VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 25 december naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

U bent van harte welkom bij de diensten rond Kerst en Oud en Nieuw! Voor de meesten van ons zal dat digitaal zijn. Als u de diensten thuis wilt meemaken via kerkomroep of Youtube en dat lukt nog niet neem dan contact op met iemand van de kerk. In het kerkgebouw zijn er ook steeds een aantal gemeenteleden aan de beurt. Neem contact op met de scriba als u daarover vragen hebt!  In de Regenboog is er ruimte voor 30 bezoekers die daar samen de dienst kunnen volgen. Vanaf nu geldt dat ook voor de avonddiensten. Het is niet nodig om je daarvoor op te geven. Welkom!

Bij de diensten (2)

Op zondag 20 december ontvangen we in de morgendienst ds. De Koning uit Alphen. Hij is inmiddels geen onbekende meer in onze gemeente. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. We lezen dan verder uit het aangrijpende boekje Job. We lezen fragmenten uit hoofdstuk 2 en 3. Lees het thuis alvast voor u zelf door. We bidden om gezegende diensten.

Bij de diensten (3)

Op kerstavond zijn er twee online-kerstvieringen. Allereerst is er het kinderkerstfeest dat vanaf 16.30 uur via de website is mee te beleven. Om 21.00 uur begint dan de online-kerstnachtviering. We bidden dat beide uitzendingen gezegend mogen worden en veel mensen geraakt worden door het goede nieuws dat God Zelf in de straten van deze wereld komt om ons mensen te redden. Op Eerste Kerstdagmorgen is er een dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2. Ook voor deze dienst bidden we dat God Zijn hart voor ons wil openen.

Bij de diensten (4)

Op zondag 27 december ontvangen we een tweetal gastpredikanten. ’s Ochtends gaat prof. Van den Brink voor en ’s avonds verwelkomen we dhr. Bijkerk. We wensen elkaar door God gezegende diensten toe.

Bij de diensten (5)

Op oudjaarsavond sluiten we een veelbewogen jaar af met een kerkdienst. We lezen nog eenmaal uit de geschiedenis van Jozef, namelijk Genesis 50:15-21. Op nieuwjaarsmorgen beginnen we het jaar in de kerk. U en jij worden van harte uitgenodigd om de diensten in de kerk of thuis mee te beleven.

Kinderkerstfeest

Hoi allemaal,
Dit jaar zullen we het kinderkerstfeest anders vieren dan normaal!
We hebben een speciale kerstopname gemaakt: ‘Ga je mee op zoek?’
Kijken jullie mee naar deze bijzondere zoektocht naar het Koningskind?
De kerstopname kan je zien via de website https://www.hervormdhazerswoude.nl/kinderkerstfeest.
Je kunt het hier vinden vanaf 24-12-2020 - 16.30uur
Op naar een mooi en fijn kerstfeest!
Groetjes, 
Hervormde gemeente en Protestantse gemeente van Hazerswoude-Dorp

Collectes

Op 20 december zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op Kerstavond is er een collecte voor Kerk in Actie: hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en voor onkosten. Op Kerstmorgen wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat en kerk en eredienst en is er een extra inzameling voor verwarmingskosten van de Regenboog. Op 27 december zijn de inzamelingen voor het diaconale project en voor kerk en eredienst. Tot slot op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Op oudjaarsavond is er de eindejaarscollecte voor de kerkrentmeesters. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

De Boekenhoek

Vrijdag 18 dec. is de Boekenhoek weer open van 14.00-16.00 uur. Voor uw laatste kerstkaarten, een agenda of kalender kunt u bij ons nog terecht. Ook aan een nieuw Bijbels dagboekje of meditatief boek kunnen wij u helpen. In onze bibliotheek kunt u vast een mooi boek vinden voor de jaarwisseling. Mocht u "tussendoor" iets nodig hebben, dan kunt u altijd een teamlid bellen, wij helpen u graag. Vrijdag 8 januari zijn we weer open, graag tot ziens!

Kerstkaart bezorgactie Hazerswoude

Ook dit jaar kunnen wij uw kerstkaarten binnen Hazerswoude Dorp(postcode 2391) bezorgen. En wel tegen een gereduceerd tarief van € 0,60 ( kerstzegels zijn: € 0,86)
U kunt uw post brengen op onderstaand adres en tegen de volgende voorwaarden:
Bezorgadres: Van der Linde Mode en Lingerie Dorpsstraat 138,
Telefoon:      06-18633209,
Periode:        Zaterdag 5 december t/m dinsdag 22 december,
Tijd:             Openingstijden van de winkel,
Betaling:       € 0,60 per poststuk bij afgifte.

De kaarten worden bezorgd in de periode vanaf 11 december. We willen de actie dit jaar houden voor het werk van stichting RED EEN KIND. U kunt het werk ondersteunen door uw kerstkaarten door ons te laten bezorgen.

Een dierbaar cadeau; al jaren een begrip bij Red een Kind. En met een reden!
Het houden van dieren zorgt voor inkomen, ook op lange termijn. Een kip, een geit of koe maakt een groot verschil voor kinderen en hun ouders. Een goede reden om uw kerst kaarten door ons te laten bezorgen en..... in deze onzekere tijd waarin we veel thuis zijn en weinig bezoek ontvangen of op bezoek gaan, is het fijn een kaart te ontvangen en te versturen.

