VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 16 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten

Op zondag 11 oktober zijn voor de ochtenddienst alle gemeenteleden die ten Oosten van het kruispunt wonen uitgenodigd. Voor de avonddienst worden gezinnen met jongeren uitgenodigd. Op 18 oktober is West aan de beurt voor de ochtenddienst, ’s avonds is iedereen van harte welkom. Wilt u de aanwijzingen van de koster en de welkomstbroeders opvolgen? Het zou een keer kunnen voorkomen dat de kerk vol is. Zij zullen u dan vragen alsnog thuis de dienst te volgen, we vragen uw begrip. U kunt altijd contact opnemen met een kerkenraadslid of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Bij de diensten (2)

Komende zondag hopen we met elkaar een bijzondere dienst te beleven. Dan zullen zeven mensen belijdenis doen. De namen van hen staan hieronder afgedrukt. Laten we niet vergeten om met hen mee te leven. ’s Avonds is er een jongerendienst waarin ds. Jasper de Koning uit Alphen a/d Rijn  voorgaat. We bidden of God beide diensten wil gebruiken om ons dichter naar Hem toe te trekken.

Willian Heikoop, Athenestraat 15, 2408 EA, Alphen aan de Rijn

Nancy van Sonsbeek, Athenestraat 15, 2408 EA, Alphen aan de Rijn

Corrieke Kasteel, Zilverschoon 36, 2391 EM Hazerswoude-Dorp

Jarco Simons, Schendelhove 5, 2726 BP Zoetermeer

Gwen Spronk, Rhijnenburgerlaan 4, 2394 CT Hazerswoude Rijndijk

Wesley Windhorst, Vermeerstraat 19, 2391 CV Hazerswoude-Dorp

Nadine Windhorst-Voorwinden, Vermeerstraat 19, 2391 CV Hazerswoude-Dorp

 

Bij de diensten (3)

Op zondag 18 oktober verwelkomen we een tweetal proponenten. We wensen hen en elkaar goede diensten toe.

Kinderoppas

Beste ouders, vanaf zondag 11 oktober kunnen we gebruik gaan maken van een mooie nieuwe oppasruimte in de Regenboog. We zijn blij dat de kinderen weer welkom zijn om te komen spelen, bijbel lezen, en liedjes zingen. Ook bij ons zijn er maatregelen i.v.m. de Covid-19. Het gebruiksplan is terug te vinden op de website van de kerk en zal ook op de deur hangen bij de oppasruimte. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectes

Op 11 en 18 oktober zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Mannenvereniging

Beste leden, indien mogelijk willen we op dinsdagavond 20 oktober als vereniging weer samenkomen in de Regenboog. Omdat we in het voorjaar abrupt moesten stoppen willen we de bijbelstudies over Johannes eerst afmaken. Johannes 20 (Herv. Vaan febr. 2020) wordt verzorgd door Dirk Bol. We hopen en bidden dat het in het nieuwe seizoen mogelijk zal blijven om ons weer te verdiepen in Gods Woord en onze belijdenis. We beginnen weer om 20.00u. Graag tot dan !

Vrouwenkring Dorcas

Dinsdag 13 oktober om 20.00 uur hopen we als Vrouwenkring na een lange periode weer van start te gaan.  Voor het eerst in de nieuwe Regenboog we hopen daar spoedig thuis te zijn. We gaan dit seizoen het Bijbelboek Prediker te behandelen, met als thema : Wees wijs" De eerste keer lezen we met elkaar de inleiding uit het mei nr. van ons blad. We hopen dat u er allemaal bij kunt zijn en graag ontmoeten we dames die onze kring nog niet kennen. Het is fijn om samen uit de Bijbel te lezen en daarover in gesprek te gaan. Van harte welkom!

De Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voorlopig nog alleen de middag en daarnaast kan u altijd een afspraak maken met één van de teamleden. Nu de  Regenboog zaterdag officieel heropend wordt is het fijn als u ook een bezoekje brengt aan onze gezellige nieuwe ruimte in zaal 5. Ter gelegenheid van de opening hebben we een mooie collectie agenda's voor 2021, kom ze maar bekijken. De wenskaarten voor diverse gelegenheden mét en zonder Bijbeltekst zijn weer aangevuld. Ook voor Belijdenis zijn er kaarten en geschenken. In de bibliotheek staan weer nieuwe titels, voor een klein bedrag kun je ze lenen. Welkom in de Boekenhoek!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 12 oktober: mevr. J.K. de Witte - van Klaveren, Amalia van Solmslaan 4(2391DD), op 17 oktober: dhr. G. den Hertog, Dorpsstraat 67E(2391BC), op 21 oktober: mevr. J.P. Potuijt - Vonk, Ferdinand Bolstraat 21(2391VG) en op 22 oktober: mevr. J.P. Oppelaar - de Jong, Westeinde 44B (2391JC). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Nieuw ingekomen:

Dhr. en mevr. Loor - de Jonge, Sleutelbloem 40 zijn nieuw ingekomen. Dhr. en mevr. Langhout – Rademaker (Arie en Ineke), Jacob Marisstraat 44 zijn overgekomen uit de Korenaar. Welkom in onze gemeente!

