VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 30 oktober naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Vanaf nu zijn er 30 bezoekers welkom in de kerk. Vier van hen mogen zingen. We werken met een opgavesysteem (kerktijd.nl) Op de website (hervormdhazerswoude.nl) kunt u vinden hoe dit werkt. Ook als u geen computer gebruikt, bent u welkom in de kerk! Geef u dan op bij de scriba. U wordt dan gebeld als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen. Voordat u plaatsneemt in de bank vragen wij u een mondkapje te dragen. Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.  Heeft u vragen, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad of de scriba. Ouders van kinderen in de oppas- en kindernevendienstleeftijd krijgen de gelegenheid om de ochtenddienst in de Regenboog te volgen. Ook daar is er een maximum van 30 bezoekers.

Bij de diensten (2)

Komende zondag, 25 oktober hoop ik zelf de morgendienst te leiden. Ik hoop dan opnieuw te preken uit het Johannesevangelie. We staan stil bij het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Lees het thuis alvast voor uzelf door. Tevens bereiden we ons in deze dienst voor op de viering van het heilig avondmaal.  ’s Avonds verwelkomen we ds. Wijnhorst. We bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij geraakt worden door Gods goede woorden die via de Bijbel, de preek en het lied tot ons komen.

Bij de diensten (3)

Op zondag 1 november hopen we als gemeente het heilig avondmaal te vieren. Door de coronacrisis is het inmiddels maanden geleden dat we dit voor het laatst hebben gedaan. Aangezien we als gemeente voorlopig nog wel met deze situatie te maken hebben, willen we het avondmaal niet langer uitstellen en gehoorzaam zijn aan de opdracht van de Heer van de kerk die ons opdraagt om het avondmaal te vieren om Hem te gedenken. Vanwege het beperkte aantal mensen dat in de kerk aanwezig kan zijn, zullen we het avondmaal op een andere manier moeten vormgeven dan we gewend zijn. Met een kleine groep vieren we het avondmaal in de kerk waarbij we de nieuw belijdende leden ook uitnodigen. We nodigen u uit thuis de viering mee te maken. U ontvangt nog een brief hierover. De avonddienst staat in het teken van de dankzegging.

Kinderoppas

Beste ouders, we maken gebruik van een mooie nieuwe oppasruimte in de Regenboog. We zijn blij dat de kinderen weer welkom zijn om te komen spelen, bijbel lezen, en liedjes zingen. Ook bij ons zijn er maatregelen i.v.m. de Covid-19. Het gebruiksplan is terug te vinden op de website van de kerk en zal ook op de deur hangen bij de oppasruimte. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectes

Op 25 oktober en 1 november zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Op dankdag is er de dankstondcollecte voor het werk van de kerkrentmeesters.

Kerkboekje

Er wordt momenteel minimaal gebruik gemaakt van het kerkboekje. Daarom is besloten om verschillende standaard/algemene kerkboekjes te maken en in de kerk te leggen. Als we weer op de ‘normale’ manier naar de kerk kunnen, dan pakken we ook het maken van de kerkboekjes (gericht op het thema) weer op. Heeft u hier vragen over, dan horen we dat graag. Hartelijke groet, Miriam, Lydia, Mariëlle, Nienke en Leanne.

De Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 tot 16.00uur. Voorlopig nog alleen de middag en op afspraak met een van de teamleden. We hebben een mooie collectie agenda's, Bijbelse dagboekjes en kalenders voor 2021 in de kast. Kom ze gerust bekijken! Nu we weer meer thuis moeten blijven is het fijn om te lezen! Er staan weer nieuwe titels in onze bibliotheek. Neem er gerust een paar extra mee. Boekentip:" Op weg naar de Hemel" van Henk Binnendijk, over de betekenis van de Tabernakel in onze tijd. Verkrijgbaar in de Boekenhoek. Aanbevolen!

