VIEREN EN DOEN

Kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk vrijdag 19 februari naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij de diensten

Alle diensten zijn na de laatste maatregelen van de overheid en adviezen van de PKN nu zonder bezoekers. Het is een gemis. Toch weten we ons met elkaar verbonden. Heeft u vragen of lukt het u niet om de diensten thuis te volgen, neem dan contact op met de scriba of iemand van de kerkenraad. We hopen dat we spoedig weer met een (klein) aantal in de kerk aanwezig kunnen zijn.

Bij de diensten

Komende twee zondagen verwelkomen we een aantal gastpredikanten. Laten we trouw zijn in het thuis meebeleven van de diensten en bidden dat Gods Geest de vlam van het geloof aanwakkert.  

Jongerendienst

Zondag 14 februari zal er weer een jongerendienst zijn. Voorganger in deze dienst is ds. G.M. Bijkerk en de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door TOV! Het thema van de dienst is: 'The most important kind of freedom is to be'. Ook deze jeugddienst zal live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube. Er wordt gestart met zingen om 18:30, om vervolgens de dienst te beginnen. Helaas kunnen wij door de nieuwe maatregelen niemand uitnodigen om aanwezig te zijn in de kerk. We nodigen jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en volgen van deze dienst! De jeugddienstcommissie

Collectes

Op 14 februari zijn de collecten voor jeugdwerk en ‘kerk en eredienst’. Op 21 februari zijn de inzamelingen voor diaconie en voor kerk en eredienst. U kunt geven via de volgende rekeningnummers: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters: NL12RABO0373721536. Ook is er als u via YouTube de dienst meemaakt een digitale mogelijkheid om te doneren voor de verschillende doelen.

De Boekenhoek

Nog steeds is de Boekenhoek op vrijdag niet open helaas. Maar dat betekent niet dat de activiteiten helemaal stilliggen. Het is mogelijk boeken te bestellen, met een paar dagen zijn ze in huis. Best belangrijk om in deze coronatijd de [christelijke] boekhandels te steunen, zij hebben het erg zwaar. Wij werken samen met de Ichthus Boekhandel, die de bestellingen gratis bij ons bezorgt. U kunt bestellen via de mail of bij een van onze teamleden. Ook als u bibliotheekboeken wil hebben mag u ons inschakelen. Lezen is met de lange avonden een heerlijke bezigheid! Een hartelijke groet van het Boekenhoekteam.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum

Op 23 februari zijn dhr. en mevr. Spruitenburg-Vondeling, Voorweg 21(2391AB) 55 jaar getrouwd. Op 28 februari zijn dhr. en mevr. Van der Voort-Dam, Voorweg 84(2391AG) 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Jarigen80+:

Op 19 februari: mevr. G. van der Lecq - de Knikker, Burgemeester Warnaarkade 40(2391AZ) en op 28 februari: mevr. M. Binnendijk - de Kort, Dorpsstraat 153(2391CA) Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Geboorte

Lukas en Hanna Buchsteiner (Carel Fabritiusplantsoen 10) hebben uit Gods hand een dochter ontvangen. Haar naam luidt: Joëlle. Op het geboortekaartje staan de woorden ‘Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand, Hij kent mijn naam.’ Joëlle is het zusje van Naomi. We feliciteren de ouders van harte met dit wonder van nieuw leven.

Meeleven

We leven mee met de rouwdragende families. Ook denken we aan de zieken. Bianca Bol (Paulus Potterstraat 10) ervaart veel hinder van de operatie aan haar hoofd. We bidden dat ze baat zal hebben bij de therapieën en dat het in haar hoofd wat rustiger mag worden. Laten we in deze tijd niet vergeten om goed om ons heen te kijken en om te zien naar hen die eenzaam zijn of zorgen kennen.

Overleden (1)

Op 4 februari is in de leeftijd van 82 jaar overleden Leendert van Ruitenburg. Hij woonde aan de Gerard Doustraat 2. De rouwdienst vindt plaats op donderdag 11 februari om 11.30 uur in de hervormde kerk van Hazerswoude. We wensen de familie Van Ruitenburg van harte Gods troost en nabijheid toe.

Overleden (2)

Op 4 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Cornelis Hendrik Binnendijk. Hij woonde aan de Dorpsstraat 153. De rouwdienst heeft afgelopen woensdag 10 februari plaatsgevonden in de hervormde kerk van Hazerswoude. We wensen de familie Binnendijk van harte de troost en de nabijheid van onze goede God toe.  

Overleden (3)

Op 5 februari is in de leeftijd van 92 jaar overleden Jacobus Bogerman. Hij woonde aan de Rembrandtlaan 1. De rouwdienst heeft afgelopen woensdag 10 februari plaatsgevonden in de hervormde kerk van Hazerswoude. We wensen de familie Bogerman van harte Gods kracht en nabijheid toe.

Voor alle diensten geldt dat deze online zijn mee te beleven. In het volgende kerkblad zullen de ‘in memoriams’ geplaatst worden.

Tenslotte

We zijn dankbaar dat de kerkdiensten met alle beperkingen die er zijn toch kunnen blijven doorgaan. Tegelijkertijd zien we uit naar de tijd dat we weer samen in de kerk mogen komen. Tot die tijd oefenen we ons in geduld en volharding. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, ds. A.B. van Campen.

Dank

Wij willen u allen van harte bedanken, voor het meeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, Jan van den Berg. Uw gebed en meeleven in welke vorm dan ook, is ons, naast de steun van onze God, tot grote troost geweest. Hiervoor onze hartelijke dank! Lenie van den Berg, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt

Langs deze weg een bedankje voor de reacties die ik mocht ontvangen ivm mijn ziekenhuis opname. Ik ben inmiddels geopereerd en weer thuis. De operatie verliep niet zo als gepland. In plaats van een “eenvoudige” kijkoperatie van ca 45 minuten werd het een gewone van ca 3 uur. Het bleek dat mijn galblaas verkleefd zat en niet zomaar verwijderd kon worden. Maar het is toch goed gekomen. Tevens is er een galsteen zo groot als een flinke kastanje verwijderd. Ik moet het nu nog 6 weken rustig aandoen. Groet, Willem Rademaker.