VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 27 november naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Vanaf nu zijn er 30 bezoekers welkom in de kerk. Vier van hen mogen zingen. We werken met een opgavesysteem (kerktijd.nl) Op de website (hervormdhazerswoude.nl) kunt u vinden hoe dit werkt. Ook als u geen computer gebruikt bent u welkom in de kerk! Geef u dan op bij de scriba. U wordt  gebeld als u aan de beurt bent om een dienst bij te wonen. Voordat u plaatsneemt in de bank vragen wij u een mondkapje te dragen.

Er hebben zich inmiddels ongeveer tweehonderd gemeenteleden opgegeven voor het bijwonen van diensten in de kerk. Het systeem is flexibel, als u verhinderd bent, wordt een ander uitgenodigd. Als u een bijzondere reden hebt om naar de kerk te komen dan is daar ook beperkt ruimte voor. Neem contact op met de scriba.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Ouders van kinderen in de oppas- en kindernevendienstleeftijd krijgen de gelegenheid om de ochtenddienst in de Regenboog te volgen. Ook daar is er een maximum van 30 bezoekers.

Bij de diensten (2)

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is dan een goed gebruik om de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn te gedenken. We putten daarbij troost en hoop uit de woorden van de Bijbel. ’s Avonds hoopt collega Van Rikxoort uit Alphen voor te gaan. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Bij de diensten (3)

Op zondag 29 november hopen we opnieuw een bijzondere dienst te beleven. Dan zal een viertal kinderen uit onze gemeente worden gedoopt: Kayleigh van Gent (dochter van Johan en Manon), Lars Matze (zoon van Rik en Evelien), Noah Bol (zoon van Jan-Jaap en Bianca) en Ivan Rijkaart (zoon van Sander en Christine). Tevens zullen Johan en Manon van Gent belijdenis doen van het geloof waarbij Manon ook gedoopt zal worden. In de avonddienst gaat ds. Verhoeven voor. Laten we bidden dat Gods Geest krachtig zal werken en wij ons aangesproken mogen weten door Zijn woord.  

Kinderoppas

Beste ouders, we maken gebruik van een mooie nieuwe oppasruimte in de Regenboog. We zijn blij dat de kinderen weer welkom zijn om te komen spelen, bijbel lezen, en liedjes zingen. Ook bij ons zijn er maatregelen i.v.m. de Covid-19. Het gebruiksplan is terug te vinden op de website van de kerk en zal ook op de deur hangen bij de oppasruimte. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Hartelijke groet, Christine Rijkaart en Nienke Goedhart Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gesprekskring/belijdeniscatechisatie

Graag nodig ik jong en oud uit voor een nieuw seizoen gesprekskring/belijdeniscatechisatie. Misschien bent u al wat ouder maar leeft al langere tijd het verlangen om een verdiepingsstap te zetten op geloofsgebied. Wellicht ben je nog jong en denk je al langere tijd na over de vragen rondom God en geloven. Misschien twijfel je nog of je belijdenis wilt doen of niet. Hoe je er ook in staat, je bent van harte welkom. Mocht je interesse of vragen hebben, laat het me weten. Ds. Arnold van Campen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Collectes

Op 22 november zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op 29 november is de diaconale collecte voor het project, er is dan ook een extra inzameling voor de verwarming van het kerkgebouw. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Oliebollenactie

Helaas hebben wij als rommelmarktcommissie moeten besluiten om ook de oliebollenactie dit jaar niet door te laten gaan. Het is, vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis, in onze ogen niet verstandig en haalbaar om de actie door te laten gaan. Als u toch een donatie wilt doen dan kan dit op rekeningnummer: NL12 RABO 0373 7215 36 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude  O.v.v. Oliebollenactie Wij wensen u gezondheid en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd. Met vriendelijke groet, De rommelmarktcommissie.

De Boekenhoek

Vrijdag is de Boekenhoek weer open van 14.00 - 16.00 uur of op afspraak. Voor een (kinder) Bijbel, Liedboek, roman of meditatief boek kunt u bij ons terecht. Is het niet in voorraad, dan kunnen we het bestellen, met een paar dagen is het in huis. Ook verkopen we Boekenhoek bonnen om cadeau te geven. In onze bibliotheek staan steeds weer nieuwe boeken, voor een klein bedrag kunt u ze lenen. Boekentip: "Als ik jou was" van Lynn Austin, een mooie roman voor een winteravond! Welkom in de Boekenhoek.

Kerstpakketten actie op dorp!

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude -dorp te houden. Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen  die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken willen we hiermee een steuntje in de rug geven. Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pakketten van konden maken en uitdelen! Door de corona crisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen! Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket kost  € 40,-. Elke bijdrage groot of klein is  van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket Op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente de Korenaar Op verzoeken en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114. Uw diaconie.

29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

OMZIEN NAAR ELKAAR

In Memoriam

Op 10 november jl. overleed Anton Moerland. Hij werd geboren op 21 december 1935 in Benthuizen. Hij groeide op in het witte huis aan de Hoogeveenseweg en trouwde met Jopie Hofland. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Het grootste deel van zijn leven werkte Anton als trekker-chauffeur voor loonbedrijf Voets. Hij was liefdevol, vriendelijk en rechtvaardig. Het verlies van zijn vrouw en dochter vormden een groot verdriet in zijn leven. De laatste periode en met name het laatste jaar waren niet gemakkelijk voor hem. Zijn lichaam begon het langzaam op te geven en vorig jaar kwam daar ook nog beginnende dementie bij. Anton leefde elke dag met zijn hemelse Vader. Het geloof en de kerk namen een belangrijke plek in zijn leven in. Vorige week dinsdag overleed hij in de leeftijd van 84 jaar. Vrijdag stonden we in een dienst van Woord en gebed stil bij de woorden van psalm 42. Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg.

Jarigen80+:

Op 24 november: mevr. W. van Staveren - Loef, Hazelhof 10(2391AP), op 25 november: dhr. F.A. Brobbel Dorsman, Van Scorelstraat 11(2391GT), op 5 december: mevr. S.K. van Aalst - Lekx, Torenstraat 10(2391BT) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met Jaco en Willy Moerland (Burg. Ten Heuvelhofweg 104) en hun kinderen nu hun vader en opa is overleden. Tevens denken we aan Joop en Nel Moerland (ds. V/d Bosschstraat 41) die in Anton een broer en zwager verloren.  Ook denken we aan de zieken in de gemeente: Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) heeft te horen gekregen dat de artsen niets meer voor hem kunnen doen; de situatie van Meindert Ooms (Torenstraat 42) blijft ondanks zijn ernstige ziekte redelijk stabiel; Willem Rademaker (Eikenlaan 5) is na een ziekenhuisopname weer naar huis teruggekeerd; Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zijn gezondheid blijft fragiel. We denken in ons gebed aan alle gemeenteleden die ziek zijn of zorgen kennen.

Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen.

Dank

Graag willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van meeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder  Alie Bol-Verburg.  Dat heeft ons goed gedaan! Dirk en Marian Bol en (klein)kinderen.

BESTUUR EN BELEID

Agenda:

kerkenraad: 25 nov.