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep wil weer gaan beginnen met inzamelen van goederen voor onze zustergemeente in Filpisu Mare. We willen het inzamelen starten op zaterdag 24 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in de Regenboog. Verder willen we ook 14 november inzamelen. Helaas is er geen mogelijkheid om goederen op een ander moment aan te bieden of neer te zetten. In deze Corona-tijd gaan veel dingen anders; ook bij onze zustergemeente. Gelukkig is het wel mogelijk om de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor Filpisu Mare te organiseren. Hierover binnenkort meer.

Kerstpakkettenactie op dorp!

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-dorp te houden. Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken willen we hiermee een steuntje in de rug geven. Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pakketten van konden maken en uitdelen! Door de corona crisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen! Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket kost  € 40,-. Elke bijdrage groot of klein is  van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket Op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente de Korenaar Op verzoeken en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114. Uw diaconie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen 80+:

Op 25 oktober: mevr. P.C. Moerland - Dortland, Ds D A van den Boschstr 41(2391AT), op 30 oktober: mevr. G.A. de Vogel - Burggraaf, Torenstraat 26(2391BT), op 31 oktober: dhr. J. Huisman, Torenstraat 27(2391BS), op 1 november: mevr. A. Voets - Binnendijk, Torengaarde 3 (2391BS) en mevr. G.E.C.W. Huisman - van Helden, Van Ostadestraat 5(2391ED) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We zijn God dankbaar dat Johan van Dorp (Voorweg 16 E) mocht terugkeren uit het ziekenhuis. We zijn ook dankbaar dat John Ooms (Burg. Smitweg 10) uit het ziekenhuis is thuisgekomen. We bidden voor broeder Moerland (Ds. Van den Boschstraat 41) die te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. Mw. Van Velde (Hoogeveenseweg 8b) is gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Ze verblijft in het Langelandziekenhuis in Zoetermeer. We denken aan Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) die deze week begint met een nieuwe kuur. Ook denken we aan de familie Bol nu de moeder van Dirk en schoonmoeder van Marian zich in de terminale fase bevindt.

Tenslotte

Opnieuw hebben we te maken met diepingrijpende maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een grote impact op het kerkelijk leven. De verleiding is soms groot om het hoofd te laten hangen en te gaan zitten somberen. Toch is dat niet wat ons in deze situatie verder helpt. Laten we de blik gericht houden op Hem Die ons leven en ook de kerk in Zijn handen houdt. En laten we proberen om de discipline op te brengen om dagelijks tijd met God door te brengen. Gelukkig wordt ons in dat opzicht geen strobreed in de weg gelegd. We kunnen thuis volop uit de Bijbel lezen, bidden en online kerkdiensten volgen. Ik wijs in dit verband ook op de gratis Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ waardoor je elke dag een Bijbelgedeelte en een korte overdenking op je telefoon ontvangt. Laten we van de middelen die er zijn gebruik maken. En spoor elkaar aan om vol te houden en niet te verslappen. Zeg het deze week gewoon maar eens tegen een broeder of zuster: houd vol! Ik wens u en jou van harte Gods nabijheid en zegen toe. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen 

Dank

Iedereen bedankt voor het meeleven met ons 50-jarig huwelijksfeest, in welke vorm ook. Maar bovenal gaat onze dank uit naar de Heere God. Vriendelijke groet, Johan en Nel Karens.

BESTUUR EN BELEID

Kerkenraadsverkiezing

We zijn dankbaar voor de nieuwe ambtsdragers! Op D.V. 29 november zal er een bevestigings/afscheidsdienst zijn. Voor de nog openstaande vacature diaken vragen wij u namen in te dienen. Dit kan tot en met maandag 2 november bij de scriba. De datum van verkiezing zou dan D.V. woensdag 18 november kunnen zijn. U ontvangt hierover nog bericht.

Jaarrekening

Onze accountant en de kerkenraad hebben de jaarrekening 2019 goedgekeurd. We stellen de gemeenteleden in de gelegenheid om de uitgebreide jaarrekening in te zien. Dit kan, na telefonische afspraak met de administrateur, vanaf maandag 26 oktober tot en met zaterdag 31 oktober. Het telefoonnummer is 0172588636. De kerkrentmeesters.

Agenda:

moderamenvergadering: 5 nov. kerkenraad: 11 nov.