VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 11 december naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Helaas kan er maar een klein aantal mensen op zondag naar het kerkgebouw. Veel gemeenteleden hebben zich opgegeven, daarom moet je soms wachten voor je weer aan de beurt bent, zeker voor de ochtenddiensten. Als u een bijzondere reden hebt om naar de kerk te komen dan is daar ook beperkt ruimte voor. Neem contact op met de scriba.

Voor alle diensten geldt dat wij u vragen om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt.

Ouders van kinderen in de oppas- en kindernevendienstleeftijd krijgen de gelegenheid om de ochtenddienst in de Regenboog te volgen. Ook daar is er een maximum van 30 bezoekers.

Bij de diensten (2)

Op zondag 6 december verwelkomen we een tweetal gastpredikanten. ’s Ochtends is dat ds. Wim Vermeulen uit Utrecht. ’s Avonds hoopt onze (schoon)vader voor te gaan. Fijn dat hij in ons midden is. Laten we veel verwachten van onze God voor wie niets onmogelijk is.  

Bij de diensten (3)

Op zondag 13 december hoopt in de morgendienst ds. Marco Batenburg uit Gouda voor te gaan. ’s Avonds is er een jeugddienst waarover u hieronder meer kunt lezen. Laten we bidden dat God komt door Zijn Geest en wij ons aangesproken mogen weten. 

Jongerendienst

Op zondag 13 december zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is prop. A.T. Maarleveld uit Bodegraven en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV! Het thema van de dienst is: 'Niet vergeten!'. Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18:30, om vervolgens de dienst te beginnen. We nodigen jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! Hiernaast mogen we met een beperkt aantal personen aanwezig zijn in de kerk, hiervoor nodigt de commissie gemeenteleden uit. De jeugddienstcommissie.

Collectes

Op 6 december zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op 13 december is er een collecte voor het jeugdwerk en voor ‘kerk en eredienst’. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536.Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden? U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

De Boekenhoek

Vrijdag 4 dec. zijn wij weer open van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Voor de komende feestdagen hebben wij mooie cadeaus in huis: een Bijbel in verschillende uitvoeringen, liedboek, roman of meditatief boekje. Voor het nieuwe jaar zijn er mooie agenda's. Ook de kerstkaarten zijn er weer, we hebben ook leuke kinderboekjes over kerst, kom ze gerust even bekijken in onze nieuwe Boekenhoek, Welkom!

Kerstkaart bezorgactie Hazerswoude

Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude Dorp(postcode 2391) bezorgen. En wel tegen een gereduceerd tarief van € 0,60 ( kerstzegels zijn: € 0,86) 

U kunt uw post brengen op onderstaand adres en tegen de volgende voorwaarden: 

Bezorgadres: Van der Linde Mode en Lingerie Dorpsstraat 138,

Telefoon: 06-18633209,

Periode: Zaterdag 5 december t/m dinsdag 22 december,

Tijd: Openingstijden van de winkel,

Betaling: € 0,60 per poststuk bij afgifte.

De kaarten worden bezorgd in de periode vanaf 11 december. We willen de actie dit jaar houden voor het werk van stichting RED EEN KIND. U kunt het werk ondersteunen door uw kerstkaarten door ons te laten bezorgen. Een dierbaar cadeau; al jaren een begrip bij Red een Kind. En met een reden! Het houden van dieren zorgt voor inkomen, ook op lange termijn. Een kip, een geit of koe maakt een groot verschil voor kinderen en hun ouders. Een goede reden om uw kerst kaarten door ons te laten bezorgen en..... in deze onzekere tijd waarin we veel thuis zijn en weinig bezoek ontvangen of op bezoek gaan,

is het fijn een kaart te ontvangen en te versturen.

Kerstpakketten actie op dorp!

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakketten actie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude –dorp  te houden. Bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen  die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken willen we hiermee een steuntje in de rug geven. Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij er gemiddeld 65 pakketten van konden maken en uitdelen! Door de corona crisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen! Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan! Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET En laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen!  Een kerstpakket kost  € 40,-. Elke bijdrage groot of klein is  van harte welkom! o.v.v. Kerstpakket Op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente de Korenaar Op verzoeken en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114. Uw diaconie.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubilea:

Op 9 december zijn dhr. en mevr. A. Platteel-N. Struyk, Dorpsstraat 69 F(2391BC) 65 jaar getrouwd en op 15 december zijn dhr. en mevr. J. Huschka-J.W. Kroon, Hazelhof 16(2391AP) 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst met allen om u heen.

Jarigen80+:

Op 15 december: mevr. P.M. Dompeling - Verbeek, Dorpsstraat 27A /K301(2391BB), op 16 december: dhr. C. Bregman, Koningin Julianastraat 24(2731EH)  BENTHUIZEN en op 21 december: dhr. P. de Gelder, Vermeerstraat 16(2391CV). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven met Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17) van wie de gezondheidssituatie achteruit gaat. Ook denken we aan Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) die opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie in de galwegen. Hij is inmiddels weer thuisgekomen. Tevens denken we aan Dick Rijkaart (Voorweg 76A) die deze week een heupoperatie ondergaat. Laten we de zieken, eenzamen en allen die zorgen kennen in de gemeente een plek geven in onze gebeden. 

Tenslotte

We mogen terugkijken op een vreugdevolle dienst waarin vier kinderen zijn gedoopt en twee volwassen mensen belijdenis van het geloof mochten doen. Daarbij is één van hen ook nog gedoopt. Het is een teken dat God nog doorgaat met Zijn gemeente, ook in deze tijd. We mochten horen van de stilte in het leven van Zacharias waarin hij gewaar wordt hoe weinig hij van God verwacht. Maar in die stilte zal hij God gezocht hebben en wordt de verwachting in zijn leven opnieuw aangewakkerd. Ik wens u van harte toe dat u in de komende adventsweken de stilte vindt en dat de verwachting van God mag groeien. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en andere vormen van medeleven, die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn beide verblijven in het ziekenhuis en daarna. Het heeft mij heel erg goed gedaan! Met vriendelijke groet, Gonnie van de Velde-Bakker.

Graag wil ik eenieder bedanken voor de vele kaarten, lieve woorden en gebeden die we mochten ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en hartoperatie. We hebben veel steun ervaren aan het medeleven van de gemeente en mensen om ons heen. Het herstel verloopt goed maar heb nog even te gaan. We zien de toekomst weer positief tegemoet. Mede namens Petra en de kinderen, Johan van Dorp.

Hierbij wil ik, en ook namens Simone, bedanken voor de kaarten, bloemen en andere manieren van medeleven tijdens mijn tweede opname in het LUMC in Leiden. Wij zijn dankbaar dat het langzaam beter gaat. Het heeft ons veel goed gedaan, John en Simone Ooms.

Iedereen bedankt voor de kaarten en goede wensen voor ons 55 jarig huwelijksjubileum.  In alles mogen wij zeggen, Glorie aan God! Vriendelijke groeten, Annie en Kees Bakhuijzen.

BESTUUR EN BELEID

Agenda:

verkiezing diaken: wo 9 december

Begroting 2021

De begroting van 2021 is behandeld in de kerkenraad.

Deze ligt voor belangstellenden tot en met vrijdag 11 december ter inzage bij de administrateur op Breitnerlaan 55. Indien u de volledige begroting 2021 wilt inzien, dan kan dit na een telefonische afspraak. De kerkrentmeesters.