VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 22 januari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Komende zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we -net als de vorige keer- met een paar mensen in de kerk en het overgrote deel van de gemeente thuis. Vanwege de strenge corona-maatregelen houden we de avondmaalsviering alleen in de morgendienst. Ondanks de omstandigheden hopen en bidden we op een gezegende avondmaalsviering. Deze week ontvangt u een nieuwsbrief en een handreiking, bedoeld om het avondmaal thuis op een passende wijze gestalte te geven. In de avonddienst hoop ik de prekenserie over Job te vervolgen. We lezen met elkaar Job 3. Dat is één van de meest aangrijpende gedeelten uit de Bijbel. Lees het voor uzelf alvast door. Laten we bidden dat God komt en wij ons aangesproken weten door zijn Woord en door brood en wijn.

Bij de diensten (2)

Op zondag 24 januari verwelkomen we twee gastpredikanten. We wensen hen en elkaar door God gezegende diensten toe.

Collectes

Op 17 januari zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Bij de avondmaalsviering is er een collecte voor het project van de diaconie. Op 24 januari zijn de inzamelingen voor het diaconale project en voor kerk en eredienst. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Projectcollecte diaconie

Normaal gesproken kiezen we jaarlijks een diaconieproject waar we voor collecteren. Het ene jaar is dit een buitenlands project, het andere jaar een  binnenlands project. Vanwege de aanhoudende coronacrisis willen we het huidige binnenlandsdoelproject, het “Fort - Kinderarmoede in Nederland”, ook nog even voortzetten in 2021.

Kinderarmoede is een veel groter probleem in Nederland dan veel mensen denken. Maar liefst één op de negen kinderen in ons land groeit op in een gezin waar een tekort is aan geld, met alle gevolgen van dien. Leven in armoede, met de onophoudelijke problemen en zorgen die daarbij horen, geeft voortdurende stress. Gezinnen die hiermee te maken hebben, zijn alleen nog maar bezig met overleven. Armoede is een probleem dat vaak van generatie op generatie overgaat. Opgroeien in armoede is geen ideale voedingsbodem voor een kind om zich maximaal te ontplooien.

Het Fort, een vernieuwend initiatief van de stichting Tot Heil des Volks, geeft deze kinderen een steun in de rug, met als doel de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Dit doen zij door die kinderen twee middagen per week een afwisselend en uitdagend programma te bieden in een veilige omgeving. Spelenderwijs groeien de kinderen in zelfvertrouwen en in levensvaardigheden. Het doel is dat zij na drie jaar niet alleen met hun hoofd, maar met heel hun hart zullen weten: ‘Ik ben waardevol, ik doe ertoe, ik heb de wereld iets te bieden!’ De droom is , dat ieder kind een kansrijke toekomst tegemoet kan gaan.

Namens uw diaconie, van harte aanbevolen!

De Boekenhoek

Helaas is de Boekenhoek nog steeds niet open op vrijdag. Maar wat wel kan is boeken bestellen. Dit kan via de website of gewoon een berichtje naar een van de teamleden. In principe is elk boek te bestellen en is het met een paar dagen in huis. Als u iets direct nodig heeft, zoals een Bijbel, liedboek of kaarten, of iets anders, kan het geregeld worden. U steunt met uw aankoop het werk van de IZB, zending in Nederland. In deze Coronatijd wordt er veel gelezen. Bij het uitzoeken of halen van bibliotheekboeken willen we u graag helpen!  Groeten van het Boekenhoekteam!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jarigen80+:

Op 19 januari: mevr. A.W. Zoutman - Houtman, Dorpsstraat 27A /K210(2391BB),
op 21 januari: dhr. W. van Dorp, Dorpsstraat 27 /K104(2391BB) en dhr. G. de Gelder, Jan van Goijenstraat 4(2391XL), op 23 januari: dhr. A. Platteel, Dorpsstraat 69F(2391BC) en mevr. B. Bos - de Gelder, Ds D A van den Boschstr 2(2391AV),
op 25 januari: dhr. A.D. van Leeuwen, Dorpsstraat 72(2391BK) en dhr. W. van Dolder Jr., Loeteweg 20(2391NL),
op 29 januari: mevr. A.C. van Buuren - Wiering, Dorpsstraat 27 /K124(2391BB) en dhr. H. Oppelaar, Westeinde 44B(2391JC) en
op 30 januari: dhr. J.E. Dekker, Dorpsstraat 27A /K305(2391BB). Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende familie Van den Berg (Scorelstraat 17) nu ons gemeentelid Jan van den Berg overleden is. We wensen Lenie en de kinderen Gods kracht en nabijheid toe. Ook denken we aan de zieken en de eenzamen in de gemeente. Laten we in deze periode waarin een lockdown het sociale leven voor een groot deel stillegt, goed om ons heen kijken naar hen voor wie dit moeilijke weken zijn. Als u zelf niet op bezoek kunt of niet in de gelegenheid bent om te bellen of als er andere redenen zijn waardoor u zelf niet kunt helpen, geef de namen van eenzame gemeenteleden door aan de wijkouderling of de predikant.

In memoriam

Op 6 januari overleed in de leeftijd van 70 jaar ons gemeentelid Jan van den Berg. Hij werd geboren op 21 september 1950, groeide op in Waddinxveen en leerde daar ook Lenie kennen met wie hij later trouwde. Hun huwelijk werd gezegend met vijf kinderen. Het geloof speelde in zijn leven een onmisbare rol. Hij sprak daar graag over en hij genoot van de preek en de liederen in de kerkdiensten. Als  ouderling is hij voor veel mensen in de gemeente tot zegen geweest. Daarnaast was hij lid van het koor Adoramus. Anderhalf jaar geleden werd er een tumor in zijn lichaam geconstateerd. Er volgde een lange weg met veel ziekenhuisopnames, een tijd met goede dagen en minder goede dagen. De laatste weken ging zijn lichamelijke conditie steeds meer achteruit. Afgelopen maandag hebben we in een rouwdienst stilgestaan bij de woorden uit Johannes 20:30,31. Aansluitend hebben we zijn lichaam begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Provincialeweg.  

Tenslotte

We leven nog steeds in onzekere en zorgwekkende tijden. De crisis en de lockdown raken velen van ons. Ik denk aan hen die ziek zijn, aan hen die een geliefde verloren aan het virus, aan ouderen in Driehof of thuis die eenzaam zijn, aan jonge gezinnen waarin vaders en moeders thuiswerken en tegelijkertijd de kinderen thuisonderwijs geven, aan ondernemers en winkeliers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, aan hen die in de zorg werken en van wie momenteel veel gevraagd wordt. Ook voor het gemeente-zijn is dit een lastige tijd. Ik hoop dat het u en jou lukt om de discipline op te brengen om thuis stille tijd te houden, de kerkdiensten online mee te beleven, de kinderen het geloof voor te leven. Laten we niet vergeten om eens aan elkaar te vragen hoe het gaat en of het lukt om vol te houden. En bid voor elkaar. Mocht u of jij behoefte hebben aan een luisterend oor of een goed gesprek, schroom niet om contact op te nemen. Een hartelijke groet, mede namens Annelien, ds. A.B. van Campen.   
 

Groet vanuit Ede

Een woord van dank voor alle mooie kerstgroeten en nieuwjaarswensen (per post en e-mail, via Facebook en telefoon) die we vanuit Hazerswoude mochten ontvangen. Dat deed ons goed. 'We zijn jullie nog niet vergeten' schreef iemand. Dat is wederzijds. Ook dank voor de felicitaties die Loes ontving voor haar verjaardag. Graag wensen wij jullie veel heil en zegen voor het nieuwe jaar dat inmiddels is begonnen. We hopen en bidden dat 2021 anders mag zijn. Het afgelopen jaar was zwaar, zeker ook voor de kerk. We leggen het nieuwe jaar in Gods hand en gaan het in met verwachting. Met vriendelijke groet, Loes en Wim van den Top

