VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 8 januari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Op zondag 3 januari verwelkomen we twee gastpredikanten. We wensen hen en elkaar gezegende diensten toe.

Bij de diensten (2)

Op zondag 10 januari hoop ik zelf de morgendienst te leiden. In deze dienst nemen we afscheid van Gerben en Dorien Boon. We zijn dankbaar voor alle ontmoetingen in de afgelopen tijd en wensen hen Gods zegen toe bij het leven en werken in Ghana. ’s Avonds is er een jeugddienst waarover u hieronder meer kunt lezen. We bidden of God krachtig wil werken door zijn Geest zodat wij geraakt worden door zijn woorden.

Jeugddienst

Op zondag 10 januari zal weer de jongerendienst van het nieuwe jaar zijn. Voorganger in deze dienst is ds. J. Reijm en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV! Het thema van de dienst is: 'Ingaan in het koninkrijk van God. Door het oog van de naald’. Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18.30 uur, om vervolgens de dienst te beginnen. We nodigen jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! Hiernaast mogen we met een beperkt aantal personen aanwezig zijn in de kerk. Hiervoor nodigt de commissie gemeenteleden uit.

De jeugddienstcommissie

Collectes

Op 3 januari zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Er is dan een extra inzameling voor de verwarming van het kerkgebouw. Op 10 januari zijn de inzamelingen voor het jeugdwerk en voor kerk en eredienst. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

BooninAfrika

Op D.V. 10 januari nemen Gerben en Dorien Boon afscheid van de gemeente om hun werk voor Boon in Afrika voort te zetten. Gerben en Dorien zullen in Ghana doorgaan met het leveren van goede zorg aan zwangere vrouwen en baby’s. Op deze manier willen ze praktisch vorm geven aan hun geloof en hun roeping van Jezus om Zijn liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen in Ghana. Achter in de kerk en op de website staat er een nieuwe nieuwsbrief klaar met meer informatie. Van harte aanbevolen! De Thuisfrontcommissie (TFC) denkt mee, organiseert acties en helpt Gerben en Dorien in het contact met de gemeente. Met het vertrek van Gerben en Dorien gaat het werk van de TFC gewoon door. Wij zoeken nog een enthousiast iemand die de TFC wil komen versterken!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum:

Op 15 januari zijn dhr en mevr C.T. van der Lip-A. Buijs , Burgemeester Smitweg 34 (2391NE) 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst met allen om u heen.

Jarigen80+:

Op 5 januari: dhr. H.C.F. Selier sr., Dorpsstraat 223(2391CC), op 11 januari: mevr. A.C. Hofman - Groen, Zonneveldhof 28(2394CZ) HAZERSWOUDE-RIJNDIJK. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

In memoriam

Op zondag 13 december overleed in de leeftijd van 68 jaar ons gemeentelid Hans Dannenberg. Hij werd geboren op 24 september 1952 in Almelo. Hans was de oudste in een gezin van vier kinderen. Hij trouwde met Ank van Waaij. In januari zouden ze 45 jaar getrouwd zijn. Hun huwelijk werd gezegend met drie zoons: Wouter, Joost en Maarten. Hans was een liefdevolle en toegewijde echtgenoot, vader en opa. Tevens was hij een groot liefhebber van de natuur. Jagen was zijn grote passie. Opgegroeid in de gereformeerde gemeente is hij van jongs af aan in aanraking gekomen met de kerk en het geloof. Later in zijn leven werd hij lid van de hervormde gemeente, eerst in Benthuizen, later in Hazerswoude. Hoewel hij de kerk een warm hart toedroeg, brokkelde het geloof geleidelijk aan in zijn leven af. Vrijdag 18 december stonden we in de afscheidsdienst stil bij de woorden van psalm 121. Daarna hebben we zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats aan de Provincialeweg. We wensen Ank, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en nabijheid toe. 

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende familie Dannenberg (Dorpsstraat 17). Ook denken we aan Jan van den Berg (Van Scorelstraat 17) die ernstig ziek is. Mw. Verhorik (Hazelhof 32) mocht na een geslaagde knie-operatie uit het ziekenhuis thuiskomen. Ook mw. Laban (Voorweg 137C) hoopt na een revalidatietraject deze week weer thuis te komen. We denken ook aan de anderen die ziek zijn of zorgen kennen.

Tenslotte

We waren blij verrast door de grote hoeveelheid kerstkaarten die dit jaar door de bus viel. Dank daarvoor! Dat wordt erg gewaardeerd. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Veel is nog onzeker maar we vertrouwen erop dat we er niet alleen voor staan. De God die in Zijn Zoon onder ons is afgedaald, zal ons door Zijn Geest ook dit jaar niet alleen laten. Ik wens u en jou een gezegend nieuw jaar toe. Mocht u behoefte hebben aan gesprek, neem contact op met de wijkouderling of met mij. Mede namens Annelien en de kinderen een hartelijke groet, ds. A.B. van Campen

Bedankt!

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk danken voor alle kaarten en lieve berichtjes die ik heb gekregen tijdens de feestdagen. Dat heeft mij goed gedaan. André Noordam

BESTUUR EN BELEID

De kerstkaartbezorgactie voor het werk van ‘Red een Kind’ heeft dit jaar € 640,-opgebracht. Er zijn ruim  800 kaarten rond gebracht. Iedereen die meegeholpen heeft hartelijk dank.