid, en de meeste mensen die Halloween  vieren zijn ook niet actief bezig met het zoeken van contact met geesten. Toch is die geestelijke component wel degelijk aanwezig.

•        Halloween leidt de aandacht af van Degene die alle duistere geesten overwonnen heeft. Jezus Christus heeft de dood en alle demonen overwonnen, en Hij is degene die telkens weer zegt: ‘Wees niet bang.’ Bron: Ark Mission.

Agenda:

7 okt: moderamenvergadering,
14 okt: kerkenraadsvergadering
zaterdag 10 oktober: opening Regenboog