Meeleven

We leven mee met John Ooms (Burg. Smitweg 10) die afgelopen week onverwacht is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie blijft zorgelijk. Ook denken we aan Johan van Dorp (Voorweg 16 E) die deze week een ingrijpende operatie aan zijn hart heeft ondergaan. Onze gedachten gaan ook uit naar Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) die ernstig ziek is en waarschijnlijk deze week begint met een nieuwe kuur. Laten we niet vergeten om allen die ziek zijn of zorgen kennen te gedenken in ons gebed.

Tenslotte

Komende zaterdag is het voor de gemeente opnieuw een bijzondere dag. Na maanden van voorbereiden en hard werken door professionals en vrijwilligers wordt een totaal gerenoveerde Regenboog in gebruik genomen. We zijn dankbaar dat het bouwproces voorspoedig is verlopen en dat zovelen hun steentje hebben bijgedragen. Het eindresultaat mag er zijn. Het is prachtig geworden. Hoewel de coronacrisis het momenteel niet toelaat om het gebouw maximaal te benutten, hoop ik dat we er komend seizoen en in de seizoenen daarna vele goede en Geestrijke momenten zullen beleven. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen

Dank

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen in deze moeilijke tijd, waarin wij nu zitten. En de mooie kaarten die wij kregen voor onze verjaardagen. Vriendelijke groeten, Mijndert en Wil Ooms.

BESTUUR EN BELEID

Tussenstand acties t/m 2-10-2020

Voor de actie ‘Dicht het gat’, bedoeld om de negatieve financiële gevolgen van de Coronacrisis voor onze gemeente op te vangen, staat de teller op € 11.590,--. De actie voor de inrichting van De Regenboog, ‘In De Regenboog zit je goed’,  heeft inmiddels € 23.882,-- opgebracht. We willen allen die aan deze acties hebben bijgedragen heel hartelijk danken! De acties blijven voorlopig nog doorlopen, dus als het er nog niet van is gekomen om een gift over te maken; het kan nog steeds!

Veiling afgelast

De geplande veiling en stamppotmaaltijd ten bate van de verbouwing van de Regenboog zijn als gevolg van de verscherpte Coronamaatregelen helaas afgelast. Jammer van al het werk dat de enthousiaste veilingcommissie erin had gestoken, maar we houden het tegoed. Dank aan iedereen die spontaan leuke kavels had ingebracht. Zodra de maatregelen het toelaten zullen de maaltijd en de veiling alsnog worden georganiseerd.

Opening Regenboog

Op zaterdag 10 oktober wordt De Regenboog heropend, zonder uitgebreide feestelijkheden, maar we willen u wel van harte  uitnodigen om het resultaat te komen bewonderen. Van 9:00 – 12:30 kunnen gemeenteleden uit ‘Oost’ een kijkje komen nemen. Van 12:30 – 16:00 is het de beurt aan ‘West’. Om de 1½ meter te kunnen garanderen laten we maximaal 15 bezoekers tegelijkertijd toe. De kans bestaat dus dat u buiten even moet wachten. Als dat het geval: houd ook daar afstand alstublieft. Ondanks deze beperkingen: van harte welkom!

Dank

Dankbaar zijn we als college van kerkrentmeesters voor alles wat er op dit moment in de gemeente gebeurt en de afgelopen periode is gebeurd. De werkzaamheden in de Regenboog zijn misschien het meest opvallend en de financiële bijdragen zijn al genoemd maar we willen zeker ook alle vrijwilligers bedanken. Er is hard gewerkt, in de tuin van de Regenboog, in de voorbereidingsploeg, bij het schilderen, behangen en schoonmaken. Mede door deze inzet blijft alles financieel haalbaar. Als er dan naast al deze zegeningen en buiten de genoemde acties om, onlangs ook nog een grote gift op de bankrekening binnenkomt dan word je stil en besef je: tienduizend reden tot dankbaarheid!
De kerkrentmeesters

Verantwoording giften aug. en sept.

Diaconie Beiroet: via Adriaan v.d.Linde: €25., ds.v.Campen: €100. Jeugdwerk: via ds.v.Campen: €10. Verbouwing Regenboog: via ds.v.Campen: €100., Maurits Hayes: € 20., J.Vermeulen: €20. Kerk en Eredienst: via Adriaan v.d.Linde: €25., J.Vermeulen: €20. Kerkrentmeesters: via Nel Harkes: €10., ds.v.Campen: 2x €50., € 20., 2x €10. Hartelijk dank!

Agenda:

zaterdag 10 oktober: opening Regenboog

14 okt: kerkenraadsvergadering,
21 okt: consistorie-plus