Oliebollenactie

Helaas hebben wij als rommelmarktcommissie moeten besluiten om ook de oliebollenactie dit jaar niet door te laten gaan. Het is, vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis, in onze ogen niet verstandig en haalbaar om de actie door te laten gaan. Als u toch een donatie wilt doen dan kan dit op rekeningnummer: NL12 RABO 0373 7215 36 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hazerswoude O.v.v. Oliebollenactie Wij wensen u gezondheid en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd. Met vriendelijke groet, De rommelmarktcommissie.

BooninAfrika

Op D.V. 10 januari nemen Gerben en Dorien Boon afscheid van de gemeente om hun werk voor Boon in Afrika voort te zetten. Gerben en Dorien zullen in Ghana doorgaan met het leveren van goede zorg aan zwangere vrouwen en baby’s. Op deze manier willen ze praktisch vorm geven aan hun geloof en hun roeping van Jezus om Zijn liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen in Ghana. Achter in de kerk en op de website staat er een nieuwe nieuwsbrief klaar met meer informatie. Van harte aanbevolen! De Thuisfrontcommissie (TFC) denkt mee, organiseert acties en helpt Gerben en Dorien in het contact met de gemeente. Met het vertrek van Gerben en Dorien gaat het werk van de TFC gewoon door. Wij zoeken nog een enthousiast iemand die de TFC wil komen versterken!

Werkgroep Roemenië

De Werkgroep wil weer inzamelen op zaterdagmorgen 19 december van 9.00 tot 11.00 uur bij de Regenboog. Helaas is er geen mogelijkheid om goederen op een ander moment aan te bieden of neer te zetten. De kerstpakkettenactie voor de inwoners van en rond Filpisu Mare loopt tot eind dit jaar. U kunt dus nog meedoen! Zie de website voor meer informatie of gebruik het bankrekeningnummer NL34 RABO 03959 07 950 voor uw gift o.v.v. Kerstpakket renactie Filpisu Mare. Hartelijk dank!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overleden

Op 13 december is in de leeftijd van 68 jaar overleden Hans Dannenberg (Dorpsstraat 17). Komende vrijdag zal om 14.00 uur de rouwdienst plaatsvinden in de hervormde kerk. We wensen Ank, de kinderen en verdere familie Gods kracht en nabijheid toe in deze verdrietige dagen. In het komende kerkblad zullen we in een ‘in memoriam’ Hans gedenken.

Huwelijksjubilea:

Op 11 december waren Jan en Fina van der Lip (Burg. Smitweg 19) 45 jaar getrouwd. Op 29 december zijn dhr. en mevr. De Gelder, Vermeerstraat 1(2391CV) 50 jaar getrouwd Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst met allen om u heen.

Jarigen 80+:

Op 27 december: dhr. W. Potuijt, Ferdinand Bolstraat 21(2391VG) en op 28 december: mevr. A.C. van der Haven - Harkes, Voorweg 127(2391AH). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende familie Dannenberg (Dorpsstraat 17). We denken ook aan de zieken: Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) is ernstig ziek en bevindt zich in de terminale fase. We zijn God dankbaar met Dick Rijkaart (Voorweg 76A) die na een geslaagde heupoperatie naar huis mocht terugkeren. Ook Ria Noordam (Westeinde 39A) is na een geslaagde ingreep in het ziekenhuis weer thuis gekomen.

Tenslotte

Op het moment van schrijven, zijn er nieuwe verscherpte maatregelen aangekondigd om het aantal corona-besmettingen tegen te gaan. Wat de uitkomst daar ook van zal zijn, zeker is dat we de kerstdagen in kleine kring zullen doorbrengen. Dat is aan de ene kant ingrijpend en onaangenaam, aan de andere kant worden we wellicht meer dan anders bepaald bij de kern van het kerstfeest. Laten we ons hart ophalen aan het kerstkind van Bethlehem die ons bestaan heeft gedeeld en gedragen waardoor er voor ons altijd vergeving, blijdschap en hoop is. Laten we vooral niet vergeten om te zien naar hen die eenzaam zijn. Nodig hem of haar eens uit voor een kop koffie of voor het kerstdiner, stuur een kaartje of een appje. Soms hoor ik van oudere gemeenteleden dat het hen nog niet lukt om in te schakelen met de kerkdiensten. Laten we ons best doen om de ouderen in onze omgeving daarin te helpen zodat ook zij zich verbonden weten met de gemeente. Mede namens Annelien en de kinderen wens ik u en jou gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuw jaar toe. Hartelijke groet, ds. A.B. van Campen

BESTUUR EN BELEID

Verantwoording giften november

Dankstondcollecte: via Aart Oppelaar: € 22.50 (bonnen), Koos de Wilde: € 50, + €30.
Avondmaalscollecte: via Aart Oppelaar: € 12,25 (bonnen)
Regenboog: via Marjoke Schipper: € 20, via Albert v.d. Haven: € 20, via ds. Van Campen  € 33 (bonnen) + € 10 + € 20.
Voor een kerstpakket: via ds. Van Campen € 40.
Solidariteitskas: via ds. Van Campen: € 10
Kerkrentmeesters: via Koos de Wilde: € 50; via ds. Van Campen € 33 (bonnen)
Diaconie: via ds. Van Campen: € 33 (bonnen)
Ter vrije besteding: via ds. Van Campen: € 100 + € 20 + € 10.
Hartelijk dank