VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 5 februari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten (1)

Alle diensten zijn na de laatste maatregelen van de overheid en adviezen van de PKN nu zonder bezoekers. Het is een gemis. Toch weten we ons met elkaar verbonden. Heeft u vragen of lukt het u niet om de diensten thuis te volgen, neem dan contact op met de scriba of iemand van de kerkenraad. We hopen dat we spoedig weer met een (klein) aantal in de kerk aanwezig kunnen zijn.

Bij de diensten (2)

Komende zondagmorgen hoopt broeder Bram Blijleven (Frans Halsstraat 5) in het ambt van diaken te worden bevestigd. We zijn dankbaar dat hij zijn benoeming heeft aanvaard en wensen hem en Jolanda een gezegende dienst toe. Ook bidden we dat hij een goede tijd als diaken zal hebben in onze gemeente. ’s Avonds gaat onze oud-predikant ds. Alblas voor.

Bij de diensten (3)

Op zondag 7 februari verwelkomen we in de ochtenddienst ds. Teun de Ridder uit Ochten. Hij is werkzaam als legerpredikant in Soesterberg. ’s Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. De kans is groot dat ik dan weer verder ga met de serie over Job. Laten we trouw de diensten volgen en bidden dat Gods Geest daar doorheen ons leven op het goede spoor houdt.

Collectes

Op 31 januari zijn de collecten voor diaconie en ‘kerk en eredienst’. Er is die zondag een ‘deurcollecte’ voor het project van de diaconie. Op 7 februari zijn de inzamelingen voor werelddiaconaat en voor kerk en eredienst. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

Bazaar

Hallo allemaal, Helaas zal dit jaar op 6 februari de bazaar van de clubs niet door kunnen gaan. We vinden dit erg jammer, maar gezien de situatie rond het coronavirus is er geen andere mogelijkheid. We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien. De clubleiding. 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum

In een vorig kerkblad met een verkeerde datum, waarvoor excuus: dhr en mevr C.T. van der Lip-A. Buijs, Burgemeester Smitweg 34(2391NE) zijn op 15 februari 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen 80+:

Op 1 februari: dhr. G. Marchand, Meteoorlaan 4(2402WC)  ALPHEN AAN DEN RIJN,
op 3 februari: mevr. P. Hartman - Breedijk, Jan van Goijenstraat 14(2391XL) en
op 13 februari: mevr. P. Slappendel, Dorpsstraat 27 /K130(2391BB)
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Meeleven

We leven mee met allen die ziek zijn. Broeder Willem Rademaker (Eikenlaan 5) heeft -als alles goed is gegaan- afgelopen woensdag een ingreep ondergaan aan zijn galblaas.

Tenslotte

Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten dat we de komende zondagen de diensten houden zonder bezoekers. Na de verlenging van de lockdown, de verscherpte maatregelen door de overheid en daarbij de adviezen van de PKN, nemen we als kerk op deze wijze onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We hopen en bidden dat we binnen afzienbare tijd weer samen kunnen komen zoals we dat gewend waren. Laten we trouw zijn in het thuis meebeleven van de diensten en tevens elkaar aansporen om vol te houden. Ik wens u en jou van harte Gods kracht en nabijheid toe. Mocht u of jij behoefte hebben aan een gesprek, schroom niet om contact op te nemen. Ontvang een hartelijke groet, mede namens Annelien en de kinderen, ds. A.B. van Campen  

Dank

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Hans Dannenberg. Uw lieve woorden, troost en meeleven op welke manier dan ook, hebben ons enorm gesteund en getroost, waarvoor onze dank. Hazerswoude Dorp, januari 2021. Ank Dannenberg-van Waaij, kinderen en kleinkinderen.

BESTUUR EN BELEID

Vanuit de jeugdraad

Afgelopen week hebben we als jeugdraad bij elkaar gezeten om terug te kijken maar vooral ook om vooruit te kijken. Alhoewel dit – uiteraard - online was voelden we ons toch met elkaar verbonden. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat het jeugdwerk zoals we dat gewend zijn zo goed als stil is komen te liggen, en dat doet natuurlijk pijn. We missen het afspreken met onze jeugd en zijn ook bezorgd over hoe we de jeugd betrokken bij de kerk kunnen houden. Mooi om te zien is dan ook de initiatieven die nu gaande zijn om wel het contact te kunnen houden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de online catecheselessen, een online versie van de kindernevendienst en de kaarten en knutselwerkjes die vanuit de verschillende clubs worden gebracht bij de clubkinderen. We weten dat we dit werk mogen die doen in de afhankelijk van onze God. Wij vragen jullie dan ook dit werk mee te nemen in jullie gebed. Ook als jullie nog suggesties hebben, dan horen we die graag!

De coronacrisis is een vreemde tijd. Door de lock-down kun jij niet naar school, moet je contact met je vrienden beperken en zoveel mogelijk thuis blijven. Misschien vind je deze periode heel saai en verveel je je enorm. Of ervaar je juist stress en maak je je veel zorgen over de toekomst, over eventuele besmettingen in de familie of over spanningen thuis. Weet dat wij er ook in die situatie voor jullie willen zijn. Mocht je behoeft hebben aan een gesprek, online of tijdens een wandeling, neem gerust contact met ons op! Hartelijke groet, Adriaan (06-49148518) en Jaco (06-53524342