BESTUUR EN BELEID

Van de kerkrentmeesters

De kerkdiensten thuis meemaken, zeker in deze tijd waarin maar een zeer beperkt aantal gemeenteleden in de kerk mag zijn, is onmisbaar. Nu gaat dat bij de meesten van ons over het algemeen prima, via kerkomroep of Youtube en dat mogen we zeker als zegen ervaren. Denk er eens aan wat het betekent zou hebben als we 10 of 15 jaar geleden een Corona-crisis hadden gehad…..Uiteraard willen we graag dat echt ieder gemeentelid in staat is de diensten te volgen en dat is de reden van schrijven van dit stukje. Om thuis de kerkdienst te kunnen volgen is een internet-aansluiting nodig, ook als u geen enkele affiniteit met computer, laptop, internet etc. hebt. KPN, die kerkomroep via de analoge ‘telefoonkabel’ mogelijk maakte, is daar helemaal mee gestopt. Zonder internetaansluiting gaat het dus echt niet. Wij willen heel graag helpen, nader toelichten, adviseren. Als u de diensten thuis wil meemaken en dat tot nu toe nog niet is gelukt, maar ook als u af en toe problemen hebt. Ons technische team maakt zich hier sterk voor. Contactpersoon is Herman Croes

2020

Vele malen is door middel van de beamer/website door onze financiële broeders (financieel administrateur Jacques Holleman en penningmeester Cock Groen) gecommuniceerd hoe we er voor stonden qua financiën, met name rondom de renovatie&vernieuwing van de Regenboog. Het afgelopen jaar was best spannend, hoe zal het gaan met de acties, de collecte-inkomsten etc. Juist omdat onze ‘normale’ acties (Rommelmarkt, oliebollen) niet mogelijk waren. Ook de éénmalige actie, de veiling voor de Regenboog, waarvoor enkele vrijwilligers zich hadden ingespannen, moest helaas worden afgeblazen. Om een lang verhaal kort te maken, wij zijn heel dankbaar voor al uw/jullie gaven en zijn ook regelmatig letterlijk stil geworden, van wat er (soms ineens) binnenkwam. Daardoor is 2020 financieel geen ‘rampjaar’ geworden en mogen we melden dat we, met vernieuwde Regenboog, er gezond voorstaan. Het is onze bede dat dat in geestelijk opzicht niet anders is. Vol vertrouwen mogen we aan Zijn hand verder gaan, Ora et Labora (Bid en werk)

Actie Kerkbalans 2021

Met enige aanpassingen vanwege de Coronamaatregelen gaat landelijk en ook in onze gemeente de actie Kerkbalans weer van start. Belangrijk omdat deze actie jaarlijks het ‘huishoudboekje’ van de gemeente kloppend maakt. Immers, zonder inkomsten kun je ook geen uitgaven doen of is de spaarpot gauw leeg. De actie loopt van 16 tot 30 januari. Vanaf 18 januari komen we bij u/jou langs. In de week voorafgaand aan 30 januari worden uw/jouw toezeggingen weer opgehaald. Wij hopen op zondag 31 januari door middel van de afkondigingen het totale bedrag aan toezeggingen te kunnen meedelen. Wij willen bij voorbaat alle medewerkers hartelijk danken en bevelen de Actie Kerkbalans ook vanaf deze plek van harte bij u/jou aan!

Met een hartelijke groet van de kerkrentmeesters, Richard van Vliet

Verantwoording giften december

Ter vrije besteding: via Nel Harkes: €10, Riet Kroon: €20(bezoekwerk); via Peter Rijkaart: €20; via de predikant: €10  Diaconie: via Marrie v.d.Linde: €20 + €10, Tony Quartel: €10 en Koos de Wilde: €16,50 (bonnen). Verbouwing Regenboog: via Kees v. Tol: €50. Kerkrentmeesters: via Koos de Wilde: €16,50 (bonnen). Oudejaarscollecte: via de predikant: €20 Hartelijk dank.!